เนื้อเพลง Down คำอ่านไทย Blink 182

The drops of rain they fall all over
( เดอะ ดร็อพ อ็อฝ เรน เด ฟอล ออล โอเฝอะ)
This awkward silence makes me crazy
(ดีซ ออคเวิด ไซเล็นซ เมค มี คเรสิ)
The glow inside burns light upon her
(เดอะ กโล อีนไซด เบิน ไลท อุพอน เฮอ)
I’ll try to kiss you if you let me
(แอล ทไร ทู คิซ ยู อิฟ ยู เล็ท มี)
[this can’t be the end]
([ ดีซ แค็นท บี ดิ เอ็นด ])

Tidal waves they rip right through me
(ไทดแอ็ล เวฝ เด ริพ ไรท ธรู มี)
Tears from eyes worn cold and sad
(เทีย ฟร็อม ไอ โวน โคลด แอ็นด แซ็ด)
Pick me up now, I need you so bad
(พิค มี อัพ เนา , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
It gets me so
(อิท เก็ท มี โซ)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
It gets me so
(อิท เก็ท มี โซ)

Your vows of silence fall all over
(ยุร เฝา อ็อฝ ไซเล็นซ ฟอล ออล โอเฝอะ)
The look in your eyes makes me crazy
(เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ เมค มี คเรสิ)
I feel the darkness break upon her
(ไอ ฟีล เดอะ ดาคเน็ซ บเรค อุพอน เฮอ)
I’ll take you over if you let me
(แอล เทค ยู โอเฝอะ อิฟ ยู เล็ท มี)
[You did this]
([ ยู ดิด ดีซ ])

Tidal waves they rip right through me
(ไทดแอ็ล เวฝ เด ริพ ไรท ธรู มี)
Tears from eyes worn cold and sad
(เทีย ฟร็อม ไอ โวน โคลด แอ็นด แซ็ด)
Pick me up now, I need you so bad.
(พิค มี อัพ เนา , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
It gets me so
(อิท เก็ท มี โซ)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
It gets me so
(อิท เก็ท มี โซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น