เนื้อเพลง The End of Heartache คำอ่านไทย Killswitch Engage

Seek me, call me
(ซีค มี , คอล มี)
I’ll be waiting
(แอล บี เวททิง)

This distance, this dissolution
(ดีซ ดีซแท็นซ , ดีซ ดิโซลยูลฌัน)
I cling to memories while falling
(ไอ คลิง ทู เมรโมรี ฮไวล ฟ๊อลิง)
Sleep brings release, and the hope of a new day
(ซลีพ บริง รีลีซ , แอ็นด เดอะ โฮพ อ็อฝ อะ นยู เด)
Waking the misery of being without you
(เวคกิ้ง เดอะ มีสริ อ็อฝ บีอิง วิเฑาท ยู)

Surrender, I give in
(ซะเรนเดอะ , ไอ กิฝ อิน)
Another moment is another eternity
(แอะนัธเออะ โมเม็นท อีส แอะนัธเออะ อิเทอนิทิ)

[Seek me] For comfort, [Call me] For solace
([ ซีค มี ] ฟอ คัมเฟิท , [ คอล มี ] ฟอ ซอลอิซ)
[I’ll be waiting] For the end of my broken heart
([ แอล บี เวททิง ] ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย บโรเค็น ฮาท)
[Seek me] Completion, [Call me] I’ll be waiting
([ ซีค มี ] ค็อมพลีฌัน , [ คอล มี ] แอล บี เวททิง)
[I’ll be waiting] For the end of my broken heart
([ แอล บี เวททิง ] ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย บโรเค็น ฮาท)

You know me, you know me all too well
(ยู โน มี , ยู โน มี ออล ทู เว็ล)
My only desire – to bridge our division
(มาย โอ๊นลี่ ดิไสร ทู บริจ เอ๊า ดิฝีฉอัน)

In sorrow I speak your name
(อิน ซอโร ไอ ซพีค ยุร เนม)
And my voice mirrors my torment
(แอ็นด มาย ฝอยซ มีเรอะ มาย ทอเม็นท)

[Seek me] For comfort, [Call me] For solace
([ ซีค มี ] ฟอ คัมเฟิท , [ คอล มี ] ฟอ ซอลอิซ)
[I’ll be waiting] For the end of my broken heart
([ แอล บี เวททิง ] ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย บโรเค็น ฮาท)
[Seek me] Completion, [Call me] I’ll be waiting
([ ซีค มี ] ค็อมพลีฌัน , [ คอล มี ] แอล บี เวททิง)
[I’ll be waiting] For the end of my broken heart
([ แอล บี เวททิง ] ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย บโรเค็น ฮาท)

Am I breathing?
(แอ็ม ไอ บรีสดิง)
My strength fails me
(มาย ซทเร็งธ เฟล มี)
Your picture, a bitter memory
(ยุร พีคเชอะ , อะ บีทเทอะ เมมโอะริ)

For comfort, for solace
(ฟอ คัมเฟิท , ฟอ ซอลอิซ)
[Seek me] For comfort, [Call me] For solace
([ ซีค มี ] ฟอ คัมเฟิท , [ คอล มี ] ฟอ ซอลอิซ)
[I’ll be waiting] For the end of my broken heart
([ แอล บี เวททิง ] ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย บโรเค็น ฮาท)
[Seek me] Completion, [Call me] I’ll be waiting
([ ซีค มี ] ค็อมพลีฌัน , [ คอล มี ] แอล บี เวททิง)
[I’ll be waiting] For the end of my broken heart
([ แอล บี เวททิง ] ฟอ ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย บโรเค็น ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The End of Heartache คำอ่านไทย Killswitch Engage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น