เนื้อเพลง Pacemaker คำอ่านไทย Jamie T

Juveniles, hide your porno mags
(จูฝิไนล , ไฮด ยุร โพรโน แมก)
The girl’s got problems at her yard so she’s packing up her bags full of rags
(เดอะ เกิล ก็อท พรอบเล็ม แอ็ท เฮอ ยาด โซ ชี แพคคิง อัพ เฮอ แบ็ก ฟูล อ็อฝ แร็ก)
Her man got down from Po Na Na
(เฮอ แม็น ก็อท เดาน ฟร็อม โพ นา นา)
While the Madre still in the kitchen smokes a 20-deck fags
(ฮไวล เดอะ มาเด ซทิล อิน เดอะ คีชเอ็น ซโมค ซา 20 เด็ค แฟ็ก)
Body bags come back on planes from wartorn Iraq
(บอดอิ แบ็ก คัม แบ็ค ออน พเลน ฟร็อม wartorn Iraq)
It’s the stark naked truth, a dark aftermath
(อิทซ เดอะ ซทาค เนคิด ทรูธ , อะ ดาค แอฟเตอร์แมท)
Baby T, the juice and the dog just barks
(เบบิ ที , เดอะ จูซ แอ็นด เดอะ ด็อก จัซท บาค)
Remember man the bully always had the last laugh
(ริเมมเบอะ แม็น เดอะ บุลลิ ออลเว แฮ็ด เดอะ ลาซท ลาฟ)

It was a blast last night down the old 12 Bar
(อิท วอส ซา บลาซท ลาซท ไนท เดาน ดิ โอลด 12 บา)
White socks, black shoes with the ballads in the car
(ฮไวท ซ็อค , บแล็ค ฌู วิฑ เดอะ แบลแล็ด ซิน เดอะ คา)
With a lump in the throat she won’t understand
(วิฑ อะ ลัมพ อิน เดอะ ธโรท ชี ว็อนท อันเดิซแทนด)
Twos on a cigarette it’s all blah blah
(ทู ออน อะ ซิกะเรท อิทซ ซอร์ บลา บลา)
Bloody obli obla dah glug down liquor
(บลัดอิ obli obla dah เกอกฺ เดาน ลีคเออะ)
Life goes on for all the daytrippers
(ไลฟ โกซ ออน ฟอ ออล เดอะ daytrippers)
Starts off small but it’s gonna get bigger
(ซทาท ออฟฟ ซมอล บัท อิทซ กอนนะ เก็ท บี๊กเกอร์)
By the end of this letter it may all be better
(ไบ ดิ เอ็นด อ็อฝ ดีซ เลทเทอะ อิท เม ออล บี เบทเทอะ)

Well she’s always asking with the who, where and how
(เว็ล ชี ออลเว อาคกิ้ง วิฑ เดอะ ฮู , ฮแว แอ็นด เฮา)
The girls say ooh la la
(เดอะ เกิล เซ อู้ ลา ลา)
Well if I had another chance I’d do it differently now
(เว็ล อิฟ ฟาย แฮ็ด แอะนัธเออะ ชานซ อาย ดู อิท ดีฟเฟอะเร็นทลิ เนา)
And the girls say ooh la la la la la la la
(แอ็นด เดอะ เกิล เซ อู้ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
From Trafalger Square where the crackpipe reeking
(ฟร็อม Trafalger ซคแว ฮแว เดอะ crackpipe reekings)
To in your dark damp flat, the ceiling’s leaking
(ทู อิน ยุร ดาค แด็มพ ฟแล็ท , เดอะ ซีลอิง leakings)
You fell in love when you first started chatting
(ยู เฟ็ล อิน ลัฝ ฮเว็น ยู เฟิซท ซทาท chattings)
But got so bored cause she never stopped speaking
(บัท ก็อท โซ โบ คอส ชี เนฝเออะ สต๊อปพฺ ซพีคอิง)
Consider this son on the bad behaviour
(ค็อนซีดเออะ ดีซ ซัน ออน เดอะ แบ็ด บิเฮฟเยอะ)
He’s keeping all the freebies, delivering the papers
(อีส คีพอิง ออล เดอะ ฟรีบี้ , deliverings เดอะ เพเพอะ)
You hate us, shake down fakers
(ยู เฮท อัซ , เฌค เดาน เฟกเคอ)
Oh, you’ll never get nowhere
(โอ , โยว เนฝเออะ เก็ท โนแวร์)
Cause I’m the pacemaker
(คอส แอม เดอะ pacemaker)

Keepup, runny runny run run
([ Keepup , รันนี่ รันนี่ รัน รัน ])

