เนื้อเพลง Gin And Juice คำอ่านไทย Snoop Dogg

[Intro: Dre]
( [ อินโทร : ดรี ])

[man pissing]
([ แม็น พิซซิง ])
Heah hah hah!
(Heah ฮ๊า ฮ๊า !)
I’m serious n*gga one of y’all n*ggaz got this ass motherf*ckin up
(แอม ซีเรียซ เอ็น *gga วัน อ็อฝ ยอล เอ็น *ggaz ก็อท ดีซ อาซ motherf*ckin อัพ)
Aiy baby, aiy baby… aiy baby get some bubblegum in this motherf*cker
(Aiy เบบิ , aiy เบบิ aiy เบบิ เก็ท ซัม บับเบิลกัม อิน ดีซ motherf*cker)
Steady long, steady long n*gga
(ซเทดอิ ล็อง , ซเทดอิ ล็อง เอ็น *gga)

[Verse One: Snoop]
([ เฝิซ วัน : ซนูพ ])

With so much drama in the L-B-C
(วิฑ โซ มัช ดรามะ อิน เดอะ แอล บี ซี)
It’s kinda hard bein Snoop D-O-double-G
(อิทซ กินดา ฮาด บีนโพลซนูพ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี)
But I, somehow, some way
(บัท ไอ , ซัมฮาว , ซัม เว)
Keep comin up with funky ass sh*t like every single day
(คีพ คัมอิน อัพ วิฑ ฟังคิ อาซ ฌะ *ที ไลค เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
May I, kick a little something for the G’s [yeah]
(เม ไอ , คิด กา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ฟอ เดอะ จีส [ เย่ ])
and, make a few ends as [yeah!] I breeze, through
(แอ็นด , เมค เก ฟยู เอ็นด แอ็ส [ เย่ ! ] ไอ บรีส , ธรู)
Two in the mornin and the party’s still jumpin
(ทู อิน เดอะ มอร์นิน แอ็นด เดอะ พาทิ ซทิล จัมปิน)
cause my momma ain’t home
(คอส มาย มอมมาเอน โฮม)
I got b*tches in the living room gettin it on
(ไอ ก็อท บี *tches ซิน เดอะ ลีฝอิง รุม เกดดิน หนิด ออน)
and, they ain’t leavin til six in the mornin [six in the mornin]
(แอ็นด , เด เอน เลวิน ทิล ซิคซ อิน เดอะ มอร์นิน [ ซิคซ อิน เดอะ มอร์นิน ])
So what you wanna do, sheeeit
(โซ ว็อท ยู วอนนา ดู , sheeeit)
I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too
(ไอ ก็อท ดา พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ รับเบอะ แซน มาย โฮมบอย ดู ทู)
So turn off the lights and close the doors
(โซ เทิน ออฟฟ เดอะ ไลท แซน คโลส เดอะ โด)
But [but what] we don’t love them hoes, yeah!
(บัท [ บัท ว็อท ] วี ด้อนท์ ลัฝ เฑ็ม โฮ , เย่ !)
So we gonna smoke a ounce to this
(โซ วี กอนนะ ซโมค เก อันซ ทู ดีซ)
G’s up, hoes down, while you motherf*ckers bounce to this
(จีส อัพ , โฮ เดาน , ฮไวล ยู motherf*ckers เบานซ ทู ดีซ)

[Chorus: repeat 2X]
([ โครัซ : ริพีท 2X ])

Rollin down the street, smokin indo, sippin on gin and juice
(โรลลิน เดาน เดอะ ซทรีท , สโมกิน อีนโดะ , ซิบปิ่น ออน จิน แอ็นด จูซ)
Laid back [with my mind on my money and my money on my mind]
(เลด แบ็ค [ วิฑ มาย ไมนด ออน มาย มันอิ แอ็นด มาย มันอิ ออน มาย ไมนด ])

