เนื้อเพลง Mama คำอ่านไทย Il Divo

Verse 1
( เฝิซ วัน)
Mama Thank you for who I am
(มามะ แธ็งค ยู ฟอ ฮู ไอ แอ็ม)
Thank you for all the things I’m not
(แธ็งค ยู ฟอ ออล เดอะ ธิง แอม น็อท)
Forgive me for the words unsaid
(เฟาะกีฝ มี ฟอ เดอะ เวิด อันเซด)
For the times
(ฟอ เดอะ ไทม)
I forgot
(ไอ เฟาะกอท)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
Mama remember all my life
(มามะ ริเมมเบอะ ออล มาย ไลฟ)
You showed me love,You sacrificed
(ยู โฌ มี ลัฝ , ยู แซคริไฟซ)
Think of those young and early days
(ธิงค อ็อฝ โฑส ยัง แอ็นด เออลิ เด)
How I’ve changed
(เฮา แอฝ เชนจ)
along the way
(อะลอง เดอะ เว)

Bridge
(บริจ)
And I know you believed
(แอ็นด ดาย โน ยู บิลีฝ)
And I know you had dreams
(แอ็นด ดาย โน ยู แฮ็ด ดรีม)
And I’m sorry it took all this time to see
(แอ็นด แอม ซอริ อิท ทุค ออล ดีซ ไทม ทู ซี)
That I am where I am because of your truth
(แดท ไอ แอ็ม ฮแว ไอ แอ็ม บิคอส อ็อฝ ยุร ทรูธ)
I miss you, I miss you
(ไอ มิซ ยู , ไอ มิซ ยู)

Verse 3
(เฝิซ ที)
Mama forgive the times you cried
(มามะ เฟาะกีฝ เดอะ ไทม ยู คไร)
Forgive me for not making right
(เฟาะกีฝ มี ฟอ น็อท เมคอิง ไรท)
All of the storms I may have caused
(ออล อ็อฝ เดอะ ซทอม ซาย เม แฮ็ฝ แคสซฺ)
And I’ve been wrong
(แอ็นด แอฝ บีน ร็อง)
Dry your eyes
(ดไร ยุร ไอ)

[Bridge]
([ บริจ ])

Verse 4
(เฝิซ โฟว)
Mama I hope this makes you smile
(มามะ ไอ โฮพ ดีซ เมค ยู ซไมล)
I hope you’re happy with my life
(ไอ โฮพ ยัวร์ แฮพพิ วิฑ มาย ไลฟ)
At peace with every choice I made
(แอ็ท พีซ วิฑ เอฝริ ชอยซ ไอ เมด)
How I’ve changed
(เฮา แอฝ เชนจ)
Along the way
(อะลอง เดอะ เว)
And I know you believed in all of my dreams
(แอ็นด ดาย โน ยู บิลีฝ อิน ออล อ็อฝ มาย ดรีม)
And I owe it all to you, Mama
(แอ็นด ดาย โอ อิท ดอร์ ทู ยู , มามะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mama คำอ่านไทย Il Divo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น