เนื้อเพลง Girls, Girls, Girls คำอ่านไทย Jay-Z feat Biz Markie, Slick Rick, Q-Tip

[Jay-Z]
( [ เจ ซี ])
Course I love you.. I love all y’all
(โคซ ไอ ลัฝ ยู ไอ ลัฝ ออล ยอล)
Hehehe, hehehe, f’real
(Hehehe , hehehe , freal)

[Biz] I love girls, girls, girls, girls
([ บิซ ] ไอ ลัฝ เกิล , เกิล , เกิล , เกิล)
Girls, I do adore
(เกิล , ไอ ดู อะโด)
[Jay] Yo put your number on this paper cause I would love to date ya
([ เจ ] โย พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คอส ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
Holla at ya when I come off tour, yeah
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์ , เย่)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I got this Spanish chica, she don’t like me to roam
(ไอ ก็อท ดีซ ซแพนอิฌ ชิคา , ชี ด้อนท์ ไลค มี ทู โรม)
So she call me cabron plus marricon
(โซ ชี คอล มี คั่บบรอน พลัซ marricon)
Said she likes to cook rice so she likes me home
(เซ็ด ชี ไลค ทู คุ๊ค ไรซ โซ ชี ไลค มี โฮม)
I’m like, Un momento – mami, slow up your tempo
(แอม ไลค , ยูเอ็น momento มัมมี , ซโล อัพ ยุร เทมโพ)
I got this black chick, she don’t know how to act
(ไอ ก็อท ดีซ บแล็ค ชิค , ชี ด้อนท์ โน เฮา ทู แอ็คท)
Always talkin out her neck, makin her fingers snap
(ออลเว ทอคกิ่น เอ้า เฮอ เน็ค , เมกิน เฮอ ฟีงเกอะ ซแน็พ)
She like, Listen Jigga Man, I don’t care if you rap
(ชี ไลค , ลิ๊สซึ่น จิ๊กกา แม็น , ไอ ด้อนท์ แค อิฟ ยู แร็พ)
You better – R-E-S-P-E-C-T me
(ยู เบทเทอะ อาร์ อี เอส พี อี ซี ที มี)
I got this French chick that love to french kiss
(ไอ ก็อท ดีซ ฟเร็นช ชิค แดท ลัฝ ทู ฟเร็นช คิซ)
She thinks she’s Bo Derek, wear her hair in a twist
(ชี ธิงค ชี โบ Derek , แว เฮอ แฮ อิน อะ ทวิซท)
My, cherie amor, to a belle
(มาย , cherie อาร์มอร์ , ทู อะ เบ็ล)
Merci, you fine as f*ck but you givin me hell
(Merci , ยู ไฟน แอ็ส เอฟ *ck บัท ยู กีฝอิน มี เฮ็ล)
I got this indian squaw the day that I met her
(ไอ ก็อท ดีซ อีนเดียน ซควอ เดอะ เด แดท ไอ เม็ท เฮอ)
Asked her what tribe she with, red dot or feather
(อาซค เฮอ ว็อท ทไรบ ชี วิฑ , เร็ด ด็อท ออ เฟฑเออะ)
She said all you need to know is I’m not a ho
(ชี เซ็ด ออล ยู นีด ทู โน อีส แอม น็อท ดา โฮ)
And to get with me you better be Chief Lots-a-Dough
(แอ็นด ทู เก็ท วิฑ มี ยู เบทเทอะ บี ชีฟ ล็อท ซา โด)
Now that’s Spanish chick, French chick, indian and black
(เนา แด๊ท ซแพนอิฌ ชิค , ฟเร็นช ชิค , อีนเดียน แอ็นด บแล็ค)
That’s fried chicken, curry chicken, damn I’m gettin fat
(แด๊ท ฟไร ชีคเค็น , เคอริ ชีคเค็น , แด็ม แอม เกดดิน แฟ็ท)
Arroz con pollo, french fries and crepe
(อาร์รอซ ค็อน pollo , ฟเร็นช ฟายสฺ แซน คเรพ)
An appetitite for destruction but I scrape the plate
(แอน appetitite ฟอ ดิซทรัคฌัน บัท ไอ ซคเรพ เดอะ เพล๊ท)
I love
(ไอ ลัฝ)