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

Now, that, I got me some Seagram’s gin
(เนา , แดท , ไอ ก็อท มี ซัม Seagrams จิน)
Everybody got they cups, but they ain’t chipped in
(เอวี่บอดี้ ก็อท เด คัพ , บัท เด เอน chipped อิน)
Now this types of sh*t, happens all the time
(เนา ดีซ ไทพ อ็อฝ ฌะ *ที , แฮพเพ็น ซอร์ เดอะ ไทม)
You got to get yours but fool I gotta get mine
(ยู ก็อท ทู เก็ท ยุร บัท ฟูล ไอ กอททะ เก็ท ไมน)
Everything is fine when you listenin to the D-O-G
(เอ๊วี่ติง อีส ไฟน ฮเว็น ยู ลิเซินนิน ทู เดอะ ดี โอ จี)
I got the cultivating music that be captivating he
(ไอ ก็อท เดอะ cultivatings มยูสิค แดท บี แคพทิเฝทิง ฮี)
who listens, to the words that I speak
(ฮู ลิ๊สซึ่น , ทู เดอะ เวิด แดท ไอ ซพีค)
As I take me a drink to the middle of the street
(แอ็ส ซาย เทค มี อะ ดริงค ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ซทรีท)
and get to mackin to this b*tch named Sadie [Sadie?]
(แอ็นด เก็ท ทู แมคกิน ทู ดีซ บี *tch เนม ซาดี [ ซาดี ])
She used to be the homeboy’s lady [Oh, that b*tch]
(ชี ยูซ ทู บี เดอะ โฮมบอย เลดิ [ โอ , แดท บี *tch ])
Eighty degrees, when I tell that b*tch please
(เอทิ ดิกรี , ฮเว็น นาย เท็ล แดท บี *tch พลีส)
Raise up off these N-U-T’s, cause you gets none of these
(เรส อัพ ออฟฟ ฑิส เอ็น ยู Ts , คอส ยู เก็ท นัน อ็อฝ ฑิส)
At ease, as I mob with the Dogg Pound, feel the breeze
(แอ็ท อีส , แอ็ส ซาย ม็อบ วิฑ เดอะ ด๊อก เพานด , ฟีล เดอะ บรีส)
beeeitch, I’m just
(beeeitch , แอม จัซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Three:]
([ เฝิซ ธรี : ])

Later on that day
(เลทเออะ ออน แดท เด)
My homey Dr. Dre came through with a gang of Tanqueray
(มาย โฮมี เดทเออะ ดรี เคม ธรู วิฑ อะ แก็ง อ็อฝ แทงเคอเรย์)
And a fat ass J, of some bubonic chronic that made me choke
(แอ็นด อะ แฟ็ท อาซ เจ , อ็อฝ ซัม บิวบอนอิค ครอนอิค แดท เมด มี โชค)
Sh*t, this ain’t no joke
(ฌะ *ที , ดีซ เอน โน โจค)
I had to back up off of it and sit my cup down
(ไอ แฮ็ด ทู แบ็ค อัพ ออฟฟ อ็อฝ อิท แอ็นด ซิท มาย คัพ เดาน)
Tanqueray and chronic, yeah I’m f*cked up now
(แทงเคอเรย์ แอ็นด ครอนอิค , เย่ แอม เอฟ *cked อัพ เนา)
But it ain’t no stoppin, I’m still poppin
(บัท ดิธ เอน โน สตอปพิน , แอม ซทิล พอพปิน)
Dre got some b*tches from the city of Compton
(ดรี ก็อท ซัม บี *tches ฟร็อม เดอะ ซีทอิ อ็อฝ คอมตัน)
To serve me, not with a cherry on top
(ทู เซิฝ มี , น็อท วิฑ อะ เชริ ออน ท็อพ)
Cause when I bust my nut, I’m raisin up off the cot
(คอส ฮเว็น นาย บัซท มาย นัท , แอม เรซิน อัพ ออฟฟ เดอะ ค็อท)
Don’t get upset girl, that’s just how it goes
(ด้อนท์ เก็ท อัพเซ็ฑ เกิล , แด๊ท จัซท เฮา อิท โกซ)
I don’t love you hoes, I’m out the do’
(ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู โฮ , แอม เอ้า เดอะ ดู)
And I’ll be
(แอ็นด แอล บี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Rollin down the street, smokin indo, sippin on gin and juice [beeotch!!]
(โรลลิน เดาน เดอะ ซทรีท , สโมกิน อีนโดะ , ซิบปิ่น ออน จิน แอ็นด จูซ [ บีโอดชฺ ! ! ])
Laid back [with my mind on my money and my money on my mind]
(เลด แบ็ค [ วิฑ มาย ไมนด ออน มาย มันอิ แอ็นด มาย มันอิ ออน มาย ไมนด ])
Rollin down the street, smokin indo, sippin on gin and juice [beeotch!!]
(โรลลิน เดาน เดอะ ซทรีท , สโมกิน อีนโดะ , ซิบปิ่น ออน จิน แอ็นด จูซ [ บีโอดชฺ ! ! ])
Laid back [with my mind on my money and my money on my mind]
(เลด แบ็ค [ วิฑ มาย ไมนด ออน มาย มันอิ แอ็นด มาย มันอิ ออน มาย ไมนด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gin And Juice คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น