เนื้อเพลง Not The American Average คำอ่านไทย Asking Alexandria

1, 2, 3, 4!
(วัน , ทู , ที , โฟว !)
All the things that she said, was it all in my head?
([ ออล เดอะ ธิง แดท ชี เซ็ด , วอส ซิท ออล อิน มาย เฮ็ด ])

Come on, baby,
(คัมมอน , เบบิ ,)
Keep it down.
(คีพ อิท เดาน)
Honey, hush your lips.
(ฮันอิ , ฮัฌ ยุร ลิพ)
Clothes trailing
(คโลฑ trailings)
From the backdoor
(ฟร็อม เดอะ backdoor)
To the bedroom
(ทู เดอะ เบดรูม)
And I don’t even know your name.
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยุร เนม)
Give me all you’ve got.
(กิฝ มี ออล ยู๊ฟ ก็อท)
Make this night worth my time,
(เมค ดีซ ไนท เวิธ มาย ไทม ,)
Make this worth my time oh!
(เมค ดีซ เวิธ มาย ไทม [ โอ ! ])

What I would give to live this night again!
(ฮว็อท ไอ เวิด กิฝ ทู ไลฝ ดีซ ไนท อะเกน !)
I knew when I first saw you,
(ไอ นยู ฮเว็น นาย เฟิซท ซอ ยู ,)
You’d f*ck like a whore!
(ยูต เอฟ *ck ไลค เก โฮ !)
You’d f*ck like a whore!
(ยูต เอฟ *ck ไลค เก โฮ !)
Hope they hear you scream for more! yeah!
(โฮพ เด เฮีย ยู ซครีม ฟอ โม ! [ เย่ ! ])

Your thighs were made for cheeks to graze.
(ยุร ไธ เวอ เมด ฟอ ชีค ทู กเรส)
My lips, your poison,
(มาย ลิพ , ยุร พ๊อยซั่น ,)
They bring you to your knees.
(เด บริง ยู ทู ยุร นี)
[x2]
([ x2 ])

Ah, come on!
(อา , คัมมอน !)

Girl, get down,
(เกิล , เก็ท เดาน ,)
It’s almost over!
(อิทซ ออลโมซท โอเฝอะ !)
Take it all the way!
(เทค อิท ดอร์ เดอะ เว !)
Oh!
(โอ !)

You stupid f*cking whore!
(ยู ซทยูทิด เอฟ *คิง โฮ !)

And after all of all my dreaming being only you,
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล อ็อฝ ออล มาย ดรีมมิง บีอิง โอ๊นลี่ ยู ,)
You’re standing there, baby, oh,
(ยัวร์ ซแทนดิง แดร์ , เบบิ , โอ ,)
The things that I could do!
(เดอะ ธิง แดท ไอ เคิด ดู !)
Back to the wall with a drink in my hand!
(แบ็ค ทู เดอะ วอล วิฑ อะ ดริงค อิน มาย แฮ็นด !)
Back it up, baby, ride, ride, ride!
(แบ็ค อิท อัพ , เบบิ , ไรด , ไรด , ไรด !)

One step too late
(วัน ซเท็พ ทู เลท)
And I never told you
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ โทลด ยู)
That I can’t take
(แดท ไอ แค็นท เทค)
Another disappointment.
(แอะนัธเออะ ดิแซ็พพอยนทเม็นท)
Breathing and grasping all leads to another messy ending.
(บรีสดิง แอ็นด กราซพิง ออล เล็ด ทู แอะนัธเออะ เมซซิ เอนดิง)
Breathing and grasping all leads to another messy ending.
(บรีสดิง แอ็นด กราซพิง ออล เล็ด ทู แอะนัธเออะ เมซซิ เอนดิง)

Ten inch!
(เท็น อินช !)
With your back against the wall!
(วิฑ ยุร แบ็ค อะเกนซท เดอะ วอล !)
With your face buried in the pillow!
(วิฑ ยุร เฟซ เบริ อิน เดอะ พีลโล !)
I see you cold!
(ไอ ซี ยู โคลด !)
I feel you heartless!
(ไอ ฟีล ยู ฮาทเลส !)
B*tch!
(บี *tch !)
You stupid f*cking b*tch!
(ยู ซทยูทิด เอฟ *คิง บี *tch !)
You stupid f*cking b*tch!
(ยู ซทยูทิด เอฟ *คิง บี *tch !)

F*cking b*tch.
(เอฟ *คิง บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not The American Average คำอ่านไทย Asking Alexandria

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น