[Tip] Girls, girls, girls, girls [uh-huh]
([ ทิพ ] เกิล , เกิล , เกิล , เกิล [ อา ฮู ])
Girls, I do adore
(เกิล , ไอ ดู อะโด)
[Jay] Yo put your number on this paper cause I would love to date ya
([ เจ ] โย พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คอส ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
Holla at ya when I come off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์)
[Tip] I love girls, girls, girls, girls
([ ทิพ ] ไอ ลัฝ เกิล , เกิล , เกิล , เกิล)
Girls all over the globe
(เกิล ซอร์ โอเฝอะ เดอะ กโลบ)
[Jay] I come scoop you in that Coupe, sittin on deuce-zeroes
([ เจ ] ไอ คัม ซคูพ ยู อิน แดท คูเพ , ซิทดิน ออน ดยูซ zeroes)
Fix your hair in the mirror, let’s roll – c’mon
(ฟิคซ ยุร แฮ อิน เดอะ มีเรอะ , เล็ท โรล ซีมอน)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I got this young chick, she so immature
(ไอ ก็อท ดีซ ยัง ชิค , ชี โซ อิมัทยูร)
She like, Why you don’t buy me Reeboks no more?
(ชี ไลค , ฮไว ยู ด้อนท์ ไบ มี ลีบอค โน โม)
Like to show out in public, throw tantrums on the floor
(ไลค ทู โฌ เอ้า อิน พับลิค , ธโร แทนทรัม ออน เดอะ ฟโล)
Gotta toss a couple dollars, just to shut up her holla
(กอททะ ท็อซ ซา คั๊พเพิ่ล ดอลเลอะ , จัซท ทู ฌัท อัพ เฮอ ฮอลละ)
Got a project chick, that plays her part
(ก็อท ดา พรอจเอ็คท ชิค , แดท พเล เฮอ พาท)
And if it goes down y’all that’s my heart
(แอ็นด อิฟ อิท โกซ เดาน ยอล แด๊ท มาย ฮาท)
Baby girl so thorough she been with me from the start
(เบบิ เกิล โซ เธอโระ ชี บีน วิฑ มี ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Hid my drugs from the NARCs, hid my guns by the parts
(ฮิด มาย ดรัก ฟร็อม เดอะ NARCs , ฮิด มาย กัน ไบ เดอะ พาท)
I got this model chick that don’t cook or clean
(ไอ ก็อท ดีซ โม๊เด็ล ชิค แดท ด้อนท์ คุ๊ค ออ คลีน)
But she dress her ass off and her walk is mean
(บัท ชี ดเรซ เฮอ อาซ ออฟฟ แอ็นด เฮอ วอค อีส มีน)
Only thing wrong with ma she’s always on the scene
(โอ๊นลี่ ธิง ร็อง วิฑ มา ชี ออลเว ออน เดอะ ซีน)
God damn she’s fine but she parties all the time
(ก็อด แด็ม ชี ไฟน บัท ชี พาร์ที ซอร์ เดอะ ไทม)
I get frequent flier mileage from my stewardess chick
(ไอ เก็ท ฟรีคเว็นท flier ไมลิจ ฟร็อม มาย ซทยูเออะเด็ซ ชิค)
She look right in that tight blue dress, she’s thick
(ชี ลุค ไรท อิน แดท ไทท บลู ดเรซ , ชี ธิค)
She gives me extra pillows and seat back love
(ชี กิฝ มี เอ๊กซทร่า พีลโล แซน ซีท แบ็ค ลัฝ)
So I had to introduce her to the Mile High Club
(โซ ไอ แฮ็ด ทู อีนทโระดยูซ เฮอ ทู เดอะ ไมล ไฮ คลับ)
Now that’s young chick, stewardess, project and model
(เนา แด๊ท ยัง ชิค , ซทยูเออะเด็ซ , พรอจเอ็คท แอ็นด โม๊เด็ล)
That means I fly rough early, plus I know Tae-bo
(แดท มีน ซาย ฟไล รัฟ เออลิ , พลัซ ซาย โน Tae โบ)
That means I’m new school, pop pills and stay in beef
(แดท มีน แอม นยู ซคูล , พ็อพ พิล แซน ซเท อิน บีฟ)
But I never have a problem with my first class seat

(บัท ไอ เนฝเออะ แฮ็ฝ อะ พรอบเล็ม วิฑ มาย เฟิซท คลาซ ซีท)
I love
(ไอ ลัฝ)

