เนื้อเพลง Pon De Replay (Elephant Man Remix) คำอ่านไทย Rihanna feat Elephant Man

[Elephant Man:]
( [ เอลอิแฟ็นท แม็น : ])
Woo! Di club is gettin warma, guess who is back up in yuh corna
(วู ! ได คลับ อีส เกดดิน warma , เก็ซ ฮู อีส แบ็ค อัพ อิน ยู้ corna)
Love to see di girls dem whinnin up wid dem Dolce and dem Gabbana
(ลัฝ ทู ซี ได เกิล เดม whinnin อัพ หวีด เดม โดลเซ แอ็นด เดม แก๊บบานา)
This is Elephant Man and Rihanna
(ดีซ ซิส เอลอิแฟ็นท แม็น แอ็นด รีอานน่า)
Can I hear yuh seh tun it up! Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ!!!
(แค็น นาย เฮีย ยู้ seh tun หนิด อัพ ! มีซเทอะ ดีเจ มีซเทอะ ดีเจ มีซเทอะ ดีเจ มีซเทอะ ดีเจ ! ! !)
Tun it up! Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ Mr. DJ!!!
(Tun หนิด อัพ ! มีซเทอะ ดีเจ มีซเทอะ ดีเจ มีซเทอะ ดีเจ มีซเทอะ ดีเจ ! ! !)
Can I hear everybody say [Tun it up!!!]
(แค็น นาย เฮีย เอวี่บอดี้ เซ [ Tun หนิด อัพ ! ! ! ])
When yuh hear this tune a play [Tun it up!!!]
(ฮเว็น ยู้ เฮีย ดีซ ทยูน อะ พเล [ Tun หนิด อัพ ! ! ! ])
Tun it up Mr. DJ [Tun it up!!!]
(Tun หนิด อัพ มีซเทอะ ดีเจ [ Tun หนิด อัพ ! ! ! ])
This is Elephant Man and Rihanna, come on!!!
(ดีซ ซิส เอลอิแฟ็นท แม็น แอ็นด รีอานน่า , คัมมอน ! ! !)

[Verse:]
([ เฝิซ : ])
It goes one by one even two by two
(อิท โกซ วัน ไบ วัน อีเฝ็น ทู ไบ ทู)
Everybody on the floor let me show you how we do
(เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล เล็ท มี โฌ ยู เฮา วี ดู)
Let’s go dip it low then you bring it up slow
(เล็ท โก ดิพ อิท โล เด็น ยู บริง อิท อัพ ซโล)
Wine it up one time wine it back once more
(ไวน อิท อัพ วัน ไทม ไวน อิท แบ็ค วันซ โม)
Come run, run, run, run, everybody move run
(คัม รัน , รัน , รัน , รัน , เอวี่บอดี้ มูฝ รัน)
Let me see you move and rock it till the groove done
(เล็ท มี ซี ยู มูฝ แอ็นด ร็อค อิท ทิล เดอะ กรูฝ ดัน)
Shake it till the moon becomes the sun [SUN!]
(เฌค อิท ทิล เดอะ มูน บิคัม เดอะ ซัน [ ซัน ! ])
Everybody in the club give me a run [RUN!]
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ กิฝ มี อะ รัน [ รัน ! ])
If you ready to move say it [Yeah!]
(อิฟ ยู เรดอิ ทู มูฝ เซ อิท [ เย่ ! ])
One time for your mind say it [Yeah Yeah!]
(วัน ไทม ฟอ ยุร ไมนด เซ อิท [ เย่ เย่ ! ])
Well I’m ready for ya come let me show ya
(เว็ล แอม เรดอิ ฟอ ยา คัม เล็ท มี โฌ ยา)
You want to groove I’m a show you how to move, come come
(ยู ว็อนท ทู กรูฝ แอม มา โฌ ยู เฮา ทู มูฝ , คัม คัม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Come Mr. DJ song pon de replay
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ซ็อง pon ดี รีเพลย์)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)
All de gal pon de dancefloor wantin some more
(ออล ดี แก็ล pon ดี แด้นฟอร์ วอนทิน ซัม โม)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)
Come Mr. DJ song pon de replay
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ซ็อง pon ดี รีเพลย์)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)
All de gal pon de dancefloor wantin some more
(ออล ดี แก็ล pon ดี แด้นฟอร์ วอนทิน ซัม โม)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)

[Elephant Man:]x4
([ เอลอิแฟ็นท แม็น : ] x4)
Turn it up some more!!!!
(เทิน หนิด อัพ ซัม โม ! ! ! !)
Turn it up!!! Turn it up!!! Turn it up!!! Turn it up!!! Turn it up!!! Turn it up!!! Turn it up!!! Turn it up!!!
(เทิน หนิด อัพ ! ! ! เทิน หนิด อัพ ! ! ! เทิน หนิด อัพ ! ! ! เทิน หนิด อัพ ! ! ! เทิน หนิด อัพ ! ! ! เทิน หนิด อัพ ! ! ! เทิน หนิด อัพ ! ! ! เทิน หนิด อัพ ! ! !)

