เนื้อเพลง Rendezvous คำอ่านไทย Craig David

Craig David this is how we do it
(เครก เดหวิด ดีซ ซิส เฮา วี ดู อิท)
[This is how we do it]
([ ดีซ ซิส เฮา วี ดู อิท ])
Yeah well come on check it out
(เย่ เว็ล คัมมอน เช็ค อิท เอ้า)
[Whatcha doing cos we’ll be rendezvousing
([ วอทชา ดูอิง คอซ เว็ล บี rendezvousings)
& you know we’ll be getting some
(& ยู โน เว็ล บี เกดดดิ้ง ซัม)
getting jiggy just for fun] [X4]
(เกดดดิ้ง เจคกี้ จัซท ฟอ ฟัน ] [ X4 ])

Six o’clock in the morning wipe
(ซิคซ โอคล็อก อิน เดอะ มอนิง ไวพ)
he sleep from my eyes [yeah]
(ฮี ซลีพ ฟร็อม มาย ไอ [ เย่ ])
Felt just like an ordinary day
(เฟ็ลท จัซท ไลค แอน ออดิเนริ เด)
Just around the corner, such a
(จัซท อะเรานด เดอะ คอเนอะ , ซัช อะ)
surprise, a beautiful angel materialised
(เซิพไรส , อะ บยูทิฟุล เอนเจล materialised)
Time stood still face to face
(ไทม ซทูด ซทิล เฟซ ทู เฟซ)
I’m sure we’d met in another time and
(แอม ฌุร เว็ด เม็ท อิน แอะนัธเออะ ไทม แอ็นด)
place [met in another time and place]
(พเลซ [ เม็ท อิน แอะนัธเออะ ไทม แอ็นด พเลซ ])

Our eyes met as you passed me by [passed me by]
(เอ๊า ไอ เม็ท แอ็ส ยู พาซ มี ไบ [ พาซ มี ไบ ])
Two souls entwined in the blink of an eye [yeah]
(ทู โซล เอ็นทไวน อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ [ เย่ ])
And I had to figure out what I’d be missing
(แอ็นด ดาย แฮ็ด ทู ฟีกยุร เอ้า ว็อท อาย บี มีซซิง)
So I turned to you and asked you if you wanted to
(โซ ไอ เทิน ทู ยู แอ็นด อาซค ยู อิฟ ยู ว็อนท ทู)
[You know we’ll be getting some getting jiggy just for fun]
([ ยู โน เว็ล บี เกดดดิ้ง ซัม เกดดดิ้ง เจคกี้ จัซท ฟอ ฟัน ])

Rendezvous where to my place
(รันเดะฝู ฮแว ทู มาย พเลซ)
say 2 & we can do anything you wanna do
(เซ ทู & วี แค็น ดู เอนอิธิง ยู วอนนา ดู)
Hey, tonight is your night yeah
(เฮ , ทุไนท อีส ยุร ไนท เย่)
Where you close your eyes,
(ฮแว ยู คโลส ยุร ไอ ,)
take a minute, take a moment realise
(เทค เก มินยูท , เทค เก โมเม็นท รีโอราย)
Do you see me when you fantiasise
(ดู ยู ซี มี ฮเว็น ยู fantiasise)
Tonlight’ll be your night
(Tonlightll บี ยุร ไนท)

I’m just sitting here daydreaming
(แอม จัซท ซีททิง เฮียร เดย์ดรีมมิง)
about you and all the things you do
(อะเบาท ยู แอ็นด ออล เดอะ ธิง ยู ดู)
Girl feels so right
(เกิล ฟีล โซ ไรท)
And all I know is your the one for me,
(แอ็นด ออล ไอ โน อีส ยุร ดิ วัน ฟอ มี ,)
that special kinda’ lady
(แดท ซเพฌแอ็ล กินดา เลดิ)
In my life, in my life
(อิน มาย ไลฟ , อิน มาย ไลฟ)

Well here I am writing you a love song
(เว็ล เฮียร ไอ แอ็ม ไรทอิง ยู อะ ลัฝ ซ็อง)
Holding back those years, it’s been so long
(โฮลดิง แบ็ค โฑส เยีย , อิทซ บีน โซ ล็อง)
And I can’t deny the way that I’m feeling [feeling]
(แอ็นด ดาย แค็นท ดิไน เดอะ เว แดท แอม ฟีลอิง [ ฟีลอิง ])
It’s true, so girl that’s why I’m asking you, can we…
(อิทซ ทรู , โซ เกิล แด๊ท ฮไว แอม อาคกิ้ง ยู , แค็น วี)

Chorus
(โครัซ)

Darling tell me, what’s on your mind?
(ดาลิง เท็ล มี , ว็อท ออน ยุร ไมนด)
what are you thinking
(ว็อท อาร์ ยู ติ้งกิง)
Hey what you thinking?
(เฮ ว็อท ยู ติ้งกิง)
Hey what you thinking?
(เฮ ว็อท ยู ติ้งกิง)
Darling tell me what’s on you mind?
(ดาลิง เท็ล มี ว็อท ออน ยู ไมนด)
What’s on your mind yeah?
(ว็อท ออน ยุร ไมนด เย่)
Darling what are you thinking
(ดาลิง ว็อท อาร์ ยู ติ้งกิง)
Now darling what are you thinking…
(เนา ดาลิง ว็อท อาร์ ยู ติ้งกิง)

Chorus
(โครัซ)

I’m just sitting here daydreaming
(แอม จัซท ซีททิง เฮียร เดย์ดรีมมิง)
about you and all the things you do
(อะเบาท ยู แอ็นด ออล เดอะ ธิง ยู ดู)
Girl feels so right
(เกิล ฟีล โซ ไรท)
And all I know is your the one for me,
(แอ็นด ออล ไอ โน อีส ยุร ดิ วัน ฟอ มี ,)
that special kinda lady
(แดท ซเพฌแอ็ล กินดา เลดิ)
In my life, in my life yeah
(อิน มาย ไลฟ , อิน มาย ไลฟ เย่)

Whatcha doing cos we’ll be rendezvousing
(วอทชา ดูอิง คอซ เว็ล บี rendezvousings)
& you know we’ll be getting some
(& ยู โน เว็ล บี เกดดดิ้ง ซัม)
getting jiggy just for fun [X4]
(เกดดดิ้ง เจคกี้ จัซท ฟอ ฟัน [ X4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rendezvous คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น