เนื้อเพลง I Don’t Need a Man คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

I see you looking at me
( ไอ ซี ยู ลุคอิง แอ็ท มี)
Like I got something for you
(ไลค ไก ก็อท ซัมติง ฟอ ยู)
And the way that you stare
(แอ็นด เดอะ เว แดท ยู ซแท)
Don’t you dare
(ด้อนท์ ยู แด)
Cause I’m not about to
(คอส แอม น็อท อะเบาท ทู)
Just give it on up to you
(จัซท กิฝ อิท ออน อัพ ทู ยู)
Cause there are some things I won’t do
(คอส แดร์ อาร์ ซัม ธิง ซาย ว็อนท ดู)
And I’m not afraid to tell you
(แอ็นด แอม น็อท อัฟเรด ทู เท็ล ยู)
I don’t ever want to leave you confused
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ ว็อนท ทู ลีฝ ยู ค็อนฟยูส)

The more you try
(เดอะ โม ยู ทไร)
The less I buy it
(เดอะ เลซ ซาย ไบ อิท)
And I don’t have to think it through
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ธิงค อิท ธรู)
You know if I’m into you
(ยู โน อิฟ แอม อีนทุ ยู)

I don’t need a man to make it happen
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น ทู เมค อิท แฮพเพ็น)
I get off being free
(ไอ เก็ท ออฟฟ บีอิง ฟรี)
I don’t need a man to make me feel good
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น ทู เมค มี ฟีล เกิด)
I get off doing my thing
(ไอ เก็ท ออฟฟ ดูอิง มาย ธิง)
I don’t need a ring around my finger
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ ริง อะเรานด มาย ฟีงเกอะ)
To make me feel complete
(ทู เมค มี ฟีล ค็อมพลีท)
So let me break it down
(โซ เล็ท มี บเรค อิท เดาน)
I can get off when you ain’t around
(ไอ แค็น เก็ท ออฟฟ ฮเว็น ยู เอน อะเรานด)
Oh!
(โอ !)

You know I got my own life
(ยู โน ไอ ก็อท มาย โอน ไลฟ)
And I bought everything that’s in it
(แอ็นด ดาย บอท เอ๊วี่ติง แด๊ท ซิน หนิด)
So if you want to be with me
(โซ อิฟ ยู ว็อนท ทู บี วิฑ มี)
It ain’t all about the bling you bringing
(อิท เอน ดอร์ อะเบาท เดอะ บลิง ยู บริงกิง)
I want a love that’s for real
(ไอ ว็อนท ดา ลัฝ แด๊ท ฟอ ริแอ็ล)
And without that then no deal
(แอ็นด วิเฑาท แดท เด็น โน ดีล)
And baby I don’t need a hand
(แอ็นด เบบิ ไอ ด้อนท์ นีด อะ แฮ็นด)
If it only wants to grab one thing
(อิฟ อิท โอ๊นลี่ ว็อนท ทู กแร็บ วัน ธิง)

The more you try
(เดอะ โม ยู ทไร)
The less I buy it
(เดอะ เลซ ซาย ไบ อิท)
And I don’t have to think it through
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ธิงค อิท ธรู)
You know if I’m feeling you
(ยู โน อิฟ แอม ฟีลอิง ยู)

I don’t need a man to make it happen
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น ทู เมค อิท แฮพเพ็น)
I get off being free
(ไอ เก็ท ออฟฟ บีอิง ฟรี)
I don’t need a man to make me feel good
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น ทู เมค มี ฟีล เกิด)
I get off doing my thing
(ไอ เก็ท ออฟฟ ดูอิง มาย ธิง)
I don’t need a ring around my finger
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ ริง อะเรานด มาย ฟีงเกอะ)
To make me feel complete
(ทู เมค มี ฟีล ค็อมพลีท)
So let me break it down
(โซ เล็ท มี บเรค อิท เดาน)
I can get off when you ain’t around
(ไอ แค็น เก็ท ออฟฟ ฮเว็น ยู เอน อะเรานด)

Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
Let it go
(เล็ท ดิธ โก)
[Repeat 4X]
([ ริพีท 4X ])

I don’t need a
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ)
I don’t need a man, I don’t
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น , ไอ ด้อนท์)
I don’t need a man
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น)
I’ll get me through
(แอล เก็ท มี ธรู)
Cause I know I’m fine
(คอส ไอ โน แอม ไฟน)
I feel brand new
(ไอ ฟีล บแร็นด นยู)

I don’t need a
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ)
I don’t need a man, I don’t
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น , ไอ ด้อนท์)
I don’t need a man
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น)
I’ll make it through
(แอล เมค อิท ธรู)
Cause I know I’m fine
(คอส ไอ โน แอม ไฟน)
Without you!
(วิเฑาท ยู !)

I don’t need a man to make it happen
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น ทู เมค อิท แฮพเพ็น)
I get off being free
(ไอ เก็ท ออฟฟ บีอิง ฟรี)
I don’t need a man to make me feel good
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น ทู เมค มี ฟีล เกิด)
I get off doing my thing
(ไอ เก็ท ออฟฟ ดูอิง มาย ธิง)
I don’t need a ring around my finger
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ ริง อะเรานด มาย ฟีงเกอะ)
To make me feel complete
(ทู เมค มี ฟีล ค็อมพลีท)
So let me break it down
(โซ เล็ท มี บเรค อิท เดาน)
I can get off when you ain’t around
(ไอ แค็น เก็ท ออฟฟ ฮเว็น ยู เอน อะเรานด)
Oh!
(โอ !)

I don’t need a man [I’m over you]
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น [ แอม โอเฝอะ ยู ])
I don’t need a man [I’m over you]
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น [ แอม โอเฝอะ ยู ])
I don’t need a man
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น)
[I’m without you]
([ แอม วิเฑาท ยู ])
[I’m over you]
([ แอม โอเฝอะ ยู ])

I don’t need a man
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น)
I don’t need a man
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น)
I don’t need a man
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Need a Man คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น