เนื้อเพลง Turn Around คำอ่านไทย Westlife

[Mark:]
( [ ม๊าร์ค : ])
Some people are lucky, baby
(ซัม พี๊เพิ่ล อาร์ ลัคคิ , เบบิ)
I guess I am too
(ไอ เก็ซ ซาย แอ็ม ทู)
Love found me
(ลัฝ เฟานด มี)
And I found you
(แอ็นด ดาย เฟานด ยู)
And everytime I think it can’t get better
(แอ็นด เอ๊รี่ไทม์ ไอ ธิงค อิท แค็นท เก็ท เบทเทอะ)
You do something new
(ยู ดู ซัมติง นยู)
And I’m renewed
(แอ็นด แอม รินยู)

[Shane:]
([ เชน : ])
And when it gets colder
(แอ็นด ฮเว็น หนิด เก็ท โคลเดอ)
I think its over
(ไอ ธิงค อิทซ โอเฝอะ)
Look what you going do
(ลุค ว็อท ยู โกอิ้ง ดู)

[Chorus [all]:]
([ โครัซ [ ออล ] : ])
Everytime I turn around
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
Give me a reason
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
For feeling the way that I do
(ฟอ ฟีลอิง เดอะ เว แดท ไอ ดู)
Everytime I turn around
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
Give me a reason
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
To put my faith in you
(ทู พัท มาย เฟธ อิน ยู)
Even when you let me down
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู เล็ท มี เดาน)
I forgive you
(ไอ เฟาะกีฝ ยู)
Cause I know that you feelin’ it too
(คอส ไอ โน แดท ยู ฟีลิน หนิด ทู)

Anytime I turn around
(เอนี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
Make me believing
(เมค มี บีลีฝวิง)
In things that I already knew
(อิน ธิง แดท ไอ ออลเรดอิ นยู)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
You wrap me up in kisses, baby
(ยู แร็พ มี อัพ อิน คีสเซซ , เบบิ)
Head to toe
(เฮ็ด ทู โท)
Let the whole world stare
(เล็ท เดอะ โฮล เวิลด ซแท)
I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แค)
You make me breakfast in bed
(ยู เมค มี บเรคฟัซท อิน เบ็ด)
Just to show me
(จัซท ทู โฌ มี)
No one wants me more
(โน วัน ว็อนท มี โม)
I’m so sure
(แอม โซ ฌุร)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
And when it gets colder
(แอ็นด ฮเว็น หนิด เก็ท โคลเดอ)
And I think its over
(แอ็นด ดาย ธิงค อิทซ โอเฝอะ)
Look what you going do
(ลุค ว็อท ยู โกอิ้ง ดู)

[Chorus [all]:]
([ โครัซ [ ออล ] : ])
Everytime I turn around
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
Give me a reason
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
For feeling the way that I do
(ฟอ ฟีลอิง เดอะ เว แดท ไอ ดู)
Everytime I turn around
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
Give me a reason
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
To put my faith in you
(ทู พัท มาย เฟธ อิน ยู)
Even when you let me down
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู เล็ท มี เดาน)
I forgive you
(ไอ เฟาะกีฝ ยู)
Cause I know that you feelin’ it too
(คอส ไอ โน แดท ยู ฟีลิน หนิด ทู)
Anytime I turn around
(เอนี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
Make me believing
(เมค มี บีลีฝวิง)
In things that I already knew
(อิน ธิง แดท ไอ ออลเรดอิ นยู)

[All:]
([ ออล : ])
Turnaround, Turnaround, Turnaround…
(เทอนาราว , เทอนาราว , เทอนาราว)
Turnaround, Turnaround, Turnaround…
(เทอนาราว , เทอนาราว , เทอนาราว)

[All:]
([ ออล : ])
You know
(ยู โน)
I know
(ไอ โน)
It’s hard
(อิทซ ฮาด)
Let go
(เล็ท โก)
My love
(มาย ลัฝ)
Who know
(ฮู โน)
How long to work it
(เฮา ล็อง ทู เวิค อิท)

I should know
(ไอ เชิด โน)
Yes I know
(เย็ซ ซาย โน)
It’s hard
(อิทซ ฮาด)
To let go
(ทู เล็ท โก)
So my love
(โซ มาย ลัฝ)
Who know
(ฮู โน)

[Chorus [all]:]
([ โครัซ [ ออล ] : ])
Everytime I turn around
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
Give me a reason
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
For feeling the way that I do
(ฟอ ฟีลอิง เดอะ เว แดท ไอ ดู)
Everytime I turn around
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
Give me a reason
(กิฝ มี อะ รี๊ซั่น)
To put my faith in you
(ทู พัท มาย เฟธ อิน ยู)
Even when you let me down
(อีเฝ็น ฮเว็น ยู เล็ท มี เดาน)
I forgive you
(ไอ เฟาะกีฝ ยู)
Cause I know that you feelin’ it too
(คอส ไอ โน แดท ยู ฟีลิน หนิด ทู)
Anytime I turn around
(เอนี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด)
Make me believing
(เมค มี บีลีฝวิง)
In things that I already knew
(อิน ธิง แดท ไอ ออลเรดอิ นยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Turn Around คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น