เนื้อเพลง Fly Away คำอ่านไทย Black Eyed Peas

When the world changes, you adjust
( ฮเว็น เดอะ เวิลด เชนจ , ยู แอะจัซท)
So, on this joint right here we about to take flight ya’ll
(โซ , ออน ดีซ จอยนท ไรท เฮียร วี อะเบาท ทู เทค ฟไลท ยอล)
[Oo ooo]Check it out ya’ll [Oo ooo]check it out ya’ll
([ โอโอ อู้ ] เช็ค อิท เอ้า ยอล [ โอโอ อู้ ] เช็ค อิท เอ้า ยอล)
Yo Fergie what ya gonna do? [flip it out]
(โย เฟอร์กี้ ว็อท ยา กอนนะ ดู [ ฟลิพ อิท เอ้า ])

Yeah, what we came to do, show these people how we gonna do [mix it up]
(เย่ , ว็อท วี เคม ทู ดู , โฌ ฑิส พี๊เพิ่ล เฮา วี กอนนะ ดู [ มิคซ อิท อัพ ])
Yeah, its Balck Eye Peas ya’ll
(เย่ , อิทซ Balck ไอ พี ยอล)
So, check it out [ay]
(โซ , เช็ค อิท เอ้า [ ไอ ])

You’re here, so gone
(ยัวร์ เฮียร , โซ กอน)
this dark has got suddenly turned into dawn
(ดีซ ดาค แฮ็ส ก็อท ซั๊ดเด้นลี่ เทิน อีนทุ ดอน)
I know you’ve already been here too long, too long, too long
(ไอ โน ยู๊ฟ ออลเรดอิ บีน เฮียร ทู ล็อง , ทู ล็อง , ทู ล็อง)
Although you won’t see me fall from grace
(ออลโฑ ยู ว็อนท ซี มี ฟอล ฟร็อม กเรซ)
You step on my solace you walk away
(ยู ซเท็พ ออน มาย ซอลอิซ ยู วอค อะเว)
My demise you’ll never know
(มาย ดิไมส โยว เนฝเออะ โน)
I’m letting you go
(แอม เลทดิง ยู โก)

[Fly away now]
([ ฟไล อะเว เนา ])
Flip it up Flip it up get back on the truck
(ฟลิพ อิท อัพ ฟลิพ อิท อัพ เก็ท แบ็ค ออน เดอะ ทรัค)
Got to keep moving keep reppin’ it up
(ก็อท ทู คีพ มูฝอิง คีพ เพพพิน หนิด อัพ)
Mix it up Mix it up time for the next stop
(มิคซ อิท อัพ มิคซ อิท อัพ ไทม ฟอ เดอะ เน็คซท ซท็อพ)
You got to go now and fill yourself
(ยู ก็อท ทู โก เนา แอ็นด ฟิล ยุรเซลฟ)
[Fly away now,fly away now]
([ ฟไล อะเว เนา , ฟไล อะเว เนา ])
Switch it up Switch it up go hop on that bus
(ซวิช อิท อัพ ซวิช อิท อัพ โก ฮ็อพ ออน แดท บัซ)
Don’t need to blow the horn I’ll be tough, hey
(ด้อนท์ นีด ทู บโล เดอะ ฮอน แอล บี ทั๊ฟ , เฮ)

You take me from me
(ยู เทค มี ฟร็อม มี)
With you forever, but darling I see
(วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ , บัท ดาลิง ไอ ซี)
The world is who you belong to, not me
(เดอะ เวิลด อีส ฮู ยู บิลอง ทู , น็อท มี)
So I set you free
(โซ ไอ เซ็ท ยู ฟรี)

[Fly away now]
([ ฟไล อะเว เนา ])
Flip it up Flip it up get back on the truck
(ฟลิพ อิท อัพ ฟลิพ อิท อัพ เก็ท แบ็ค ออน เดอะ ทรัค)
Got to keep moving keep reppin’ it up
(ก็อท ทู คีพ มูฝอิง คีพ เพพพิน หนิด อัพ)
Mix it up Mix it up time for the next stop
(มิคซ อิท อัพ มิคซ อิท อัพ ไทม ฟอ เดอะ เน็คซท ซท็อพ)
You got to go now and fill yourself
(ยู ก็อท ทู โก เนา แอ็นด ฟิล ยุรเซลฟ)
[Fly away now, fly away now]
([ ฟไล อะเว เนา , ฟไล อะเว เนา ])
Switch it up Switch it up go hop on that bus
(ซวิช อิท อัพ ซวิช อิท อัพ โก ฮ็อพ ออน แดท บัซ)
Don’t need to blow the horn I’ll be tough, hey
(ด้อนท์ นีด ทู บโล เดอะ ฮอน แอล บี ทั๊ฟ , เฮ)

