เนื้อเพลง Jigga What/faint คำอ่านไทย Jay-Z & Linkin Park

Jigga what, Jigga who?
(จิ๊กกา ว็อท , จิ๊กกา ฮู)
Jigga what, Jigga who?
(จิ๊กกา ว็อท , จิ๊กกา ฮู)
Jigga what, Jigga who?
(จิ๊กกา ว็อท , จิ๊กกา ฮู)

You gon’ need a vocal in, right?
(ยู ก็อน นีด อะ โฝแค็ล อิน , ไรท)

Motherf*ckers wanna act loco, hit em wit, numerous
(Motherf*ckers วอนนา แอ็คท โลโก , ฮิท เอ็ม วิท , นยูเมอะรัซ)
shots with the fo’-fo’
(ฌ็อท วิฑ เดอะ โฟ โฟ)
Faggots wanna talk to Po-Po’s, smoke em like cocoa
(แฟกกัท วอนนา ทอค ทู โพ Pos , ซโมค เอ็ม ไลค โคโค)
F*ck rap, coke by the boatload
(เอฟ *ck แร็พ , โคค ไบ เดอะ boatload)
F*ck dat, on the run-by, gun high, one eye closed
(เอฟ *ck แดซ , ออน เดอะ รัน ไบ , กัน ไฮ , วัน ไอ คโลส)
Left holes through some guy clothes
(เล็ฟท โฮล ธรู ซัม ไก คโลฑ)
Stop your bullsh*ttin, glock with the full clip
(ซท็อพ ยุร bullsh*ttin , คล็อก วิฑ เดอะ ฟูล คลิพ)
Motherf*ckers better duck when the fool spit
(Motherf*ckers เบทเทอะ ดั๊ค ฮเว็น เดอะ ฟูล ซพิท)
One shot could make a n*gga do a full flip
(วัน ฌ็อท เคิด เมค เก เอ็น *gga ดู อะ ฟูล ฟลิพ)
See the n*gga layin shocked when the bullet hit
(ซี เดอะ เอ็น *gga เลย์อิน ฌ็อค ฮเว็น เดอะ บูลเล็ท ฮิท)
Oh hey ma, how you, know n*ggaz wanna buy you
(โอ เฮ มา , เฮา ยู , โน เอ็น *ggaz วอนนา ไบ ยู)
But see me I wanna F*ck for Free like Akinyele
(บัท ซี มี ไอ วอนนา เอฟ *ck ฟอ ฟรี ไลค Akinyele)
Now I gotta let her take this ride, make you feel it
(เนา ไอ กอททะ เล็ท เฮอ เทค ดีซ ไรด , เมค ยู ฟีล อิท)
inside your belly, if it’s tight get the K-Y Jelly
(อีนไซด ยุร เบลลิ , อิฟ อิทซ ไทท เก็ท เดอะ เค วาย เจลลิ)
All night get you wide up inside the telly
(ออล ไนท เก็ท ยู ไวด อัพ อีนไซด เดอะ เทลลิ)
Side to side, til you say Jay-Z you’re too much for me
(ไซด ทู ไซด , ทิล ยู เซ เจ ซี ยัวร์ ทู มัช ฟอ มี)

I am a little bit of loneliness a little bit of disregard
(ไอ แอ็ม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โลนลิเน็ซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ดิซริกาด)
Handful of complaints but I can’t help the fact that everyone can see
(แฮนฟุล อ็อฝ ค็อมพเลนท บัท ไอ แค็นท เฮ็ลพ เดอะ แฟ็คท แดท เอ๊วี่วัน แค็น ซี)
these scars
(ฑิส ซคา)
I am what I want you to want what I want you to feel
(ไอ แอ็ม ว็อท ไอ ว็อนท ยู ทู ว็อนท ว็อท ไอ ว็อนท ยู ทู ฟีล)
But it’s like no matter what I do, I can’t convince you, to just believe
(บัท อิทซ ไลค โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู , ไอ แค็นท ค็อนฝีนซ ยู , ทู จัซท บิลีฝ)
this is real
(ดีซ ซิส ริแอ็ล)
So I let go, watching you, turn your back like you always do
(โซ ไอ เล็ท โก , วัทชิง ยู , เทิน ยุร แบ็ค ไลค ยู ออลเว ดู)
Face away and pretend that I’m not
(เฟซ อะเว แอ็นด พริเทนด แดท แอม น็อท)
But I’ll be here ’cause you’re all that I got
(บัท แอล บี เฮียร คอส ยัวร์ ออล แดท ไอ ก็อท)

