เนื้อเพลง I Don’t Wanna Live Without Your Love คำอ่านไทย Chicago

Thought it wouldn’t matter
( ธอท ดิธ วูดดึ่น แมทเทอะ)
If we didn’t stay together
(อิฟ วี ดิ๊นอิน ซเท ทุเกฑเออะ)
And if it was over
(แอ็นด อิฟ อิท วอส โอเฝอะ)
Baby, it was for the better
(เบบิ , อิท วอส ฟอ เดอะ เบทเทอะ)
I was thinking I’d be all right
(ไอ วอส ติ้งกิง อาย บี ออล ไรท)
Til I thought it all through
(ทิล ไอ ธอท ดิธ ดอร์ ธรู)
Now I know that I ain’t really living
(เนา ไอ โน แดท ไอ เอน ริแอ็ลลิ ลีฝอิง)
If I have to live without you
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)

I don’t wanna live without your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I don’t wanna face the night alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฟซ เดอะ ไนท อะโลน)
I could never make it through my life
(ไอ เคิด เนฝเออะ เมค อิท ธรู มาย ไลฟ)
If I had to make it on my own
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู เมค อิท ออน มาย โอน)
I don’t wanna love nobody else
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลัฝ โนบอดี้ เอ็ลซ)
I don’t wanna find somebody new
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟนด ซัมบอดี้ นยู)
I don’t wanna live without your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I just wanna live my life with you
(ไอ จัซท วอนนา ไลฝ มาย ไลฟ วิฑ ยู)
With you
(วิฑ ยู)

Guess I had to go away
(เก็ซ ซาย แฮ็ด ทู โก อะเว)
So much I had to go through
(โซ มัช ไอ แฮ็ด ทู โก ธรู)
Guess I had to lose you
(เก็ซ ซาย แฮ็ด ทู ลูส ยู)
To realize how much I love you
(ทู รีแอะไลส เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
Can we make the fires burn again?
(แค็น วี เมค เดอะ ไฟร เบิน อะเกน)
Burn a little stronger
(เบิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล สตองเกอร์)
Cause I’ve been alone, and baby
(คอส แอฝ บีน อะโลน , แอ็นด เบบิ)
I can’t be alone any longer
(ไอ แค็นท บี อะโลน เอนอิ ลองเงอ)

I don’t wanna live without your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I don’t wanna face the night alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฟซ เดอะ ไนท อะโลน)
I could never make it through my life
(ไอ เคิด เนฝเออะ เมค อิท ธรู มาย ไลฟ)
If I had to make it on my own
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู เมค อิท ออน มาย โอน)
I don’t wanna love nobody else
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลัฝ โนบอดี้ เอ็ลซ)
I don’t wanna find somebody new
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟนด ซัมบอดี้ นยู)
I don’t wanna live without your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I just wanna live my life with you
(ไอ จัซท วอนนา ไลฝ มาย ไลฟ วิฑ ยู)

If I had to make it on my own
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู เมค อิท ออน มาย โอน)
My life would never be the same
(มาย ไลฟ เวิด เนฝเออะ บี เดอะ เซม)
My love would never be the same
(มาย ลัฝ เวิด เนฝเออะ บี เดอะ เซม)
And I don’t wanna live without your love
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)

I don’t wanna live without your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I don’t wanna face the night alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฟซ เดอะ ไนท อะโลน)
I could never make it through my life
(ไอ เคิด เนฝเออะ เมค อิท ธรู มาย ไลฟ)
If I had to make it on my own
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู เมค อิท ออน มาย โอน)
I don’t wanna love nobody else
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลัฝ โนบอดี้ เอ็ลซ)
I don’t wanna find somebody new
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟนด ซัมบอดี้ นยู)
I don’t wanna live without your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I just wanna live my life with you
(ไอ จัซท วอนนา ไลฝ มาย ไลฟ วิฑ ยู)

I don’t wanna live without your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I don’t wanna face the night alone [I don’t wanna live]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฟซ เดอะ ไนท อะโลน [ ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ ])
I could never make it through my life
(ไอ เคิด เนฝเออะ เมค อิท ธรู มาย ไลฟ)
If I had to make it on my own
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู เมค อิท ออน มาย โอน)
I don’t wanna love nobody else [Don’t wanna love nobody else]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลัฝ โนบอดี้ เอ็ลซ [ ด้อนท์ วอนนา ลัฝ โนบอดี้ เอ็ลซ ])
I don’t wanna find somebody new
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟนด ซัมบอดี้ นยู)
I don’t wanna live without your love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยุร ลัฝ)
I just wanna live my life with you [Live my life with you]
(ไอ จัซท วอนนา ไลฝ มาย ไลฟ วิฑ ยู [ ไลฝ มาย ไลฟ วิฑ ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Wanna Live Without Your Love คำอ่านไทย Chicago

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น