เนื้อเพลง When The Spirit of The Lord คำอ่านไทย Fred Hammond

When the Spirit of the Lord comes upon my heart
( ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
I will dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)
I will dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)
When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
I will dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)
I will dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)

I will dance, dance, dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ , ดานซ , ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)
I will dance, dance, dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ , ดานซ , ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)
I will dance, dance, dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ , ดานซ , ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)
I will dance, dance, dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ , ดานซ , ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)

When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
I will pray like David prayed
(ไอ วิล พเร ไลค เดหวิด พเร)
I will pray like David prayed
(ไอ วิล พเร ไลค เดหวิด พเร)
When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
I will pray like David prayed
(ไอ วิล พเร ไลค เดหวิด พเร)
I will pray like David prayed
(ไอ วิล พเร ไลค เดหวิด พเร)

I will pray, pray, pray like David prayed
(ไอ วิล พเร , พเร , พเร ไลค เดหวิด พเร)
I will pray, pray, pray like David prayed
(ไอ วิล พเร , พเร , พเร ไลค เดหวิด พเร)
I will pray, pray, pray like David prayed
(ไอ วิล พเร , พเร , พเร ไลค เดหวิด พเร)
I will pray, pray, pray like David prayed
(ไอ วิล พเร , พเร , พเร ไลค เดหวิด พเร)

When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
I will sing like David sang
(ไอ วิล ซิง ไลค เดหวิด แซ็ง)
I will sing like David sang
(ไอ วิล ซิง ไลค เดหวิด แซ็ง)
When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
When the Spirit of the Lord comes upon my heart
(ฮเว็น เดอะ ซพีริท อ็อฝ เดอะ ลอด คัม อุพอน มาย ฮาท)
I will sing like David sang
(ไอ วิล ซิง ไลค เดหวิด แซ็ง)
I will sing like David sang
(ไอ วิล ซิง ไลค เดหวิด แซ็ง)

I will sing, I will sing, sing like David sang
(ไอ วิล ซิง , ไอ วิล ซิง , ซิง ไลค เดหวิด แซ็ง)
I will sing, I will sing, sing like David sang
(ไอ วิล ซิง , ไอ วิล ซิง , ซิง ไลค เดหวิด แซ็ง)
I will sing, I will sing, sing like David sang
(ไอ วิล ซิง , ไอ วิล ซิง , ซิง ไลค เดหวิด แซ็ง)
I will sing, I will sing, sing like David sang
(ไอ วิล ซิง , ไอ วิล ซิง , ซิง ไลค เดหวิด แซ็ง)
I will pray, I will pray, pray like David prayed
(ไอ วิล พเร , ไอ วิล พเร , พเร ไลค เดหวิด พเร)
I will pray, I will pray, pray like David prayed
(ไอ วิล พเร , ไอ วิล พเร , พเร ไลค เดหวิด พเร)
I will pray, I will pray, pray like David prayed
(ไอ วิล พเร , ไอ วิล พเร , พเร ไลค เดหวิด พเร)
I will pray, I will pray, pray like David prayed

(ไอ วิล พเร , ไอ วิล พเร , พเร ไลค เดหวิด พเร)
I will dance, I will dance, dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ , ไอ วิล ดานซ , ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)
I will dance, I will dance, dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ , ไอ วิล ดานซ , ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)
I will dance, I will dance, dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ , ไอ วิล ดานซ , ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)
I will dance, I will dance, dance like David danced
(ไอ วิล ดานซ , ไอ วิล ดานซ , ดานซ ไลค เดหวิด ดานซ)

I will dance, I will dance, dance, dance
(ไอ วิล ดานซ , ไอ วิล ดานซ , ดานซ , ดานซ)
I will dance, I will dance, dance, dance
(ไอ วิล ดานซ , ไอ วิล ดานซ , ดานซ , ดานซ)
[Repeat]
([ ริพีท ])
[Repeat]
([ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When The Spirit of The Lord คำอ่านไทย Fred Hammond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น