เนื้อเพลง Endless Sacrifice คำอ่านไทย Dream Theater

Cold
(โคลด)
Lying in my bed
(ลายยิง อิน มาย เบ็ด)
Staring into darkness
(ซแทริง อีนทุ ดาคเน็ซ)

Lost
(ล็อซท)
I hear footsteps overhead
(ไอ เฮีย ฟุทเสต็ป โอเฝอะเฮด)
And my thoughts return
(แอ็นด มาย ธอท ริเทิน)
Again
(อะเกน)

Like a child who’s run away
(ไลค เก ไชล ฮู รัน อะเว)
And won’t be coming back
(แอ็นด ว็อนท บี คัมอิง แบ็ค)
Time keeps passing by
(ไทม คีพ พาซซิง ไบ)
As night turns into day
(แอ็ส ไนท เทิน อีนทุ เด)

I’m so far away
(แอม โซ ฟา อะเว)
And so alone
(แอ็นด โซ อะโลน)
I need to see your face
(ไอ นีด ทู ซี ยุร เฟซ)
To keep me sane
(ทู คีพ มี เซน)
To make we whole
(ทู เมค วี โฮล)

Try to stay alive
(ทไร ทู ซเท อะไลฝ)
Until I hear your voice
(อันทีล ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ)
I’m gonna lose my mind
(แอม กอนนะ ลูส มาย ไมนด)
Someone tell me why
(ซัมวัน เท็ล มี ฮไว)
I chose this life
(ไอ โชส ดีซ ไลฟ)
This superficial le
(ดีซ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล le)
Constant compromise
(คอนสแท็นท คอมพโระไมส)
Endless sacrifice
(เอ็นเล็ซ แซคริไฟซ)

Pain
(เพน)
It saddens me to know
(อิท saddens มี ทู โน)
The helplessness you feel
(เดอะ เฮลพเล็ซเน็ซ ยู ฟีล)
Your light
(ยุร ไลท)
Shines on my soul
(ไฌน ออน มาย โซล)
While a thousand candles
(ฮไวล อะ เธาแส็น แค๊นเดิ้ล)
Burn
(เบิน)

Outside this barren room
(เอาทไซด ดีซ แบเร็น รุม)
The rain is pouring down
(เดอะ เรน อีส ช เดาน)
The emptiness inside
(ดิ เอมทิเน็ซ อีนไซด)
Is growing deeper still
(อีส กโรอิง ดิพเพอซทิล)

You’re so far away
(ยัวร์ โซ ฟา อะเว)
And so alone
(แอ็นด โซ อะโลน)
You long for love’s embrace
(ยู ล็อง ฟอ ลัฝ เอ็มบเรซ)
To keep you sane
(ทู คีพ ยู เซน)
To make you whole
(ทู เมค ยู โฮล)

Try to stay alive
(ทไร ทู ซเท อะไลฝ)
Until I hear your voice
(อันทีล ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ)
I’m gonna lose my mind
(แอม กอนนะ ลูส มาย ไมนด)

Someone tell me why
(ซัมวัน เท็ล มี ฮไว)
I chose this life
(ไอ โชส ดีซ ไลฟ)
This superficial lie
(ดีซ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล ไล)
Constant compromise
(คอนสแท็นท คอมพโระไมส)
Endless sacrifice
(เอ็นเล็ซ แซคริไฟซ)

Moments wasted
(โมเม็นท ว็อซท)
Isolated
(ไอโซะเลท)
Time escaping
(ไทม เอซเคปพิง)
Endless sacrifice
(เอ็นเล็ซ แซคริไฟซ)

Moments wasted
(โมเม็นท ว็อซท)
Isolated
(ไอโซะเลท)
Time escaping
(ไทม เอซเคปพิง)
Endless sacrifice
(เอ็นเล็ซ แซคริไฟซ)

Over the distance
(โอเฝอะ เดอะ ดีซแท็นซ)
We try to make sense
(วี ทไร ทู เมค เซ็นซ)
Of surviving together
(อ็อฝ เซอวายวิ่ง ทุเกฑเออะ)
While living apart
(ฮไวล ลีฝอิง อะพาท)

Striving for balance
(สตาฝวิ่ง ฟอ แบลแอ็นซ)
We rise to the challenge
(วี ไรส ทู เดอะ แชลเล็นจ)
Of staying connected
(อ็อฝ สเตย์ยิ่ง ค็อนเนคท)
In spite of circumstance
(อิน ซไพท อ็อฝ เซอคัมสแท็นซ)

All you’ve forsaken
(ออล ยู๊ฟ เฟาะเซคเอ็น)
And all that you’ve done
(แอ็นด ออล แดท ยู๊ฟ ดัน)
So that I could live out
(โซ แดท ไอ เคิด ไลฝ เอ้า)
This undying dream
(ดีซ อันไดอิง ดรีม)

Won’t be forgotten
(ว็อนท บี ฟอร์กอทเดน)
Or taken for granted
(ออ เทคเอ็น ฟอ กรานท)
I’ll always remember
(แอล ออลเว ริเมมเบอะ)
Your endless sacrifice
(ยุร เอ็นเล็ซ แซคริไฟซ)

Moments wasted
(โมเม็นท ว็อซท)
Isolated
(ไอโซะเลท)
Time escaping
(ไทม เอซเคปพิง)
Endless sacrifice
(เอ็นเล็ซ แซคริไฟซ)

Moments wasted
(โมเม็นท ว็อซท)
Isolated
(ไอโซะเลท)
Time escaping
(ไทม เอซเคปพิง)
Endless sacrifice
(เอ็นเล็ซ แซคริไฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Endless Sacrifice คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น