เนื้อเพลง All for One คำอ่านไทย High School Musical Cast

[Troy]
( [ ทรอย ])
The summer that we wanted,
(เดอะ ซัมเมอะ แดท วี ว็อนท ,)

[Ryan]
([ รายอัน])
Yeah, we finally got it!
(เย่ , วี ไฟแน็ลลิ ก็อท ดิธ !)

[Chad]
([ ชาด ])
Now’s the time we get to share
(เนา เดอะ ไทม วี เก็ท ทู แฌ)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
Each day we’ll be together
(อีช เด เว็ล บี ทุเกฑเออะ)

[Taylor]
([ เทเลอร์ ])
Now until forever,
(เนา อันทีล เฟาะเรฝเออะ ,)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
So everybody, everywhere
(โซ เอวี่บอดี้ , เอวี่แวร์)

[Danielle]
([ Danielle ])
Let’s take it to the beach
(เล็ท เทค อิท ทู เดอะ บีช)

[Troy, Chad, and Ryan]
([ ทรอย , ชาด , แอ็นด รายอัน])
Take it together
(เทค อิท ทุเกฑเออะ)

[Gabriella, Sharpay, and Taylor]
([ แร๊บบีเอลล่า , ชาปเพย์ , แอ็นด เทเลอร์ ])
Let’s celebrate today ’cause there’ll never be another
(เล็ท เซลอิบเรท ทุเด คอส เดอะเรล เนฝเออะ บี แอะนัธเออะ)

[Troy, Chad, and Ryan]
([ ทรอย , ชาด , แอ็นด รายอัน])
We’re stronger this time,
(เวีย สตองเกอร์ ดีซ ไทม ,)
been there for each other
(บีน แดร์ ฟอ อีช อัฑเออะ)

[Gabriella, Sharpay, and Taylor]
([ แร๊บบีเอลล่า , ชาปเพย์ , แอ็นด เทเลอร์ ])
Everything’s just right
(เอ๊วี่ติง จัซท ไรท)

[All]
([ ออล ])
Everybody all for one,
(เอวี่บอดี้ ออล ฟอ วัน ,)
A real summer has just begun!
(อะ ริแอ็ล ซัมเมอะ แฮ็ส จัซท บิกัน !)
Let’s rock and roll and just let go,
(เล็ท ร็อค แอ็นด โรล แอ็นด จัซท เล็ท โก ,)
feel the rhythm of the drums
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ ดรัม)
We’re gonna have fun in the sun
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน อิน เดอะ ซัน)
Now that all the hard work, work is done!
(เนา แดท ดอร์ เดอะ ฮาด เวิค , เวิค อีส ดัน !)
Everybody, one for all and all for one!
(เอวี่บอดี้ , วัน ฟอ ออล แอ็นด ออล ฟอ วัน !)
All for one, one!
(ออล ฟอ วัน , วัน !)

[Sharpay]
([ ชาปเพย์ ])
Summertime together,
(ซัมเมอร์ไทม์ ทุเกฑเออะ ,)

[Taylor]
([ เทเลอร์ ])
Now we’re even closer
(เนา เวีย อีเฝ็น โคลเซอร์)

[Gabriella]
([ แร๊บบีเอลล่า ])
That’s the way it’s meant to be
(แด๊ท เดอะ เว อิทซ เม็นท ทู บี)

[Chad]
([ ชาด ])
Oh, we’re just getting started
(โอ , เวีย จัซท เกดดดิ้ง ซทาท)

[Ryan]
([ รายอัน])
Come and join the party
(คัม แอ็นด จอยน เดอะ พาทิ)

[Troy]
([ ทรอย ])
You deserve it, same as me
(ยู ดิเสิฝ อิท , เซม แอ็ส มี)

[Danielle]
([ Danielle ])
Let’s take it to the beach
(เล็ท เทค อิท ทู เดอะ บีช)

[Troy, Chad, and Ryan]
([ ทรอย , ชาด , แอ็นด รายอัน])
Take it together
(เทค อิท ทุเกฑเออะ)

[Gabriella, Sharpay, and Taylor]
([ แร๊บบีเอลล่า , ชาปเพย์ , แอ็นด เทเลอร์ ])
Let’s celebrate today ’cause there’ll never be another
(เล็ท เซลอิบเรท ทุเด คอส เดอะเรล เนฝเออะ บี แอะนัธเออะ)

[Troy, Chad, and Ryan]
([ ทรอย , ชาด , แอ็นด รายอัน])
We’re stronger this time,
(เวีย สตองเกอร์ ดีซ ไทม ,)
been there for each other
(บีน แดร์ ฟอ อีช อัฑเออะ)

[Gabriella, Sharpay, and Taylor]
([ แร๊บบีเอลล่า , ชาปเพย์ , แอ็นด เทเลอร์ ])
Everything’s just right
(เอ๊วี่ติง จัซท ไรท)

[All]
([ ออล ])
Everybody all for one,
(เอวี่บอดี้ ออล ฟอ วัน ,)
A real summer has just begun!
(อะ ริแอ็ล ซัมเมอะ แฮ็ส จัซท บิกัน !)
Let’s rock and roll and just let go,
(เล็ท ร็อค แอ็นด โรล แอ็นด จัซท เล็ท โก ,)
feel the rhythm of the drums
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ ดรัม)
We’re gonna have fun in the sun
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน อิน เดอะ ซัน)
Now that all the hard work, work is done!
(เนา แดท ดอร์ เดอะ ฮาด เวิค , เวิค อีส ดัน !)
Everybody, one for all and all for one!
(เอวี่บอดี้ , วัน ฟอ ออล แอ็นด ออล ฟอ วัน !)
All for one, one!
(ออล ฟอ วัน , วัน !)