[Verse:]
([ เฝิซ : ])
It goes one by one even two by two
(อิท โกซ วัน ไบ วัน อีเฝ็น ทู ไบ ทู)
Everybody in the club ‘gon be rockin when I’m through
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ ก็อน บี รอคกิน ฮเว็น แอม ธรู)
Let the bass from the speakers run through ya sneakers
(เล็ท เดอะ แบ็ซ ฟร็อม เดอะ ซพีคเออะ รัน ธรู ยา สนิกเกิด)
Move both ya feet and run to the beat
(มูฝ โบธ ยา ฟีท แอ็นด รัน ทู เดอะ บีท)
Come run, run, run, run , everybody move run
(คัม รัน , รัน , รัน , รัน , เอวี่บอดี้ มูฝ รัน)
Let me see you move and rock it till the groove done
(เล็ท มี ซี ยู มูฝ แอ็นด ร็อค อิท ทิล เดอะ กรูฝ ดัน)
Shake it till the moon becomes the sun [SUN!]
(เฌค อิท ทิล เดอะ มูน บิคัม เดอะ ซัน [ ซัน ! ])
Everybody in the club give me a run [RUN!]
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ คลับ กิฝ มี อะ รัน [ รัน ! ])
If you ready to move say it [Yeah!]
(อิฟ ยู เรดอิ ทู มูฝ เซ อิท [ เย่ ! ])
One time for your mind say it [Yeah Yeah!]
(วัน ไทม ฟอ ยุร ไมนด เซ อิท [ เย่ เย่ ! ])
Well I’m ready for ya come let me show ya
(เว็ล แอม เรดอิ ฟอ ยา คัม เล็ท มี โฌ ยา)
You want to groove I’m a show you how to move
(ยู ว็อนท ทู กรูฝ แอม มา โฌ ยู เฮา ทู มูฝ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Come Mr. DJ song pon de replay
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ซ็อง pon ดี รีเพลย์)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)
All de gal pon de dancefloor wantin some more
(ออล ดี แก็ล pon ดี แด้นฟอร์ วอนทิน ซัม โม)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)
Come Mr. DJ song pon de replay
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ซ็อง pon ดี รีเพลย์)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)
All de gal pon de dancefloor wantin some more
(ออล ดี แก็ล pon ดี แด้นฟอร์ วอนทิน ซัม โม)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)

[Elephant Man:]
([ เอลอิแฟ็นท แม็น : ])
Come on!!! Can I hear everybody say [Tun it up!!!]
(คัมมอน ! ! ! แค็น นาย เฮีย เอวี่บอดี้ เซ [ Tun หนิด อัพ ! ! ! ])
When yuh hear this tune a play [Tun it up!!!]
(ฮเว็น ยู้ เฮีย ดีซ ทยูน อะ พเล [ Tun หนิด อัพ ! ! ! ])
Tun it up Mr. DJ [Tun it up!!!]
(Tun หนิด อัพ มีซเทอะ ดีเจ [ Tun หนิด อัพ ! ! ! ])
Tun it up tun it up till yuh bun it up, well!
(Tun หนิด อัพ tun หนิด อัพ ทิล ยู้ บัน หนิด อัพ , เว็ล !)
Come on! Well, if yuh caan tek di pressa
(คัมมอน ! เว็ล , อิฟ ยู้ caan เทค ได pressa)
Girls whinnin up and gettin wetta
(เกิล whinnin อัพ แอ็นด เกดดิน wetta)
When yuh seh fi tun it up we tun it up tun it up fi di betta
(ฮเว็น ยู้ seh ฟาย tun หนิด อัพ วี tun หนิด อัพ tun หนิด อัพ ฟาย ได แบทดา)
Dem haffi tek we out pon stretcha, come on
(เดม เฮฟฟี่ เทค วี เอ้า pon stretcha , คัมมอน)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Ok, everybody get down if you feel me
(โอเค , เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน อิฟ ยู ฟีล มี)
Come and put your hands up to the ceiling
(คัม แอ็นด พัท ยุร แฮ็นด อัพ ทู เดอะ ซีลอิง)
Everybody get down if you feel me
(เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน อิฟ ยู ฟีล มี)
Come and put your hands up to the ceiling
(คัม แอ็นด พัท ยุร แฮ็นด อัพ ทู เดอะ ซีลอิง)
Everybody get down if you feel me
(เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน อิฟ ยู ฟีล มี)
Come and put your hands up to the ceiling
(คัม แอ็นด พัท ยุร แฮ็นด อัพ ทู เดอะ ซีลอิง)
Everybody get down if you feel me
(เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน อิฟ ยู ฟีล มี)
Come and put your hands up to the ceiling
(คัม แอ็นด พัท ยุร แฮ็นด อัพ ทู เดอะ ซีลอิง)

[Chorus:] Come Mr. DJ song pon de replay
([ โครัซ : ] คัม มีซเทอะ ดีเจ ซ็อง pon ดี รีเพลย์)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)
All de gal pon de dancefloor wantin some more
(ออล ดี แก็ล pon ดี แด้นฟอร์ วอนทิน ซัม โม)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)
Come Mr. DJ song pon de replay
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ซ็อง pon ดี รีเพลย์)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)
All de gal pon de dancefloor wantin some more
(ออล ดี แก็ล pon ดี แด้นฟอร์ วอนทิน ซัม โม)
Come Mr. DJ won’t you turn the music up
(คัม มีซเทอะ ดีเจ ว็อนท ยู เทิน เดอะ มยูสิค อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pon De Replay (Elephant Man Remix) คำอ่านไทย Rihanna feat Elephant Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น