Got a condo with nuttin but condoms in it
(ก็อท ดา คอนโด วิฑ นัทดินบัท คอนดอม ซิน หนิด)
The same place where the rhymes is invented
(เดอะ เซม พเลซ ฮแว เดอะ ไรม ซิส อินเฝนท)
So all I do is rap and sex, imagine how I stroke
(โซ ออล ไอ ดู อีส แร็พ แอ็นด เซ็คซ , อิแมจอิน เฮา ไอ ซโตรก)
See how I was flowin on my last cassette?
(ซี เฮา ไอ วอส โฟว์วิน ออน มาย ลาซท คะเซท)
Rapid-fire like I’m blastin a Tec, never jam though
(แรพอิด ไฟร ไลค แอม แบลซจิน อะ Tec , เนฝเออะ แจ็ม โธ)
Never get high, never run out of ammo
(เนฝเออะ เก็ท ไฮ , เนฝเออะ รัน เอ้า อ็อฝ แอมโม)
N*ggaz hatin n sh*t cause I slayed your b*tch
(เอ็น *ggaz แฮดดิน เอ็น ฌะ *ที คอส ไอ ซเล ยุร บี *tch)
You know your favorite, I know it made you sick
(ยู โน ยุร เฟเฝอะริท , ไอ โน อิท เมด ยู ซิค)
And now you’re, actin raw but you never had war
(แอ็นด เนา ยัวร์ , แอสติน รอ บัท ยู เนฝเออะ แฮ็ด วอ)
Don’t know how to carry your hoe, wanna marry your hoe
(ด้อนท์ โน เฮา ทู แคริ ยุร โฮ , วอนนา แมริ ยุร โฮ)
Now she’s mad at me, causer Your Majesty, just happened to be
(เนา ชี แม็ด แอ็ท มี , causer ยุร แมจเอ็ซทิ , จัซท แฮพเพ็น ทู บี)
A pimp with a tragedy
(อะ พิมพ วิฑ อะ ทแรจเอะดิ)
She wanted, us to end, cause I f*cked with friends
(ชี ว็อนท , อัซ ทู เอ็นด , คอส ไอ เอฟ *cked วิฑ ฟเร็นด)
She gave me one more chance and I f*cked her again
(ชี เกฝ มี วัน โม ชานซ แอ็นด ดาย เอฟ *cked เฮอ อะเกน)
I seen her tears as she busted in, I said, ” Sh*t..
(ไอ ซีน เฮอ เทีย แอ็ส ชี บัซท อิน , ไอ เซ็ด , ” ฌะ *ที)
there’s a draft, shut the door b*tch and come on in! ”
(แดร์ ซา ดรัฟท , ฌัท เดอะ โด บี *tch แอ็นด คัมมอน อิน ! “)

I am a little bit insecure a little unconfident
(ไอ แอ็ม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อินซิคยูร อะ ลิ๊ทเทิ่ล unconfident)
Cause you don’t understand I do what I can but sometimes I don’t make
(คอส ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด ดาย ดู ว็อท ไอ แค็น บัท ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ เมค)
sense
(เซ็นซ)
I am what you never wanna say but I’ve never had a doubt
(ไอ แอ็ม ว็อท ยู เนฝเออะ วอนนา เซ บัท แอฝ เนฝเออะ แฮ็ด อะ เดาท)
It’s like no matter what I do I can’t convince you for once just to hear
(อิทซ ไลค โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู ไอ แค็นท ค็อนฝีนซ ยู ฟอ วันซ จัซท ทู เฮีย)
me out
(มี เอ้า)
So I let go watching you turn your back like you always do
(โซ ไอ เล็ท โก วัทชิง ยู เทิน ยุร แบ็ค ไลค ยู ออลเว ดู)
Face away and pretend that I’m not
(เฟซ อะเว แอ็นด พริเทนด แดท แอม น็อท)
But I’ll be here ’cause you’re all that I’ve got
(บัท แอล บี เฮียร คอส ยัวร์ ออล แดท แอฝ ก็อท)

I can’t feel the way I did before
(ไอ แค็นท ฟีล เดอะ เว ไอ ดิด บิโฟ)
Don’t turn your back on me
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี)
I won’t be ignored
(ไอ ว็อนท บี อิกนอร์)
Time won’t heal this damage anymore
(ไทม ว็อนท ฮีล ดีซ แดมอิจ แอนนี่มอ)
Don’t turn your back on me
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี)
I won’t be ignored
(ไอ ว็อนท บี อิกนอร์)

No
(โน)
Hear me out now
(เฮีย มี เอ้า เนา)
You’re gonna listen to me, like it or not
(ยัวร์ กอนนะ ลิ๊สซึ่น ทู มี , ไลค อิท ออ น็อท)
Right now
(ไรท เนา)
Hear me out now
(เฮีย มี เอ้า เนา)
You’re gonna listen to me, like it or not
(ยัวร์ กอนนะ ลิ๊สซึ่น ทู มี , ไลค อิท ออ น็อท)
Right now
(ไรท เนา)

I can’t feel the way I did before
(ไอ แค็นท ฟีล เดอะ เว ไอ ดิด บิโฟ)
Don’t turn your back on me
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี)
I won’t be ignored
(ไอ ว็อนท บี อิกนอร์)

I can’t feel the way I did before
(ไอ แค็นท ฟีล เดอะ เว ไอ ดิด บิโฟ)
Don’t turn your back on me
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี)
I won’t be ignored
(ไอ ว็อนท บี อิกนอร์)
Time won’t heal this damage anymore
(ไทม ว็อนท ฮีล ดีซ แดมอิจ แอนนี่มอ)
Don’t turn your back on me
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี)
I won’t be ignored
(ไอ ว็อนท บี อิกนอร์)

I can’t feel
(ไอ แค็นท ฟีล)
Don’t turn your back on me
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี)
I won’t be ignored
(ไอ ว็อนท บี อิกนอร์)
Time won’t heal
(ไทม ว็อนท ฮีล)
Don’t turn your back on me
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี)
I won’t be ignored
(ไอ ว็อนท บี อิกนอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jigga What/faint คำอ่านไทย Jay-Z & Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น