เนื้อเพลง Swagger Jagger คำอ่านไทย Cher Lloyd

Swagger jagger, swagger jagger
( ซแวกเกอะ แจกเกอ , ซแวกเกอะ แจกเกอ)
You should get some of your own
(ยู เชิด เก็ท ซัม อ็อฝ ยุร โอน)
Count that money, get your game on
(เคานท แดท มันอิ , เก็ท ยุร เกม ออน)
Get your game on, get ya, get ya, game on
(เก็ท ยุร เกม ออน , เก็ท ยา , เก็ท ยา , เกม ออน)

[Cher Lloyd]
([ เชอร์ ลอยด ])

You can’t stop looking me, staring at me
(ยู แค็นท ซท็อพ ลุคอิง มี , ซแทริง แอ็ท มี)
Be what I be, you can’t stop looking at me
(บี ว็อท ไอ บี , ยู แค็นท ซท็อพ ลุคอิง แอ็ท มี)
So get off of my face,
(โซ เก็ท ออฟฟ อ็อฝ มาย เฟซ ,)
You can’t stop clickin ’bout me
(ยู แค็นท ซท็อพ clickin เบาท มี)
Writin’ ’bout me, tweeting ’bout me,
(ไรดิน เบาท มี , tweetings เบาท มี ,)
I can’t stop, it’s what I gon’ be,
(ไอ แค็นท ซท็อพ , อิทซ ว็อท ไอ ก็อน บี ,)
My swagger’s in check
(มาย ซแวกเกอะ ซิน เช็ค)

Get on the floor, get, get, get on the floor
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล , เก็ท , เก็ท , เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
My swagger’s in jagger
(มาย ซแวกเกอะ ซิน แจกเกอ)
Get on the floor, get, get, get on the floor
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล , เก็ท , เก็ท , เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
I got in jag
(ไอ ก็อท อิน แจ็ก)

[Hook]
([ ฮุค ])

Swagger jagger, swagger jagger
(ซแวกเกอะ แจกเกอ , ซแวกเกอะ แจกเกอ)
You should get some of your own
(ยู เชิด เก็ท ซัม อ็อฝ ยุร โอน)
Count that money, get your game on
(เคานท แดท มันอิ , เก็ท ยุร เกม ออน)
You’re a hater, just let it go
(ยัวร์ อะ เฮเดอ , จัซท เล็ท ดิธ โก)

Swagger jagger, swagger jagger
(ซแวกเกอะ แจกเกอ , ซแวกเกอะ แจกเกอ)
You should get some of your own
(ยู เชิด เก็ท ซัม อ็อฝ ยุร โอน)
Count that money, get your game on
(เคานท แดท มันอิ , เก็ท ยุร เกม ออน)
Get your game on, get your game on
(เก็ท ยุร เกม ออน , เก็ท ยุร เกม ออน)

[Cher Lloyd]
([ เชอร์ ลอยด ])

You can’t stop shoutin’ at me, holler at me, be what I be
(ยู แค็นท ซท็อพ เชาดิน แอ็ท มี , ฮอลเลอะ แรท มี , บี ว็อท ไอ บี)
You can’t stop looking at, so get off of my way
(ยู แค็นท ซท็อพ ลุคอิง แอ็ท , โซ เก็ท ออฟฟ อ็อฝ มาย เว)
You can’t stop youtubing me, on repeat, running this beat
(ยู แค็นท ซท็อพ youtubings มี , ออน ริพีท , รันนิง ดีซ บีท)
You can’t stop this one is on me, i’m laughing all the way
(ยู แค็นท ซท็อพ ดีซ วัน อีส ออน มี , แอม ลาฟอิง ออล เดอะ เว)

Get on the floor, get, get, get on the floor
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล , เก็ท , เก็ท , เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
My swagger’s in check
(มาย ซแวกเกอะ ซิน เช็ค)
Get on the floor, get, get, get on the floor
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล , เก็ท , เก็ท , เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
I got in check
(ไอ ก็อท อิน เช็ค)

[Hook]
([ ฮุค ])

Swagger jagger, swagger jagger
(ซแวกเกอะ แจกเกอ , ซแวกเกอะ แจกเกอ)
You should get some of your own
(ยู เชิด เก็ท ซัม อ็อฝ ยุร โอน)
Count that money, get your game on
(เคานท แดท มันอิ , เก็ท ยุร เกม ออน)
You’re a hater, just let it go
(ยัวร์ อะ เฮเดอ , จัซท เล็ท ดิธ โก)

Swagger jagger, swagger jagger
(ซแวกเกอะ แจกเกอ , ซแวกเกอะ แจกเกอ)
You should get some of your own
(ยู เชิด เก็ท ซัม อ็อฝ ยุร โอน)
Count that money, get your game on
(เคานท แดท มันอิ , เก็ท ยุร เกม ออน)
Get your game on, get your game on
(เก็ท ยุร เกม ออน , เก็ท ยุร เกม ออน)

[Bridge]
([ บริจ ])

Hi haters, kiss kiss
(ไฮ เฮเดอ , คิซ คิซ)
I see you later
(ไอ ซี ยู เลทเออะ)
Hi haters,
(ไฮ เฮเดอ ,)
It was very very very nice to meet you
(อิท วอส เฝริ เฝริ เฝริ ไน๊ซ์ ทู มีท ยู)

Get on the floor…
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
Get, get, get….
(เก็ท , เก็ท , เก็ท)
Get on the floor…
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
Get on the floor…
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล)

I got it in check
(ไอ ก็อท ดิธ อิน เช็ค)

Get on the floor…
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
Get on the floor…
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล)

My swagger’s in check
(มาย ซแวกเกอะ ซิน เช็ค)

Get on the floor…
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
Get on the floor…
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล)

I got it in check
(ไอ ก็อท ดิธ อิน เช็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Swagger Jagger คำอ่านไทย Cher Lloyd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น