เนื้อเพลง Don’t Wanna Think About You คำอ่านไทย Simple Plan

Can you leave me here alone now
( แค็น ยู ลีฝ มี เฮียร อะโลน เนา)
I don’t wanna hear you say
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยู เซ)
That you know me
(แดท ยู โน มี)
That I should be
(แดท ไอ เชิด บี)
Always doin what you say
(ออลเว โดย ว็อท ยู เซ)

Cuz I’m tryin to get through today
(คัซ แอม ทายอิน ทู เก็ท ธรู ทุเด)
And there’s one thing I know
(แอ็นด แดร์ วัน ธิง ไอ โน)

I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)
Think about me
(ธิงค อะเบาท มี)
Don’t wanna figure this out
(ด้อนท์ วอนนา ฟีกยุร ดีซ เอ้า)
I Don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)
Or think about nothin
(ออ ธิงค อะเบาท นอทติน)
Don’t wanna talk this one out
(ด้อนท์ วอนนา ทอค ดีซ วัน เอ้า)
I won’t let you bring me down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู บริง มี เดาน)
Cuz I know
(คัซ ไอ โน)
I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)

Don’t wanna think about you
(ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)

When I wake up here tomorrow
(ฮเว็น นาย เวค อัพ เฮียร ทุมอโร)
Things will never be the same
(ธิง วิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม)
Cuz I won’t wait
(คัซ ไอ ว็อนท เวท)
Cuz you won’t change
(คัซ ยู ว็อนท เชนจ)
And you’ll always be this way
(แอ็นด โยว ออลเว บี ดีซ เว)

Now I’m gonna get through today
(เนา แอม กอนนะ เก็ท ธรู ทุเด)
And there’s one thing I know
(แอ็นด แดร์ วัน ธิง ไอ โน)

I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)
Think about me
(ธิงค อะเบาท มี)
Don’t wanna figure this out
(ด้อนท์ วอนนา ฟีกยุร ดีซ เอ้า)
I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)
Or think about nothin
(ออ ธิงค อะเบาท นอทติน)
Don’t wanna talk this one out
(ด้อนท์ วอนนา ทอค ดีซ วัน เอ้า)
This time I won’t let you bring me down
(ดีซ ไทม ไอ ว็อนท เล็ท ยู บริง มี เดาน)
Won’t let you shut me out
(ว็อนท เล็ท ยู ฌัท มี เอ้า)
This time I know
(ดีซ ไทม ไอ โน)
I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)

Run away
(รัน อะเว)
Run away
(รัน อะเว)
Running as fast as I can
(รันนิง แอ็ส ฟัซท แอ็ส ซาย แค็น)
Run away
(รัน อะเว)
Run away
(รัน อะเว)
I’ll never come back again
(แอล เนฝเออะ คัม แบ็ค อะเกน)
Run away
(รัน อะเว)
Run away
(รัน อะเว)

Don’t wanna think about you
(ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)
Think about me
(ธิงค อะเบาท มี)
Don’t wanna figure this out
(ด้อนท์ วอนนา ฟีกยุร ดีซ เอ้า)
Don’t wanna think about you
(ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)
Think about me
(ธิงค อะเบาท มี)
Don’t wanna talk this one out
(ด้อนท์ วอนนา ทอค ดีซ วัน เอ้า)

I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)
Think about me
(ธิงค อะเบาท มี)
Don’t wanna figure this out [figure this out]
(ด้อนท์ วอนนา ฟีกยุร ดีซ เอ้า [ ฟีกยุร ดีซ เอ้า ])
I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)
Or think about nothin
(ออ ธิงค อะเบาท นอทติน)
Don’t wanna talk this one out
(ด้อนท์ วอนนา ทอค ดีซ วัน เอ้า)
This time I won’t let you bring me down [bring me down]
(ดีซ ไทม ไอ ว็อนท เล็ท ยู บริง มี เดาน [ บริง มี เดาน ])
Won’t let you shut me out [shut me out]
(ว็อนท เล็ท ยู ฌัท มี เอ้า [ ฌัท มี เอ้า ])
This time I know
(ดีซ ไทม ไอ โน)
I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)

Run away
(รัน อะเว)
Run away
(รัน อะเว)
I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)
Run away
(รัน อะเว)
Run away
(รัน อะเว)
I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)
Run away
(รัน อะเว)
Run away
(รัน อะเว)
I don’t wanna think about you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Wanna Think About You คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น