เนื้อเพลง Beat of My Heart คำอ่านไทย Hilary Duff

To the beat of my
( ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย)
To the beat of my
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย)
To the beat of my heart
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท)

I’m thinking about,
(แอม ติ้งกิง อะเบาท ,)
Letting it out.
(เลทดิง อิท เอ้า)
I wanna give in,
(ไอ วอนนา กิฝ อิน ,)
I wanna go out.
(ไอ วอนนา โก เอ้า)
Been looking around
(บีน ลุคอิง อะเรานด)
I’ve finally found,
(แอฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด ,)
The rhythm of love,
(เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ ลัฝ ,)
The feeling of sound.
(เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ เซานด)
It’s making a change,
(อิทซ เมคอิง อะ เชนจ ,)

The feeling is strange.
(เดอะ ฟีลอิง อีส ซทเรนจ)
It’s coming right back.
(อิทซ คัมอิง ไรท แบ็ค)
Right back in my range.
(ไรท แบ็ค อิน มาย เรนจ)
Not worried about anything else,
(น็อท เวอริ อะเบาท เอนอิธิง เอ็ลซ ,)
I’m waking up
(แอม เวคกิ้ง อัพ)

To the beat of my,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ,)
To the beat of my,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ,)
To the beat of my heart.
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
It tears us apart.
(อิท เทีย อัซ อะพาท)
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
Now I’m back to the start.
(เนา แอม แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)
To the beat of my,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ,)
To the beat of my,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ,)
To the beat of my heart,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)

I’m up from my down.
(แอม อัพ ฟร็อม มาย เดาน)
I turn it around.
(ไอ เทิน หนิด อะเรานด)
I’m making it back,
(แอม เมคอิง อิท แบ็ค ,)
I’m not gonna drown.
(แอม น็อท กอนนะ ดเราน)
I’m taking a stance.
(แอม เทคอิง อะ ซแท็นซ)
I won’t miss a chance.
(ไอ ว็อนท มิซ ซา ชานซ)
I want you to see
(ไอ ว็อนท ยู ทู ซี)
I’m not scared to dance.
(แอม น็อท ซคา ทู ดานซ)

The way that you feel
(เดอะ เว แดท ยู ฟีล)
Could never be real.
(เคิด เนฝเออะ บี ริแอ็ล)
I want you to know I finished the deal.
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน ไอ ฟีนอิฌ เดอะ ดีล)
So I’m sayin to you
(โซ แอม เซย์อิน ทู ยู)
I’ll always be true.
(แอล ออลเว บี ทรู)
To the rhythm inside,
(ทู เดอะ ริธึ่ม อีนไซด ,)

To the beat of my,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ,)
To the beat of my,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ,)
To the beat of my heart,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Away Away,
(อะเว อะเว ,)
Away Away,
(อะเว อะเว ,)
Away Away,
(อะเว อะเว ,)
Away Away,
(อะเว อะเว ,)
Away Away,
(อะเว อะเว ,)
Away Away,
(อะเว อะเว ,)
To the beat of my,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ,)
To the beat of my heart,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
Away Away,
(อะเว อะเว ,)
Away Away,
(อะเว อะเว ,)
To the beat of my,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ,)
To the beat of my heart,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)

The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
It tears us apart,
(อิท เทีย อัซ อะพาท ,)
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
The beat of my heart,
(เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
Now I’m back to the start,
(เนา แอม แบ็ค ทู เดอะ ซทาท ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Away Away,
(อะเว อะเว ,)
Away Away,
(อะเว อะเว ,)
To the beat of my,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ,)
To the beat of my heart,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท ,)
Away Away,
(อะเว อะเว ,)
Away Away,
(อะเว อะเว ,)
To the beat of my,
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ,)
To the beat of my heart.
(ทู เดอะ บีท อ็อฝ มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beat of My Heart คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น