Pretty please me, oh, she’s easy on the eye
(พรีททิ พลีส มี , โอ , ชี อีสอิ ออน ดิ ไอ)
Some say that today only the good young die
(ซัม เซ แดท ทุเด โอ๊นลี่ เดอะ เกิด ยัง ได)
Ipee-oh-kai-yay, it’s been right good day
(Ipee โอ kai เย่ , อิทซ บีน ไรท เกิด เด)
I wanna ask questions but I don’t mean to pry
(ไอ วอนนา อาซค คเวซชัน บัท ไอ ด้อนท์ มีน ทู พไร)
How did you get to where you going to before you came slowly moseying through this bar?
(เฮา ดิด ยู เก็ท ทู ฮแว ยู โกอิ้ง ทู บิโฟ ยู เคม ซโลลิ moseyings ธรู ดีซ บา)
You started your race, Jonny Cockeral wants his money
(ยู ซทาท ยุร เรซ , Jonny Cockeral ว็อนท ฮิส มันอิ)
Give up the man he’s a fruit and nut bar
(กิฝ อัพ เดอะ แม็น อีส ซา ฟรูท แอ็นด นัท บา)

I’m serious, he’s a real nutter
([ แอม ซีเรียซ , อีส ซา ริแอ็ล nutter ])

Oh, I gotta see the GP, coughing up lungs
(โอ , ไอ กอททะ ซี เดอะ GP , คอกฟิง อัพ ลัง)
Doc says stop or you’re going die young
(ด็อค เซ ซท็อพ ออ ยัวร์ โกอิ้ง ได ยัง)
I haven’t even started to do what I done
(ไอ แฮฟเวน อีเฝ็น ซทาท ทู ดู ฮว็อท ไอ ดัน)
You young don’t listen, you just carry on
(ยู ยัง ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น , ยู จัซท แคริ ออน)
Well, we heard it before when your song got sung
(เว็ล , วี เฮิด ดิท บิโฟ ฮเว็น ยุร ซ็อง ก็อท ซัง)
Get a grip son
(เก็ท ดา กริพ ซัน)
Why?
(ฮไว)
Cause you’re always drunken
(คอส ยัวร์ ออลเว ดรังคเอ็น)
We’re not captains just skivvy sunken
(เวีย น็อท แคพทิน จัซท skivvy ซังเค็น)
Humdrum drum, drum, live fast die young
(ฮัมดรัม ดรัม , ดรัม , ไลฝ ฟัซท ได ยัง)

Mr Skin stumbling, the road rocky
(มีซเทอะ ซคิน สตัมบลิง , เดอะ โรด รอคคิ)
Trespassers on the private property
(Trespassers ออน เดอะ พไรฝิท พรอพเออะทิ)
Remember back then it was the ranter banter
(ริเมมเบอะ แบ็ค เด็น หนิด วอส เดอะ ranter แบนเทอะ)
Young sons watched their young Pas get cancer
(ยัง ซัน ว็อช แด ยัง เพซ เก็ท แคนเซอะ)
Vagabond Sandy crying out for he missed her
(แฝกอะบ็อนด แซนดิ คไรอิง เอ้า ฟอ ฮี มิซ เฮอ)
Missed her so much that he went drank the brewery
(มิซ เฮอ โซ มัช แดท ฮี เว็นท ดแร็งค เดอะ บรูเออะริ)
So sing-a-long Sam this is a song about you
(โซ ซิง อะ ล็อง แซม ดีซ ซิส ซา ซ็อง อะเบาท ยู)
We all went out and we got pissed-ola
(วี ออล เว็นท เอ้า แอ็นด วี ก็อท พิซ ola)

I don’t wanna fight he’s a right big cunt
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟท อีส ซา ไรท บิก คันท)
But the fellas say go on my son, my son
(บัท เดอะ เฟลลา เซ โก ออน มาย ซัน , มาย ซัน)
It’s all a bit of fun ’til someone gets done
(อิทซ ซอร์ อะ บิท อ็อฝ ฟัน ทิล ซัมวัน เก็ท ดัน)
But the fellas say go on my son, my son
(บัท เดอะ เฟลลา เซ โก ออน มาย ซัน , มาย ซัน)
Well, I’m more likely to pick up and run
(เว็ล , แอม โม ไลคลิ ทู พิค อัพ แอ็นด รัน)
But the fellas say go on my son, my son
(บัท เดอะ เฟลลา เซ โก ออน มาย ซัน , มาย ซัน)
Ah f*ck it, well, he’s a right big cunt
(อา เอฟ *ck อิท , เว็ล , อีส ซา ไรท บิก คันท)
But I’ll knock him one, f*ck that
(บัท อิล น็อค ฮิม วัน , เอฟ *ck แดท)
Run, run
(รัน , รัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pacemaker คำอ่านไทย Jamie T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น