เนื้อเพลง My Own Worst Enemy คำอ่านไทย Lit

Can we forget about the things
(แค็น วี เฟาะเกท อะเบาท เดอะ ธิง)
I said when I was drunk
(ไอ เซ็ด ฮเว็น นาย วอส ดรังค)
I didn’t mean to call you that
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู คอล ยู แดท)
I can’t remember what was said
(ไอ แค็นท ริเมมเบอะ ฮว็อท วอส เซ็ด)
Or what you threw at me
(ออ ฮว็อท ยู ธรู แอ็ท มี)
Please tell me
(พลีส เท็ล มี)
Please tell me why
(พลีส เท็ล มี ฮไว)

My car is in the front yard
(มาย คา อีส ซิน เดอะ ฟรันท ยาด)
And I’m
(แอ็นด แอม)
Sleeping with my clothes on
(ซลีพพิง วิฑ มาย คโลฑ ออน)
I came in through the window
(ไอ เคม อิน ธรู เดอะ วีนโด)
And you’re gone
(แอ็นด ยัวร์ กอน)
Gone
(กอน)

It’s no surprise to me
(อิทซ โน เซิพไรส ทู มี)
I am my own worst enemy
(ไอ แอ็ม มาย โอน เวิซท เอนอิมิ)
Cuz every now and then
(คัซ เอฝริ เนา แอ็นด เด็น)
I kick the living sh*t outta me
(ไอ คิด เดอะ ลีฝอิง ฌะ *ที เอ๊าตา มี)
The smoke alarm is goin’ off
(เดอะ ซโมค อะลาม อีส โกอิน ออฟฟ)
And there’s a cigarrette
(แอ็นด แดร์ ซา cigarrette)
Still burning
(ซทิล เบรินนิง)
Please tell me why
(พลีส เท็ล มี ฮไว)

My car is in the front yard
(มาย คา อีส ซิน เดอะ ฟรันท ยาด)
And I’m
(แอ็นด แอม)
Sleeping with my clothes on
(ซลีพพิง วิฑ มาย คโลฑ ออน)
I came in through the window
(ไอ เคม อิน ธรู เดอะ วีนโด)
And you’re gone
(แอ็นด ยัวร์ กอน)
Gone
(กอน)

Please tell me why
(พลีส เท็ล มี ฮไว)

My car is in the front yard
(มาย คา อีส ซิน เดอะ ฟรันท ยาด)
And I’m
(แอ็นด แอม)
Sleeping with my clothes on
(ซลีพพิง วิฑ มาย คโลฑ ออน)
I came in through the window
(ไอ เคม อิน ธรู เดอะ วีนโด)
Last night
(ลาซท ไนท)

Oh ah, oooh
(โอ [ อา , อู้ ])
It’s no surprise to me
(อิทซ โน เซิพไรส ทู มี)
I am my own worst enemy
(ไอ แอ็ม มาย โอน เวิซท เอนอิมิ)
ah, oooh
([ อา , อู้ ])
Cuz every now and then
(คัซ เอฝริ เนา แอ็นด เด็น)
I kick the living sh*t outta me
(ไอ คิด เดอะ ลีฝอิง ฌะ *ที เอ๊าตา มี)
ah, oooh
([ อา , อู้ ])
Can we forget about the things
(แค็น วี เฟาะเกท อะเบาท เดอะ ธิง)
I said when I was drunk
(ไอ เซ็ด ฮเว็น นาย วอส ดรังค)
ah, oooh
([ อา , อู้ ])
I didn’t mean to call you that
(ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู คอล ยู แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Own Worst Enemy คำอ่านไทย Lit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น