เนื้อเพลง I’ll Never Stop คำอ่านไทย N’Sync

[Operator]
( [ ออพเออะเรเทอะ ])
Ooh, yeah, I’ll [I’ll, I’ll]
(อู้ , เย่ , แอล [ แอล , แอล ])
I’ll [I, I’ll, I’ll], I’ll never stop
(แอล [ ไอ , แอล , แอล ] , แอล เนฝเออะ ซท็อพ)

I don’t know, will you believe me, after all that’s said and done
(ไอ ด้อนท์ โน , วิล ยู บิลีฝ มี , อาฟเทอะ ออล แด๊ท เซ็ด แอ็นด ดัน)
All the lies, how I regret them, baby [now]
(ออล เดอะ ไล , เฮา ไอ ริกเรท เฑ็ม , เบบิ [ เนา ])
I am the loser and you’re shining like the sun
(ไอ แอ็ม เดอะ ลูสเออะ แอ็นด ยัวร์ ชายนิง ไลค เดอะ ซัน)
Tell me why can’t I still be the one, all right
(เท็ล มี ฮไว แค็นท ไอ ซทิล บี ดิ วัน , ออล ไรท)

Chorus :
(โครัซ :)
I will never stop until you’re mine, I can wait forever ’til the end of time
(ไอ วิล เนฝเออะ ซท็อพ อันทีล ยัวร์ ไมน , ไอ แค็น เวท เฟาะเรฝเออะ ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Cos my heart is in your hands, don’t you understand, I’ll never stop
(คอซ มาย ฮาท อีส ซิน ยุร แฮ็นด , ด้อนท์ ยู อันเดิซแทนด , แอล เนฝเออะ ซท็อพ)

I’ll never stop
(แอล เนฝเออะ ซท็อพ)
How could I ever, when my heart is in your hands
(เฮา เคิด ดาย เอฝเออะ , ฮเว็น มาย ฮาท อีส ซิน ยุร แฮ็นด)
And I know, baby, there is no turning back [now]
(แอ็นด ดาย โน , เบบิ , แดร์ อีส โน เทินนิง แบ็ค [ เนา ])
They say that I’m crazy and I kind of understand
(เด เซ แดท แอม คเรสิ แอ็นด ดาย ไคนด อ็อฝ อันเดิซแทนด)
How I wish for this nightmare to end, oh yes
(เฮา ไอ วิฌ ฟอ ดีซ ไนท์แมร์ ทู เอ็นด , โอ เย็ซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Yeah, I’ll [I, I’ll, I’ll] I’ll never stop
(เย่ , แอล [ ไอ , แอล , แอล ] แอล เนฝเออะ ซท็อพ)

Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
(อู้ อู้ , อู้ อู้ , อู้ อู้)

Will you believe me, when my heart is in your hands
(วิล ยู บิลีฝ มี , ฮเว็น มาย ฮาท อีส ซิน ยุร แฮ็นด)
Don’t you understand, I’ll never stop
(ด้อนท์ ยู อันเดิซแทนด , แอล เนฝเออะ ซท็อพ)
I will never stop, oh
(ไอ วิล เนฝเออะ ซท็อพ , โอ)
Til the end of time, I’ve been waiting forever
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม , แอฝ บีน เวททิง เฟาะเรฝเออะ)
Heart is in your hands, my heart is in your hands
(ฮาท อีส ซิน ยุร แฮ็นด , มาย ฮาท อีส ซิน ยุร แฮ็นด)
I’ll never stop [I will never stop] until you’re mine
(แอล เนฝเออะ ซท็อพ [ ไอ วิล เนฝเออะ ซท็อพ ] อันทีล ยัวร์ ไมน)
I can wait forever [ooh-ooh] ’til the end of time
(ไอ แค็น เวท เฟาะเรฝเออะ [ อู้ อู้ ] ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)
Cos my heart is in your hands, don’t you understand, I’ll never stop
(คอซ มาย ฮาท อีส ซิน ยุร แฮ็นด , ด้อนท์ ยู อันเดิซแทนด , แอล เนฝเออะ ซท็อพ)

[Please hang up and try your call again, please hang up, this is a recording]
([ พลีส แฮ็ง อัพ แอ็นด ทไร ยุร คอล อะเกน , พลีส แฮ็ง อัพ , ดีซ ซิส ซา เรคเอิดดิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Never Stop คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น