เนื้อเพลง Baby I’m Yours คำอ่านไทย Arctic Monkeys

Baby, I’m yours
( เบบิ , แอม ยุร)
And I’ll be yours until the stars fall from the sky,
(แอ็นด แอล บี ยุร อันทีล เดอะ ซทา ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค ,)
Yours until the rivers all run dry
(ยุร อันทีล เดอะ รีฝเออะ ซอร์ รัน ดไร)
In other words, until I die
(อิน อัฑเออะ เวิด , อันทีล ไอ ได)

Baby, I’m yours [baby, I’m yours]
(เบบิ , แอม ยุร [ เบบิ , แอม ยุร ])
And I’ll be yours [yours] until the sun no longer shines,
(แอ็นด แอล บี ยุร [ ยุร ] อันทีล เดอะ ซัน โน ลองเงอ ไฌน ,)
Yours [yours] until the poets run out of rhyme
(ยุร [ ยุร ] อันทีล เดอะ โพเอ็ท รัน เอ้า อ็อฝ ไรม)
In other words, until the end of time
(อิน อัฑเออะ เวิด , อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

I’m gonna stay right here by your side,
(แอม กอนนะ ซเท ไรท เฮียร ไบ ยุร ไซด ,)
Do my best to keep you satisfied
(ดู มาย เบ็ซท ทู คีพ ยู แซทอิซไฟด)
Nothin’ in the world can drive me away
(นอทติน อิน เดอะ เวิลด แค็น ดไรฝ มี อะเว)
Cause every day, you’ll hear me say
(คอส เอฝริ เด , โยว เฮีย มี เซ)

Baby, I’m yours [baby, I’m yours]
(เบบิ , แอม ยุร [ เบบิ , แอม ยุร ])
And I’ll be yours [yours] until two and two is three,
(แอ็นด แอล บี ยุร [ ยุร ] อันทีล ทู แอ็นด ทู อีส ธรี ,)
Yours [yours] until the mountain crumbles to the sea
(ยุร [ ยุร ] อันทีล เดอะ เมานทิน แคมเบิล ทู เดอะ ซี)
In other words, until eternity
(อิน อัฑเออะ เวิด , อันทีล อิเทอนิทิ)

Baby, I’m yours [baby, I’m yours]
(เบบิ , แอม ยุร [ เบบิ , แอม ยุร ])
Til the stars fall from the sky
(ทิล เดอะ ซทา ฟอล ฟร็อม เดอะ ซไค)
Baby, I’m yours [baby, I’m yours]
(เบบิ , แอม ยุร [ เบบิ , แอม ยุร ])
Til the rivers all run dry
(ทิล เดอะ รีฝเออะ ซอร์ รัน ดไร)
Baby, I’m yours
(เบบิ , แอม ยุร)

Baby, I’m yours
(เบบิ , แอม ยุร)
Baby, I’m yours
(เบบิ , แอม ยุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby I’m Yours คำอ่านไทย Arctic Monkeys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น