เนื้อเพลง Mickey คำอ่านไทย Lolly

Oh Mickey, you’re so fine
( โอ มิคกี้ , ยัวร์ โซ ไฟน)
You’re so fine, you blow my mind
(ยัวร์ โซ ไฟน , ยู บโล มาย ไมนด)
Hey Mickey, hey Mickey [x4]
(เฮ มิคกี้ , เฮ มิคกี้ [ x4 ])

You’ve been around all night
(ยู๊ฟ บีน อะเรานด ออล ไนท)
And that’s a little long
(แอ็นด แด๊ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ล็อง)
You think you’ve got it right
(ยู ธิงค ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ไรท)
But I think you got it wrong
(บัท ไอ ธิงค ยู ก็อท ดิธ ร็อง)
Oh, can’t you say goodnight
(โอ , แค็นท ยู เซ กู๊ดไนท์)
So you can take me home, Mickey?
(โซ ยู แค็น เทค มี โฮม , มิคกี้)

Cos when you say you will
(คอซ ฮเว็น ยู เซ ยู วิล)
It always means you won’t
(อิท ออลเว มีน ยู ว็อนท)
You’re giving me the chills baby
(ยัวร์ กีฝวิง มี เดอะ ชิล เบบิ)
Please baby don’t
(พลีส เบบิ ด้อนท์)
Every night you still leave me all alone, Mickey?
(เอฝริ ไนท ยู ซทิล ลีฝ มี ออล อะโลน , มิคกี้)

Chorus :
(โครัซ :)
Oh Mickey, What a pity
(โอ มิคกี้ , ว็อท ดา พีทอิ)
You don’t understand
(ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
You take me by the heart
(ยู เทค มี ไบ เดอะ ฮาท)
When you take me by the hand
(ฮเว็น ยู เทค มี ไบ เดอะ แฮ็นด)
Oh Mickey, you’re so pretty, can’t you understand
(โอ มิคกี้ , ยัวร์ โซ พรีททิ , แค็นท ยู อันเดิซแทนด)
It’s guys like you Mickey
(อิทซ ไก ไลค ยู มิคกี้)
And what you do, Mickey, do, Mickey
(แอ็นด ว็อท ยู ดู , มิคกี้ , ดู , มิคกี้)
Don’t break my heart, Mickey
(ด้อนท์ บเรค มาย ฮาท , มิคกี้)
Hey Mickey
(เฮ มิคกี้)

Now if you take me by the who’s ever gonna know
(เนา อิฟ ยู เทค มี ไบ เดอะ ฮู เอฝเออะ กอนนะ โน)
Every time you move I let a little more show
(เอฝริ ไทม ยู มูฝ ไอ เล็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม โฌ)
There’s something you can use
(แดร์ ซัมติง ยู แค็น ยูซ)
So don’t say no, Mickey
(โซ ด้อนท์ เซ โน , มิคกี้)

So come on and give it to me anyway you can
(โซ คัมมอน แอ็นด กิฝ อิท ทู มี เอนอิเว ยู แค็น)
Anyway you wanna do it
(เอนอิเว ยู วอนนา ดู อิท)
I’ll take it like a man
(แอล เทค อิท ไลค เก แม็น)
Oh please baby, please don’t leave me in the dam, Mickey
(โอ พลีส เบบิ , พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี อิน เดอะ แด็ม , มิคกี้)

[Chorus] x 2
([ โครัซ ] เอ๊กซฺ ทู)

Oh Mickey, you’re fine
(โอ มิคกี้ , ยัวร์ ไฟน)
You’re so fine, you blow my mind
(ยัวร์ โซ ไฟน , ยู บโล มาย ไมนด)
Hey Mickey, hey Mickey [x3]
(เฮ มิคกี้ , เฮ มิคกี้ [ x3 ])

[Chorus] Till fade
([ โครัซ ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mickey คำอ่านไทย Lolly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น