เนื้อเพลง Longview คำอ่านไทย Green Day

Sit around and watch the tube,but nothing’s on
( ซิท อะเรานด แอ็นด ว็อช เดอะ ทยูบ , บัท นัธอิง ออน)
Change the channels for an hour or two
(เชนจ เดอะ แชนเน็ล ฟอ แอน เอาร ออ ทู)
Twiddle my thumbs just for a bit
(ทวิดเดิล มาย ธัม จัซท ฟอ รา บิท)
I’m sick of all the same old shoot
(แอม ซิค อ็อฝ ออล เดอะ เซม โอลด ฌูท)
In a house with unlocked doors
(อิน อะ เฮาซ วิฑ อันลอค โด)
And I’m freaking lazy
(แอ็นด แอม เฟรคกิ้ง เลสิ)

Bite my lip and close my eyes
(ไบท มาย ลิพ แอ็นด คโลส มาย ไอ)
Take me away to paradise
(เทค มี อะเว ทู แพระไดส)
I’m so darn bored I’m going BLIND!!!
(แอม โซ ดาน โบ แอม โกอิ้ง บไลนด ! ! !)
And I smell like shoot
(แอ็นด ดาย ซเม็ล ไลค ฌูท)

Peel me off this velcro seat and get me moving
(พีล มี ออฟฟ ดีซ velcro ซีท แอ็นด เก็ท มี มูฝอิง)
I sure as heck can’t do it by myself
(ไอ ฌุร แอ็ส แฮค แค็นท ดู อิท ไบ ไมเซลฟ)
I’m feeling like a DOG IN HEAT
(แอม ฟีลอิง ไลค เก ด็อก อิน ฮีท)
Barred indoors from the summer street
(Barred อีนโด ฟร็อม เดอะ ซัมเมอะ ซทรีท)
I locked the door to MY OWN CELL
(ไอ ล็อค เดอะ โด ทู มาย โอน เซ็ล)
And I lost the key
(แอ็นด ดาย ล็อซท เดอะ คี)

Bite my lip and close my eyes
(ไบท มาย ลิพ แอ็นด คโลส มาย ไอ)
Take me away to paradise
(เทค มี อะเว ทู แพระไดส)
I’m so darn bored I’m going BLIND!!!
(แอม โซ ดาน โบ แอม โกอิ้ง บไลนด ! ! !)
And I smell like shoot
(แอ็นด ดาย ซเม็ล ไลค ฌูท)

I GOT NO MOTIVATION
(ไอ ก็อท โน มอดีเวชั่น)
WHERE IS MY MOTIVATION
(ฮแว อีส มาย มอดีเวชั่น)
NO TIME FOR THE MOTIVATION
(โน ไทม ฟอ เดอะ มอดีเวชั่น)
SMOKING MY INSPIRATION
(สโมคกิ้ง มาย อินซพิเรฌัน)

Sit around and watch the phone,but no one’s calling
(ซิท อะเรานด แอ็นด ว็อช เดอะ โฟน , บัท โน วัน คอลลิง)
Call me pathetic,call me WHAT YOU WILL
(คอล มี พะเธทอิค , คอล มี ว็อท ยู วิล)
My mother says to get a job
(มาย ม๊าเธ่อร์ เซ ทู เก็ท ดา โจบ)
But she don’t like the one SHE’S got
(บัท ชี ด้อนท์ ไลค ดิ วัน ชี ก็อท)
When masturbation’s lost its fun
(ฮเว็น แมซเทอะเบฌัน ล็อซท อิทซ ฟัน)
You’re f*cking hooked
(ยัวร์ เอฟ *คิง ฮุค)

Bite my lip and close my eyes
(ไบท มาย ลิพ แอ็นด คโลส มาย ไอ)
Take me away to paradise
(เทค มี อะเว ทู แพระไดส)
I’m so darn BORED
(แอม โซ ดาน โบ)
I’m going blind
(แอม โกอิ้ง บไลนด)
And loneliness has to suffice
(แอ็นด โลนลิเน็ซ แฮ็ส ทู ซัฟไฟซ)
Bite my lip and close my eyes
(ไบท มาย ลิพ แอ็นด คโลส มาย ไอ)
I was slipping away to paradise
(ไอ วอส สลิพปิง อะเว ทู แพระไดส)
Some say, ” Quit or I’ll go BLIND. ”
(ซัม เซ , ” ควิท ออ แอล โก บไลนด “)
But it’s just a myth
(บัท อิทซ จัซท ดา มิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Longview คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น