เนื้อเพลง I Don’t Need You คำอ่านไทย Trina

[feat. Trick Daddy]
( [ ฟีท ทริค แดดดิ ])

[Trina]
([ ทรีน่า ])
See I don’t need Nann N*gga
(ซี ไอ ด้อนท์ นีด Nann เอ็น *gga)
Jockin’ me, slowing me down
(จอคกิน มี , สโลวิง มี เดาน)
Or stoppin’ me
(ออ สตอปพิน มี)
Climbing all on top of me
(ไคลบบิง ออล ออน ท็อพ อ็อฝ มี)
If he ain’t gonna f*ck me properly
(อิฟ ฮี เอน กอนนะ เอฟ *ck มี พรอพเออะลิ)
It’s got to be, possibly
(อิทซ ก็อท ทู บี , พอซซิบลิ)
A d*ck that ain’t too soft for me
(อะ d*ck แดท เอน ทู ซ็อฟท ฟอ มี)
N*gga get your ass up off of me
(เอ็น *gga เก็ท ยุร อาซ อัพ ออฟฟ อ็อฝ มี)
Besides your d*ck to small for me
(บิไซด ยุร d*ck ทู ซมอล ฟอ มี)
I gots to be f*cked right, s*cked right
(ไอ ก็อท ทู บี เอฟ *cked ไรท , เอส *cked ไรท)
In the b*tt right like a sl*t like
(อิน เดอะ บี *tt ไรท ไลค เก sl*ที ไลค)
In the bright lights, every day all night
(อิน เดอะ ไบร๊ท ไลท , เอฝริ เด ออล ไนท)
Now talk to me, why you f*ck me violently?
(เนา ทอค ทู มี , ฮไว ยู เอฟ *ck มี ไฝโอะเล็นทลิ)
Calling me names that apply to me
(คอลลิง มี เนม แดท แอ็พไล ทู มี)
C*mming all inside of me
(ซี *mmings ออล อีนไซด อ็อฝ มี)
Don’t lie to me, now tell the truth
(ด้อนท์ ไล ทู มี , เนา เท็ล เดอะ ทรูธ)
Is this p*ssy good to you?
(อีส ดีซ พี *ssy เกิด ทู ยู)
Grip for you, good and tight
(กริพ ฟอ ยู , เกิด แอ็นด ไทท)
But full of juice
(บัท ฟูล อ็อฝ จูซ)
Why wouldn’t you?
(ฮไว วูดดึ่น ยู)
Why shouldn’t you?
(ฮไว ชูดดึ่น ยู)
Scream while I am riding you
(ซครีม ฮไวล ไอ แอ็ม ไรดอิง ยู)
Over you making this p*ssy stroke for you
(โอเฝอะ ยู เมคอิง ดีซ พี *ssy ซโตรก ฟอ ยู)
Like your b*tch supposed to do
(ไลค ยุร บี *tch ซัพโพส ทู ดู)
Close to you and I’m feeling most of you
(คโลส ทู ยู แอ็นด แอม ฟีลอิง โมซท อ็อฝ ยู)
Deep for me, we can meet
(ดีพ ฟอ มี , วี แค็น มีท)
F*ck me till I fall asleep
(เอฟ *ck มี ทิล ไอ ฟอล อัซลีพ)
Not unless there three nuts for me
(น็อท อันเลซ แดร์ ธรี นัท ฟอ มี)
Or get your ass up off of me
(ออ เก็ท ยุร อาซ อัพ ออฟฟ อ็อฝ มี)
Ol’ tired ass n*gga besides
(Ol ไทร อาซ เอ็น *gga บิไซด)
You ain’t even all that any way
(ยู เอน อีเฝ็น ออล แดท เอนอิ เว)
F*CK YOU!
(เอฟ *CK ยู !)

[1 – Trick Daddy]
([ วัน ทริค แดดดิ ])
B*tch I don’t need you
(บี *tch ไอ ด้อนท์ นีด ยู)
No way, no how, not then, not now
(โน เว , โน เฮา , น็อท เด็น , น็อท เนา)
Uh-uh, b*tch
(อา อา , บี *tch)

[Repeat 1 [3x]]
([ ริพีท วัน [ 3x ] ])

[Trick Daddy]
([ ทริค แดดดิ ])
Oh you done blowed
(โอ ยู ดัน บโล)
B*tched you done showed out
(บี *tched ยู ดัน โฌ เอ้า)
And I got no beef
(แอ็นด ดาย ก็อท โน บีฟ)
If this was my house b*tch
(อิฟ ดีซ วอส มาย เฮาซ บี *tch)
You would’ve been thrown out
(ยู วูดเด็ป บีน ธโรน เอ้า)
And y’all b*tches better hold up
(แอ็นด ยอล บี *tches เบทเทอะ โฮลด อัพ)
Simmer down and get the fours up
(ซีมเมอะ เดาน แอ็นด เก็ท เดอะ โฟ อัพ)
Mouth all tored up
(เมาธ ออล ทอ อัพ)
All this is swolled up
(ออล ดีซ ซิส swolled อัพ)
Y’all b*tches better show some love
(ยอล บี *tches เบทเทอะ โฌ ซัม ลัฝ)
Or your licking these nuts saying that freaky stuff
(ออ ยุร ลิกคิง ฑิส นัท เซอิง แดท ฟรีคกี้ซทัฟ)
And you ain’t gotta have the best head
(แอ็นด ยู เอน กอททะ แฮ็ฝ เดอะ เบ็ซท เฮ็ด)
But b*tch it better be close enough
(บัท บี *tch อิท เบทเทอะ บี คโลส อินัฟ)
See I don’t need ya, I don’t see ya
(ซี ไอ ด้อนท์ นีด ยา , ไอ ด้อนท์ ซี ยา)
And I really won’t wanna be ya
(แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ ว็อนท วอนนา บี ยา)
If head is nappy and you boppin’ me
(อิฟ เฮ็ด อีส แนพพิ แอ็นด ยู boppin มี)
Young b*tch then that’s illegal
(ยัง บี *tch เด็น แด๊ท อิลีแก็ล)
You always braggin’ and beggin’
(ยู ออลเว แบรกกิน แอ็นด เบคกิน)
Talkin’ ’bout what the last n*gga gave ya
(ทอคกิ่น เบาท ว็อท เดอะ ลาซท เอ็น *gga เกฝ ยา)
See everybody ain’t able
(ซี เอวี่บอดี้ เอน เอ๊เบิ้ล)
But y’all b*tches so ungrateful
(บัท ยอล บี *tches โซ อันกเรทฟุล)
You need to ask questions about dushy
(ยู นีด ทู อาซค คเวซชัน อะเบาท dushy)
Cause I hate the smell of stank p*ssy
(คอส ไอ เฮท เดอะ ซเม็ล อ็อฝ ซแท็งค พี *ssy)
And you’re under arms a little musky
(แอ็นด ยัวร์ อันเดอะ อาม ซา ลิ๊ทเทิ่ล มัซคิ)
I was gonna spare ya but you had to push me
(ไอ วอส กอนนะ ซแพ ยา บัท ยู แฮ็ด ทู พุฌ มี)

[Repeat 1 [4x]]
([ ริพีท วัน [ 4x ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Need You คำอ่านไทย Trina

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น