I be fallin’ up never fallin’ down
(ไอ บี แฟลลิน อัพ เนฝเออะ แฟลลิน เดาน)
Cause I spread my wings and glide around town
(คอส ไอ ซพเร็ด มาย วิง แซน กไลด อะเรานด ทาวน์)

Fly, lover go
(ฟไล , ลัฝเออะ โก)
Find your nest,find your home
(ไฟนด ยุร เน็ซท , ไฟนด ยุร โฮม)
[Uh uh oh,uh uh uh oh]
([ อา อา โอ , อา อา อา โอ ])
I miss you so
(ไอ มิซ ยู โซ)
Spread your wings, let it flow
(ซพเร็ด ยุร วิง , เล็ท ดิธ ฟโล)
[Uh uh oh, uh uh uh oh]
([ อา อา โอ , อา อา อา โอ ])

I be fallin’ up never fallin’ down
(ไอ บี แฟลลิน อัพ เนฝเออะ แฟลลิน เดาน)
Cause I keep it on a higher level, elvated ground
(คอส ไอ คีพ อิท ออน อะ ไฮเออะ เลฟเอ็ล , elvated กเรานด)

Flip it up Flip it up get back on the truck
(ฟลิพ อิท อัพ ฟลิพ อิท อัพ เก็ท แบ็ค ออน เดอะ ทรัค)
Got to keep moving keep reppin’ it up
(ก็อท ทู คีพ มูฝอิง คีพ เพพพิน หนิด อัพ)
Mix it up Mix it up time for the next stop
(มิคซ อิท อัพ มิคซ อิท อัพ ไทม ฟอ เดอะ เน็คซท ซท็อพ)
You got to go and fill yourself
(ยู ก็อท ทู โก แอ็นด ฟิล ยุรเซลฟ)
Bout to get gone baby [fly away now]Yeah, get it gone now [fly away now]
(เบาท ทู เก็ท กอน เบบิ [ ฟไล อะเว เนา ] เย่ , เก็ท ดิธ กอน เนา [ ฟไล อะเว เนา ])
Switch it up Switch it up go hop on that bus
(ซวิช อิท อัพ ซวิช อิท อัพ โก ฮ็อพ ออน แดท บัซ)
Don’t need to blow the horn I’ll be tough, hey
(ด้อนท์ นีด ทู บโล เดอะ ฮอน แอล บี ทั๊ฟ , เฮ)

Get back on the truck [yeah]
(เก็ท แบ็ค ออน เดอะ ทรัค [ เย่ ])
Got to keep moving keep reppin’ it up
(ก็อท ทู คีพ มูฝอิง คีพ เพพพิน หนิด อัพ)
Mix it up Mix it up time for the next stop
(มิคซ อิท อัพ มิคซ อิท อัพ ไทม ฟอ เดอะ เน็คซท ซท็อพ)
You got to go now and fill up yourself
(ยู ก็อท ทู โก เนา แอ็นด ฟิล อัพ ยุรเซลฟ)
Bout to get gone baby [fly away now] Takin’ flight now [uh uh oh, uh uh uh oh]
(เบาท ทู เก็ท กอน เบบิ [ ฟไล อะเว เนา ] ทอคกิ่น ฟไลท เนา [ อา อา โอ , อา อา อา โอ ])
Switch it up Switch it up go hop on that bus [yeah]
(ซวิช อิท อัพ ซวิช อิท อัพ โก ฮ็อพ ออน แดท บัซ [ เย่ ])
Don’t need to blow that horn I’ll be tough
(ด้อนท์ นีด ทู บโล แดท ฮอน แอล บี ทั๊ฟ)
Flip it up Flip it up [takin’ flight now] [uh uh oh, uh uh uh oh]
(ฟลิพ อิท อัพ ฟลิพ อิท อัพ [ ทอคกิ่น ฟไลท เนา ] [ อา อา โอ , อา อา อา โอ ])
[Gettin’ gone baby] switch it up switch it up [takin’ flight now][uh uh oh, uh uh uh oh]
([ เกดดิน กอน เบบิ ] ซวิช อิท อัพ ซวิช อิท อัพ [ ทอคกิ่น ฟไลท เนา ] [ อา อา โอ , อา อา อา โอ ])
Flip it up [fly away now] switch it up [fly away now]
(ฟลิพ อิท อัพ [ ฟไล อะเว เนา ] ซวิช อิท อัพ [ ฟไล อะเว เนา ])
Takin’ flight baby [uh uh oh, uh uh uh oh]
(ทอคกิ่น ฟไลท เบบิ [ อา อา โอ , อา อา อา โอ ])
Doin’ whats right now [uh uh oh, uh uh uh oh]
(โดย ว็อท ไรท เนา [ อา อา โอ , อา อา อา โอ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly Away คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น