เนื้อเพลง It’s About Time คำอ่านไทย Lillix

I hate you, I love you
( ไอ เฮท ยู , ไอ ลัฝ ยู)
I just can’t remember to forget you
(ไอ จัซท แค็นท ริเมมเบอะ ทู เฟาะเกท ยู)
Who are you, who needs you?
(ฮู อาร์ ยู , ฮู นีด ยู)
You make me feel alive, I die, so high
(ยู เมค มี ฟีล อะไลฝ , ไอ ได , โซ ไฮ)
I’m crawling on the ground
(แอม คอลลิง ออน เดอะ กเรานด)
I have found I can fly
(ไอ แฮ็ฝ เฟานด ดาย แค็น ฟไล)

One of these days it all comes together
(วัน อ็อฝ ฑิส เด ซิท ออล คัม ทุเกฑเออะ)
One of those days that goes on forever
(วัน อ็อฝ โฑส เด แดท โกซ ออน เฟาะเรฝเออะ)
Think I sound crazy? Maybe, whatever
(ธิงค ไอ เซานด คเรสิ เมบี , ฮว็อทเอฝเออะ)
What’s it all about?
(ว็อท ซิท ออล อะเบาท)

Chorus:
(โครัซ :)
It’s about life, it’s about fun
(อิทซ อะเบาท ไลฟ , อิทซ อะเบาท ฟัน)
It’s over before it has begun
(อิทซ โอเฝอะ บิโฟ อิท แฮ็ส บิกัน)
It’s about you, it’s about me
(อิทซ อะเบาท ยู , อิทซ อะเบาท มี)
It’s about everything between and I say
(อิทซ อะเบาท เอ๊วี่ติง บีทวิน แอ็นด ดาย เซ)
I’m saying goodbye to you, I say hi to you with no clue
(แอม เซอิง กู๊ดบาย ทู ยู , ไอ เซ ไฮ ทู ยู วิฑ โน คลู)
It’s about time that I
(อิทซ อะเบาท ไทม แดท ไอ)
Make up my mind
(เมค อัพ มาย ไมนด)

It’s simple, confusing, the truth is I’m winning but I’m losing
(อิทซ ซิ๊มเพิ่ล , ค็อนฟยูสอิง , เดอะ ทรูธ อีส แอม วีนนิง บัท แอม โรซิง)
And pulling and pushing, won’t do me any good
(แอ็นด พลูลิง แอ็นด พุฌอิง , ว็อนท ดู มี เอนอิ เกิด)
It could, it should
(อิท เคิด , อิท เชิด)
I’m honest to myself that the truth is I lied
(แอม ออนเอ็ซท ทู ไมเซลฟ แดท เดอะ ทรูธ อีส ซาย ไล)

One of these days it all comes together
(วัน อ็อฝ ฑิส เด ซิท ออล คัม ทุเกฑเออะ)
One of those days that goes on forever
(วัน อ็อฝ โฑส เด แดท โกซ ออน เฟาะเรฝเออะ)
Think I sound crazy? Maybe, whatever
(ธิงค ไอ เซานด คเรสิ เมบี , ฮว็อทเอฝเออะ)
What’s it all about?
(ว็อท ซิท ออล อะเบาท)

Chorus
(โครัซ)

Time is creeping behind me, surrounding around me
(ไทม อีส ครีพปิ้ง บิไฮนด มี , ซะเรานดิงส อะเรานด มี)
Fading the words so desperately
(เฟดิง เดอะ เวิด โซ เดซเพอะริทลิ)
Now give me a reason that I can believe in
(เนา กิฝ มี อะ รี๊ซั่น แดท ไอ แค็น บิลีฝ อิน)
Time is something you can’t rewind
(ไทม อีส ซัมติง ยู แค็นท รีไวนด)
One of these days it all comes together
(วัน อ็อฝ ฑิส เด ซิท ออล คัม ทุเกฑเออะ)
One of those days that goes on forever
(วัน อ็อฝ โฑส เด แดท โกซ ออน เฟาะเรฝเออะ)
Think I sound crazy? Maybe, whatever
(ธิงค ไอ เซานด คเรสิ เมบี , ฮว็อทเอฝเออะ)
What’s it all about?
(ว็อท ซิท ออล อะเบาท)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s About Time คำอ่านไทย Lillix

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น