เนื้อเพลง Doctor Jones คำอ่านไทย Aqua

Somtimes The Feeling Is Right
( ซัมไทม์สฺ เดอะ ฟีลอิง อีส ไรท)
You Fall In Love For The First Time
(ยู ฟอล อิน ลัฝ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)
Heartbeat And Kisses So Sweet
(ฮาร์ทบีท แอ็นด คีสเซซ โซ สวี้ท)
Summertime Love In The Moonlight
(ซัมเมอร์ไทม์ ลัฝ อิน เดอะ มูนไลท์)

Ah Yippie Yi Yu
(อา ยิ๊บพี Yi Yu)
Ah Yippie Yi Yeah
(อา ยิ๊บพี Yi เย่)
Ah Yippie Yi Yu Ah
(อา ยิ๊บพี Yi Yu อา)

Now The Summer Is Gone
(เนา เดอะ ซัมเมอะ อีส กอน)
You Had To Go Back Home
(ยู แฮ็ด ทู โก แบ็ค โฮม)
Please Come And See Me Again
(พลีส คัม แอ็นด ซี มี อะเกน)
I Never Felt More Alone
(ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท โม อะโลน)

Baby I Am Missing You
(เบบิ ไอ แอ็ม มีซซิง ยู)
I Want You By My Side
(ไอ ว็อนท ยู ไบ มาย ไซด)
And I Hope You’ll Miss Me Too
(แอ็นด ดาย โฮพ โยว มิซ มี ทู)
Come Back And Stay
(คัม แบ็ค แอ็นด ซเท)
I Think About You Every Day
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู เอฝริ เด)
I Really Want You Too
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู)
You Swept My Feet Right Off The Ground You’re The Love I Found
(ยู ซเว็พท มาย ฟีท ไรท ออฟฟ เดอะ กเรานด ยัวร์ เดอะ ลัฝ ไอ เฟานด)

Doctor Jones Jones Calling Doctor Jones
(ดอคเทอะ โจเนส โจเนส คอลลิง ดอคเทอะ โจเนส)
Doctor Jones Doctor Jones Get Up Now Wake Up Now
(ดอคเทอะ โจเนส ดอคเทอะ โจเนส เก็ท อัพ เนา เวค อัพ เนา)

Doctor Jones Jones Calling Doctor Jones
(ดอคเทอะ โจเนส โจเนส คอลลิง ดอคเทอะ โจเนส)
Doctor Jones Doctor Jones Wake Up Now Wake Up Now
(ดอคเทอะ โจเนส ดอคเทอะ โจเนส เวค อัพ เนา เวค อัพ เนา)

Ah Yippie Yi Yu
(อา ยิ๊บพี Yi Yu)
Ah Yippie Yi Yeah
(อา ยิ๊บพี Yi เย่)
Ah Yippie Yi Yu Ah
(อา ยิ๊บพี Yi Yu อา)

Ah Yippie Yi Yu
(อา ยิ๊บพี Yi Yu)
Ah Yippie Yi Yeah
(อา ยิ๊บพี Yi เย่)
Ah Yippie Yi Yu Ah
(อา ยิ๊บพี Yi Yu อา)

All I Think Of Is You And All Of The Things We Had
(ออล ไอ ธิงค อ็อฝ อีส ยู แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ ธิง วี แฮ็ด)
Doctor What Can I Do
(ดอคเทอะ ว็อท แค็น นาย ดู)
Why Does It Have To Be Like That
(ฮไว โด ซิท แฮ็ฝ ทู บี ไลค แดท)

Baby I Am Missing You
(เบบิ ไอ แอ็ม มีซซิง ยู)
I Want You By My Side
(ไอ ว็อนท ยู ไบ มาย ไซด)
And I Hope You’ll Miss Me Too
(แอ็นด ดาย โฮพ โยว มิซ มี ทู)
Come Back And Stay
(คัม แบ็ค แอ็นด ซเท)
I Think About You Every Day
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู เอฝริ เด)
I Really Want You Too
(ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู)
You Swept My Feet Right Off The Ground You’re The Love I Found
(ยู ซเว็พท มาย ฟีท ไรท ออฟฟ เดอะ กเรานด ยัวร์ เดอะ ลัฝ ไอ เฟานด)

Doctor Jones Jones Calling Doctor Jones
(ดอคเทอะ โจเนส โจเนส คอลลิง ดอคเทอะ โจเนส)
Doctor Jones Doctor Jones Get Up Now Wake Up Now
(ดอคเทอะ โจเนส ดอคเทอะ โจเนส เก็ท อัพ เนา เวค อัพ เนา)

Doctor Jones Jones Calling Doctor Jones
(ดอคเทอะ โจเนส โจเนส คอลลิง ดอคเทอะ โจเนส)
Doctor Jones Doctor Jones Wake Up Now Wake Up Now
(ดอคเทอะ โจเนส ดอคเทอะ โจเนส เวค อัพ เนา เวค อัพ เนา)

Ah Yippie Yi Yu
(อา ยิ๊บพี Yi Yu)
Ah Yippie Yi Yeah
(อา ยิ๊บพี Yi เย่)
Ah Yippie Yi Yu Ah
(อา ยิ๊บพี Yi Yu อา)

Ah Yippie Yi Yu
(อา ยิ๊บพี Yi Yu)
Ah Yippie Yi Yeah
(อา ยิ๊บพี Yi เย่)
Ah Yippie Yi Yu Ah
(อา ยิ๊บพี Yi Yu อา)

Please Please Cure Me
(พลีส พลีส คิวเร มี)
Please Please Cure Me
(พลีส พลีส คิวเร มี)
Please Please Cure Me
(พลีส พลีส คิวเร มี)
Please Please Cure Me
(พลีส พลีส คิวเร มี)

Doctor Jones Jones Wake Up Now
(ดอคเทอะ โจเนส โจเนส เวค อัพ เนา)
Doctor Jones Jones Wake Up Now
(ดอคเทอะ โจเนส โจเนส เวค อัพ เนา)
Doctor Jones Jones Wake Up Now
(ดอคเทอะ โจเนส โจเนส เวค อัพ เนา)
Doctor Jones Jones
(ดอคเทอะ โจเนส โจเนส)
Wake Up Now
(เวค อัพ เนา)

Ah Yippie Yi Yu
(อา ยิ๊บพี Yi Yu)
Ah Yippie Yi Yeah
(อา ยิ๊บพี Yi เย่)
Ah Yippie Yi Yu Ah
(อา ยิ๊บพี Yi Yu อา)

Ah Yippie Yi Yu
(อา ยิ๊บพี Yi Yu)
Ah Yippie Yi Yeah
(อา ยิ๊บพี Yi เย่)
Ah Yippie Yi Yu Ah
(อา ยิ๊บพี Yi Yu อา)

Doctor Jones Jones Calling Doctor Jones
(ดอคเทอะ โจเนส โจเนส คอลลิง ดอคเทอะ โจเนส)
Doctor Jones Doctor Jones Get Up Now Wake Up Now
(ดอคเทอะ โจเนส ดอคเทอะ โจเนส เก็ท อัพ เนา เวค อัพ เนา)

Doctor Jones Jones Calling Doctor Jones
(ดอคเทอะ โจเนส โจเนส คอลลิง ดอคเทอะ โจเนส)
Doctor Jones Doctor Jones Wake Up Now Wake Up Now
(ดอคเทอะ โจเนส ดอคเทอะ โจเนส เวค อัพ เนา เวค อัพ เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Doctor Jones คำอ่านไทย Aqua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น