เนื้อเพลง Girl I’ll Never Understand คำอ่านไทย Blue

This is a story of how it is
( ดีซ ซิส ซา ซโทริ อ็อฝ เฮา อิท อีส)

Lovin’ every morning
(ลัฝวิน เอฝริ มอนิง)
Good loving every night
(เกิด ลัฝอิง เอฝริ ไนท)
That is what I gave you,
(แดท อีส ว็อท ไอ เกฝ ยู ,)
And you were so satisfied
(แอ็นด ยู เวอ โซ แซทอิซไฟด)
Dinner on the table
(ดีนเนอะ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
There were flowers in the bed
(แดร์ เวอ ฟเลาเออะ ซิน เดอะ เบ็ด)
Anything you asked for
(เอนอิธิง ยู อาซค ฟอ)
Was it all real or just in my head?
(วอส ซิท ออล ริแอ็ล ออ จัซท อิน มาย เฮ็ด)

Think now, of what it should’ve been
(ธิงค เนา , อ็อฝ ว็อท ดิธ ชูดดิฝ บีน)
Our love, all it could’ve been If you were ever wondering…
(เอ๊า ลัฝ , ออล อิท คูดดิฝ บีน อิฟ ยู เวอ เอฝเออะ วันเดอะริง)
I’m doin’ fine, but in my mind
(แอม โดย ไฟน , บัท อิน มาย ไมนด)

I could never believe and never understand
(ไอ เคิด เนฝเออะ บิลีฝ แอ็นด เนฝเออะ อันเดิซแทนด)
How you could do this to me
(เฮา ยู เคิด ดู ดีซ ทู มี)
Enough is enough, done all I can
(อินัฟ อีส อินัฟ , ดัน ออล ไอ แค็น)
Now you’re gonna lose me
(เนา ยัวร์ กอนนะ ลูส มี)
Throwing away our yesterdays
(โตววิง อะเว เอ๊า เยซเทอะดิ)
Everything we planned
(เอ๊วี่ติง วี แพลน)
Cause you’re a girl, I’ll never understand
(คอส ยัวร์ อะ เกิล , แอล เนฝเออะ อันเดิซแทนด)

How you feelin now?
(เฮา ยู ฟีลิน เนา)
Are you happy now?
(อาร์ ยู แฮพพิ เนา)
I’m doing just fine
(แอม ดูอิง จัซท ไฟน)

Covered you in diamonds
(คัฝเออะ ยู อิน ไดมันด)
Gave you summer in the sun
(เกฝ ยู ซัมเมอะ อิน เดอะ ซัน)
And at that moment I had only just begun
(แอ็นด แอ็ท แดท โมเม็นท ไอ แฮ็ด โอ๊นลี่ จัซท บิกัน)
Got you the designers
(ก็อท ยู เดอะ ดิไสนเนอะ)
From every magazine
(ฟร็อม เอฝริ แมกอะสีน)
Baby if I’d known then
(เบบิ อิฟ อาย โนน เด็น)
All this pain inside would never be
(ออล ดีซ เพน อีนไซด เวิด เนฝเออะ บี)

Girl, you are a mystery
(เกิล , ยู อาร์ อะ มีซเทอะริ)
So glad, that we’re history
(โซ กแล็ด , แดท เวีย ฮีซโทะริ)
Guess we were never meant to be
(เก็ซ วี เวอ เนฝเออะ เม็นท ทู บี)
And I’m doin’ fine, but in my mind….
(แอ็นด แอม โดย ไฟน , บัท อิน มาย ไมนด)

I could never believe and never understand
(ไอ เคิด เนฝเออะ บิลีฝ แอ็นด เนฝเออะ อันเดิซแทนด)
How you could do this to me.
(เฮา ยู เคิด ดู ดีซ ทู มี)
Enough is enough, done all I can
(อินัฟ อีส อินัฟ , ดัน ออล ไอ แค็น)
Now you’re gonna lose me
(เนา ยัวร์ กอนนะ ลูส มี)
Throwing away our yesterdays
(โตววิง อะเว เอ๊า เยซเทอะดิ)
Everything we planned
(เอ๊วี่ติง วี แพลน)
Cause you’re a girl, I’ll never understand
(คอส ยัวร์ อะ เกิล , แอล เนฝเออะ อันเดิซแทนด)

Are you happy now baby?
(อาร์ ยู แฮพพิ เนา เบบิ)
That we’re history
(แดท เวีย ฮีซโทะริ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

Think now, of what it should’ve been
(ธิงค เนา , อ็อฝ ว็อท ดิธ ชูดดิฝ บีน)
Our love, all it could’ve been
(เอ๊า ลัฝ , ออล อิท คูดดิฝ บีน)
If you were ever wondering…
(อิฟ ยู เวอ เอฝเออะ วันเดอะริง)
I’m doin’ fine, but in my mind
(แอม โดย ไฟน , บัท อิน มาย ไมนด)

I’m just throwing away our yesterdays
(แอม จัซท โตววิง อะเว เอ๊า เยซเทอะดิ)
Giving it up on the plans we made Enough is enough, done all I can
(กีฝวิง อิท อัพ ออน เดอะ แพล็น วี เมด อินัฟ อีส อินัฟ , ดัน ออล ไอ แค็น)
This girl I’ll never understand
(ดีซ เกิล แอล เนฝเออะ อันเดิซแทนด)
I could never believe, never understand
(ไอ เคิด เนฝเออะ บิลีฝ , เนฝเออะ อันเดิซแทนด)
How you could do this to me
(เฮา ยู เคิด ดู ดีซ ทู มี)
Enough is enough, done all I can
(อินัฟ อีส อินัฟ , ดัน ออล ไอ แค็น)
Now you’re gonna lose me
(เนา ยัวร์ กอนนะ ลูส มี)
Throwing away our yesterday’s
(โตววิง อะเว เอ๊า เยซเทอะดิ)
Everything we planned
(เอ๊วี่ติง วี แพลน)
Cause you’re a girl, I’ll never understand
(คอส ยัวร์ อะ เกิล , แอล เนฝเออะ อันเดิซแทนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl I’ll Never Understand คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น