[Rick] Girls, girls, girls, girls
([ ริค ] เกิล , เกิล , เกิล , เกิล)
Girls, I do adore
(เกิล , ไอ ดู อะโด)
[Jay] Yo put your number on this paper cause I would love to date ya
([ เจ ] โย พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คอส ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
Holla at ya when I come off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์)
[Rick] I love girls, girls, girls, girls
([ ริค ] ไอ ลัฝ เกิล , เกิล , เกิล , เกิล)
Girls all over the globe
(เกิล ซอร์ โอเฝอะ เดอะ กโลบ)
[Jay] I come scoop you in that Coupe, sittin on deuce-zeroes
([ เจ ] ไอ คัม ซคูพ ยู อิน แดท คูเพ , ซิทดิน ออน ดยูซ zeroes)
Fix your hair in the mirror, let’s roll
(ฟิคซ ยุร แฮ อิน เดอะ มีเรอะ , เล็ท โรล)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I got this paranoid chick, she’s scared to come to the house
(ไอ ก็อท ดีซ พารานอย ชิค , ชี ซคา ทู คัม ทู เดอะ เฮาซ)
A hypochondriac who says ouch before I whip it out
(อะ hypochondriac ฮู เซ ouch บิโฟ ไอ ฮวิพ อิท เอ้า)
Got a chick from Peru, that sniff Peru
(ก็อท ดา ชิค ฟร็อม เพอรู , แดท ซนิฟ เพอรู)
She got a cousin at customs that get sh*t through
(ชี ก็อท ดา เค๊าซิน แอ็ท คัซทัม แดท เก็ท ฌะ *ที ธรู)
Got this weedhead chick, she always catch me doin sh*t
(ก็อท ดีซ weedhead ชิค , ชี ออลเว แค็ช มี โดย ฌะ *ที)
Crazy girl wanna leave me but she always forgets
(คเรสิ เกิล วอนนา ลีฝ มี บัท ชี ออลเว เฟาะเกท)
Got this Chinese chick, had to leave her quick’
(ก็อท ดีซ ไชนีส ชิค , แฮ็ด ทู ลีฝ เฮอ ควิค)
Cause she kept bootleggin my sh*t – man
(คอส ชี เค็พท bootleggin มาย ฌะ *ที แม็น)
I got this African chick with Eddie Murphy on her skull
(ไอ ก็อท ดีซ แอฟริแค็น ชิค วิฑ เอดดี เมอร์ฟรี ออน เฮอ ซคัล)
She like, Jigga Man, why you treat me like animal?
(ชี ไลค , จิ๊กกา แม็น , ฮไว ยู ทรีท มี ไลค แอนอิแม็ล)
I’m like excuse me Ms. Fufu, but when I met your ass
(แอม ไลค เอ็คซคยูซ มี เอมสฺ Fufu , บัท ฮเว็น นาย เม็ท ยุร อาซ)
you was dead broke and naked, and now you want half
(ยู วอส เด็ด บโรค แอ็นด เนคิด , แอ็นด เนา ยู ว็อนท ฮาล์ฟ)
I got this ho that after twelve million sold
(ไอ ก็อท ดีซ โฮ แดท อาฟเทอะ ทเว็ลฝ มีลยัน โซลด)
Mami’s a narcoleptic, always sleepin on Hov’
(มัมมี ซา narcoleptic , ออลเว สลีฟปิน ออน Hov)
Gotta tie the back of her head like Deuce Bigalow
(กอททะ ไท เดอะ แบ็ค อ็อฝ เฮอ เฮ็ด ไลค ดยูซ Bigalow)
I got so many girls across the globe..
(ไอ ก็อท โซ เมนอิ เกิล อัครอซ เดอะ กโลบ)

[Biz] I love girls, girls, girls, girls
([ บิซ ] ไอ ลัฝ เกิล , เกิล , เกิล , เกิล)
Girls, I do adore
(เกิล , ไอ ดู อะโด)
[Jay] Yo put your number on this paper cause I would love to date ya
([ เจ ] โย พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คอส ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
Holla at ya when I come off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์)
[Tip] I love girls, girls, girls, girls
([ ทิพ ] ไอ ลัฝ เกิล , เกิล , เกิล , เกิล)
Girls all over the globe
(เกิล ซอร์ โอเฝอะ เดอะ กโลบ)
[Jay] I come scoop you in that Coupe, sittin on deuce-zeroes
([ เจ ] ไอ คัม ซคูพ ยู อิน แดท คูเพ , ซิทดิน ออน ดยูซ zeroes)
Fix your hair in the mirror, let’s roll
(ฟิคซ ยุร แฮ อิน เดอะ มีเรอะ , เล็ท โรล)
[Rick] I love girls, girls, girls, girls
([ ริค ] ไอ ลัฝ เกิล , เกิล , เกิล , เกิล)
Girls, I do adore
(เกิล , ไอ ดู อะโด)
[Jay] Yo put your number on this paper cause I would love to date ya
([ เจ ] โย พัท ยุร นัมเบอะ ออน ดีซ เพเพอะ คอส ไอ เวิด ลัฝ ทู เดท ยา)
Holla at ya when I come off tour
(ฮอลละ แอ็ท ยา ฮเว็น นาย คัม ออฟฟ ทัวร์)

[Jay]
([ เจ ])
I love girls, girls, girls, girls
(ไอ ลัฝ เกิล , เกิล , เกิล , เกิล)
Girls, girls..
(เกิล , เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girls, Girls, Girls คำอ่านไทย Jay-Z feat Biz Markie, Slick Rick, Q-Tip

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น