เนื้อเพลง This is The Life คำอ่านไทย Amy Macdonald

Oh the wind whistles down
(โอ เดอะ วินด วิสเทิ่ล เดาน)
The cold dark street tonight
(เดอะ โคลด ดาค ซทรีท ทุไนท)
And the people they were dancing to the music vibe
(แอ็นด เดอะ พี๊เพิ่ล เด เวอ แด็นซิง ทู เดอะ มยูสิค วายพฺ)
And the boys chase the girls with the curls in their hair
(แอ็นด เดอะ บอย เชซ เดอะ เกิล วิฑ เดอะ เคิล ซิน แด แฮ)
While the shy tormented youth sit way over there
(ฮไวล เดอะ ไฌ ทอเม็นท ยูธ ซิท เว โอเฝอะ แดร์)
And the songs they get louder
(แอ็นด เดอะ ซ็อง เด เก็ท ลาวเดอ)
Each one better than before
(อีช วัน เบทเทอะ แฑ็น บิโฟ)

And you’re singing the songs
(แอ็นด ยัวร์ ซิงกิง เดอะ ซ็อง)
Thinking this is the life
(ติ้งกิง ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ)
And you wake up in the morning and you’re head feels twice the size
(แอ็นด ยู เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ยัวร์ เฮ็ด ฟีล ทไวซ เดอะ ไซส)
Where you gonna go? Where you gonna go?
(ฮแว ยู กอนนะ โก ฮแว ยู กอนนะ โก)
Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)

And you’re singing the songs
(แอ็นด ยัวร์ ซิงกิง เดอะ ซ็อง)
Thinking this is the life
(ติ้งกิง ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ)
And you wake up in the morning and you’re head feels twice the size
(แอ็นด ยู เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ยัวร์ เฮ็ด ฟีล ทไวซ เดอะ ไซส)
Where you gonna go? Where you gonna go?
(ฮแว ยู กอนนะ โก ฮแว ยู กอนนะ โก)
Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)
Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)

So you’re heading down the road in your taxi for four
(โซ ยัวร์ เฮดอิง เดาน เดอะ โรด อิน ยุร แทคซิ ฟอ โฟ)
And you’re waiting outside Jimmy’s front door
(แอ็นด ยัวร์ เวททิง เอาทไซด จิมมี่ ฟรันท โด)
But nobody’s in and nobody’s home ’til four
(บัท โนบอดี้ ซิน แอ็นด โนบอดี้ โฮม ทิล โฟ)
So you’re sitting there with nothing to do
(โซ ยัวร์ ซีททิง แดร์ วิฑ นัธอิง ทู ดู)
Talking about Robert Riger and his motley crew
(ทอคอิง อะเบาท รอบเอิท Riger แอ็นด ฮิส มอทลิ ครู)
And where you’re gonna go and where you’re gonna sleep tonight
(แอ็นด ฮแว ยัวร์ กอนนะ โก แอ็นด ฮแว ยัวร์ กอนนะ ซลีพ ทุไนท)

And you’re singing the songs
(แอ็นด ยัวร์ ซิงกิง เดอะ ซ็อง)
Thinking this is the life
(ติ้งกิง ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ)
And you wake up in the morning and you’re head feels twice the size
(แอ็นด ยู เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ยัวร์ เฮ็ด ฟีล ทไวซ เดอะ ไซส)
Where you gonna go? Where you gonna go?
(ฮแว ยู กอนนะ โก ฮแว ยู กอนนะ โก)
Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)

And you’re singing the songs
(แอ็นด ยัวร์ ซิงกิง เดอะ ซ็อง)
Thinking this is the life
(ติ้งกิง ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ)
And you wake up in the morning and you’re head feels twice the size
(แอ็นด ยู เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ยัวร์ เฮ็ด ฟีล ทไวซ เดอะ ไซส)
Where you gonna go? Where you gonna go?
(ฮแว ยู กอนนะ โก ฮแว ยู กอนนะ โก)
Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)
Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)

And you’re singing the songs
(แอ็นด ยัวร์ ซิงกิง เดอะ ซ็อง)
Thinking this is the life
(ติ้งกิง ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ)
And you wake up in the morning and you’re head feels twice the size
(แอ็นด ยู เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ยัวร์ เฮ็ด ฟีล ทไวซ เดอะ ไซส)
Where you gonna go? Where you gonna go?
(ฮแว ยู กอนนะ โก ฮแว ยู กอนนะ โก)
Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)

And you’re singing the songs
(แอ็นด ยัวร์ ซิงกิง เดอะ ซ็อง)
Thinking this is the life
(ติ้งกิง ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ)
And you wake up in the morning and you’re head feels twice the size
(แอ็นด ยู เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ยัวร์ เฮ็ด ฟีล ทไวซ เดอะ ไซส)
Where you gonna go? Where you gonna go?
(ฮแว ยู กอนนะ โก ฮแว ยู กอนนะ โก)
Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)

And you’re singing the songs
(แอ็นด ยัวร์ ซิงกิง เดอะ ซ็อง)
Thinking this is the life
(ติ้งกิง ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ)
And you wake up in the morning and you’re head feels twice the size
(แอ็นด ยู เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ยัวร์ เฮ็ด ฟีล ทไวซ เดอะ ไซส)
Where you gonna go? Where you gonna go?
(ฮแว ยู กอนนะ โก ฮแว ยู กอนนะ โก)
Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)

And you’re singing the songs
(แอ็นด ยัวร์ ซิงกิง เดอะ ซ็อง)
Thinking this is the life
(ติ้งกิง ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ)
And you wake up in the morning and you’re head feels twice the size
(แอ็นด ยู เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ยัวร์ เฮ็ด ฟีล ทไวซ เดอะ ไซส)
Where you gonna go? Where you gonna go?
(ฮแว ยู กอนนะ โก ฮแว ยู กอนนะ โก)
Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)

Where you gonna sleep tonight?
(ฮแว ยู กอนนะ ซลีพ ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This is The Life คำอ่านไทย Amy Macdonald

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น