[Guys]
([ ไก ])
Everybody up!
(เอวี่บอดี้ อัพ !)
[Girls]
([ เกิล ])
Everybody rock it!
(เอวี่บอดี้ ร็อค อิท !)

[Guys]
([ ไก ])
Take it from the top!
(เทค อิท ฟร็อม เดอะ ท็อพ !)

[Girls]
([ เกิล ])
And never ever stop it!
(แอ็นด เนฝเออะ เอฝเออะ ซท็อพ อิท !)

[Guys]
([ ไก ])
It’s not about the future
(อิทซ น็อท อะเบาท เดอะ ฟยูเชอะ)

[Girls]
([ เกิล ])
It’s not about the past
(อิทซ น็อท อะเบาท เดอะ พาซท)

[All]
([ ออล ])
It’s makin’ every single day
(อิทซ เมกิน เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
Last and last and last!
(ลาซท แอ็นด ลาซท แอ็นด ลาซท !)
Fun and sun’What could be better?
(ฟัน แอ็นด sunWhat เคิด บี เบทเทอะ)

[Danielle]
([ Danielle ])
Let’s have fun
(เล็ท แฮ็ฝ ฟัน)
Everyone together now!
(เอ๊วี่วัน ทุเกฑเออะ เนา !)

[All]
([ ออล ])
Everybody, e-everybody now!
(เอวี่บอดี้ , อี เอวี่บอดี้ เนา !)
This is where our summer really begins
(ดีซ ซิส ฮแว เอ๊า ซัมเมอะ ริแอ็ลลิ บีกีน)
The very last time it’s ever gonna be like this
(เดอะ เฝริ ลาซท ไทม อิทซ เอฝเออะ กอนนะ บี ไลค ดีซ)
It’s the party you don’t wanna miss!
(อิทซ เดอะ พาทิ ยู ด้อนท์ วอนนา มิซ !)

[Guys]
([ ไก ])
Guys rise!
(ไก ไรส !)
Show ’em we can make some moves, hey!
(โฌ เอ็ม วี แค็น เมค ซัม มูฝ , เฮ !)

[Girls]
([ เกิล ])
Girls!
(เกิล !)
Show ’em we know how to groove, oh!
(โฌ เอ็ม วี โน เฮา ทู กรูฝ , โอ !)

[Guys]
([ ไก ])
Here
(เฮียร)

[Girls]
([ เกิล ])
and now
(แอ็นด เนา)

[Guys]
([ ไก ])
Let’s turn the party
(เล็ท เทิน เดอะ พาทิ)
[Girls]
([ เกิล ])
Out!
(เอ้า !)

[Guys and Girls]
([ ไก แซน เกิล ])
Everybody jump in!
(เอวี่บอดี้ จัมพ อิน !)

[All]
([ ออล ])
Everybody all for one,
(เอวี่บอดี้ ออล ฟอ วัน ,)
A real summer has just begun!
(อะ ริแอ็ล ซัมเมอะ แฮ็ส จัซท บิกัน !)
Let’s rock and roll and just let go,
(เล็ท ร็อค แอ็นด โรล แอ็นด จัซท เล็ท โก ,)
feel the rhythm of the drums
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ ดรัม)
We’re gonna have fun in the sun
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน อิน เดอะ ซัน)
Now that all the hard work, work is done!
(เนา แดท ดอร์ เดอะ ฮาด เวิค , เวิค อีส ดัน !)
Everybody, one for all, everybody all for one,
(เอวี่บอดี้ , วัน ฟอ ออล , เอวี่บอดี้ ออล ฟอ วัน ,)
A real summer has just begun!
(อะ ริแอ็ล ซัมเมอะ แฮ็ส จัซท บิกัน !)
Let’s rock and roll and just let go,
(เล็ท ร็อค แอ็นด โรล แอ็นด จัซท เล็ท โก ,)
feel the rhythm of the drums
(ฟีล เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ ดรัม)
We’re gonna have fun in the sun
(เวีย กอนนะ แฮ็ฝ ฟัน อิน เดอะ ซัน)
Now that all the hard work, work is done!
(เนา แดท ดอร์ เดอะ ฮาด เวิค , เวิค อีส ดัน !)
Come on, everyone let’s dance!
(คัมมอน , เอ๊วี่วัน เล็ท ดานซ !)
We can’t let this moment pass!
(วี แค็นท เล็ท ดีซ โมเม็นท เพซ !)
Let’s make this party last!
(เล็ท เมค ดีซ พาทิ ลาซท !)
All for one!
(ออล ฟอ วัน !)
All! For! One!
(ออล ! ฟอ ! วัน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All for One คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น