เนื้อเพลง The Getaway คำอ่านไทย Hilary Duff

Here I am again
( เฮียร ไอ แอ็ม อะเกน)
Talking to myself
(ทอคอิง ทู ไมเซลฟ)
Sitting at a red light
(ซีททิง แอ็ท ดา เร็ด ไลท)
Both hands on the wheel
(โบธ แฮ็นด ออน เดอะ ฮวีล)
How am I supposed to feel?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ฟีล)
So much running through my mind
(โซ มัช รันนิง ธรู มาย ไมนด)
First you wanna be free
(เฟิซท ยู วอนนา บี ฟรี)
Now you say you need me
(เนา ยู เซ ยู นีด มี)
Giving mixed signals in size
(กีฝวิง มิคซ ซีกแน็ล ซิน ไซส)
It’s so hard to let you in
(อิทซ โซ ฮาด ทู เล็ท ยู อิน)
Thinking you might slam the brakes again
(ติ้งกิง ยู ไมท ซแล็ม เดอะ บเรค อะเกน)

Push the pedal down
(พุฌ เดอะ เพดแอ็ล เดาน)
Heading out of town
(เฮดอิง เอ้า อ็อฝ ทาวน์)
Gotta make a getaway
(กอททะ เมค เก เกทอเวย์)
The traffic in my brain’s
(เดอะ ทแรฟฟิค อิน มาย บเรน)
Driving me insane
(ดรายวิง มี อินเซน)
This is more than I can take
(ดีซ ซิส โม แฑ็น นาย แค็น เทค)
You tell me that you love me first
(ยู เท็ล มี แดท ยู ลัฝ มี เฟิซท)
Then throw your heart into reverse
(เด็น ธโร ยุร ฮาท อีนทุ ริเฝิซ)
I gotta get away
(ไอ กอททะ เก็ท อะเว)

I can’t keep coming back to you
(ไอ แค็นท คีพ คัมอิง แบ็ค ทู ยู)
Every time you’re in the mood
(เอฝริ ไทม ยัวร์ อิน เดอะ มูด)
To whisper something sweet in my ear
(ทู ฮวีซเพอะ ซัมติง สวี้ท อิน มาย เอีย)
It’s so hard to move on
(อิทซ โซ ฮาด ทู มูฝ ออน)
Cause every time I think you’re gone
(คอส เอฝริ ไทม ไอ ธิงค ยัวร์ กอน)
You show up in my rearview mirror
(ยู โฌ อัพ อิน มาย rearview มีเรอะ)

Is this just a detour?
(อีส ดีซ จัซท ดา ดิทูร)
Cause I gotta be sure
(คอส ไอ กอททะ บี ฌุร)
That you really mean what you say
(แดท ยู ริแอ็ลลิ มีน ว็อท ยู เซ)
It’s so hard to let you in
(อิทซ โซ ฮาด ทู เล็ท ยู อิน)
Thinking you might slam the brakes again
(ติ้งกิง ยู ไมท ซแล็ม เดอะ บเรค อะเกน)

Push the pedal down
(พุฌ เดอะ เพดแอ็ล เดาน)
Heading out of town
(เฮดอิง เอ้า อ็อฝ ทาวน์)
Gotta make a getaway
(กอททะ เมค เก เกทอเวย์)
The traffic in my brain’s
(เดอะ ทแรฟฟิค อิน มาย บเรน)
Driving me insane
(ดรายวิง มี อินเซน)
This is more than I can take
(ดีซ ซิส โม แฑ็น นาย แค็น เทค)
You tell me that you love me first
(ยู เท็ล มี แดท ยู ลัฝ มี เฟิซท)
Then throw your heart into reverse
(เด็น ธโร ยุร ฮาท อีนทุ ริเฝิซ)
I gotta get away
(ไอ กอททะ เก็ท อะเว)
To a place where I can be redefined
(ทู อะ พเลซ ฮแว ไอ แค็น บี รีดีฟาย)
Where you’re out of sight
(ฮแว ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ไซท)
And you’re out of mind
(แอ็นด ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ไมนด)
But the truth is I can’t even say goodbye
(บัท เดอะ ทรูธ อีส ซาย แค็นท อีเฝ็น เซ กู๊ดบาย)

Here I am again
(เฮียร ไอ แอ็ม อะเกน)
Talking to myself
(ทอคอิง ทู ไมเซลฟ)
Sitting at a red light
(ซีททิง แอ็ท ดา เร็ด ไลท)
Both hands on the wheel
(โบธ แฮ็นด ออน เดอะ ฮวีล)
How am I supposed to feel?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ฟีล)
So much running through my mind
(โซ มัช รันนิง ธรู มาย ไมนด)

Push the pedal down
(พุฌ เดอะ เพดแอ็ล เดาน)
Heading out of town
(เฮดอิง เอ้า อ็อฝ ทาวน์)
Gotta make a getaway [a getaway]
(กอททะ เมค เก เกทอเวย์ [ อะ เกทอเวย์ ])
The traffic in my brain’s
(เดอะ ทแรฟฟิค อิน มาย บเรน)
Driving me insane
(ดรายวิง มี อินเซน)
This is more than I can take [I can take]
(ดีซ ซิส โม แฑ็น นาย แค็น เทค [ ไอ แค็น เทค ])
You tell me that you love me first
(ยู เท็ล มี แดท ยู ลัฝ มี เฟิซท)
Then throw your heart into reverse
(เด็น ธโร ยุร ฮาท อีนทุ ริเฝิซ)
I gotta get away
(ไอ กอททะ เก็ท อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Getaway คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น