เนื้อเพลง Crush คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Crazy how it feels tonight
( คเรสิ เฮา อิท ฟีล ทุไนท)
Crazy how you make it all alright love
(คเรสิ เฮา ยู เมค อิท ดอร์ ออลไร๊ท ลัฝ)
You crush me with the things you do
(ยู ครัฌ มี วิฑ เดอะ ธิง ยู ดู)
I do for you anything too
(ไอ ดู ฟอ ยู เอนอิธิง ทู)
Sitting smoking feeling high
(ซีททิง สโมคกิ้ง ฟีลอิง ไฮ)
In this moment it feels so right
(อิน ดีซ โมเม็นท ดิธ ฟีล โซ ไรท)
Lovely lady
(ลัฝลิ เลดิ)
I am at your feet
(ไอ แอ็ม แอ็ท ยุร ฟีท)
God I want you so badly
(ก็อด ดาย ว็อนท ยู โซ แบดลิ)
I wonder this
(ไอ วันเดอะ ดีซ)
Could tomorrow be
(เคิด ทุมอโร บี)
So wondrous as you there sleeping
(โซ วันดรัซ แอ็ส ยู แดร์ ซลีพพิง)
Let’s go drive ’till morning comes
(เล็ท โก ดไรฝ ทิล มอนิง คัม)
Watch the sunrise to fill our souls up
(ว็อช เดอะ ซีนไลท์ ทู ฟิล เอ๊า โซล อัพ)
Drink some wine ’till we get drunk
(ดริงค ซัม ไวน ทิล วี เก็ท ดรังค)
It’s crazy I’m thinking
(อิทซ คเรสิ แอม ติ้งกิง)
Just knowing that the world is round
(จัซท โนอิง แดท เดอะ เวิลด อีส เรานด)
Here I’m dancing on the ground
(เฮียร แอม แด็นซิง ออน เดอะ กเรานด)
Am I right side up or upside down
(แอ็ม ไอ ไรท ไซด อัพ ออ อัพไซต์ เดาน)
Is this real or am I dreaming
(อีส ดีซ ริแอ็ล ออ แอ็ม ไอ ดรีมมิง)
Lovely lady
(ลัฝลิ เลดิ)
Let me drink you please
(เล็ท มี ดริงค ยู พลีส)
I won’t spill a drop I promise you
(ไอ ว็อนท ซพิล อะ ดร็อพ ไอ พรอมอิซ ยู)
Lying under this spell you cast on me
(ลายยิง อันเดอะ ดีซ ซเพ็ล ยู คาซท ออน มี)
Each moment
(อีช โมเม็นท)
The more I love you
(เดอะ โม ไอ ลัฝ ยู)
Crush me
(ครัฌ มี)
Come on
(คัมมอน)
It’s crazy I’m thinking
(อิทซ คเรสิ แอม ติ้งกิง)
Just knowing that the world is round
(จัซท โนอิง แดท เดอะ เวิลด อีส เรานด)
Here I’m dancing on the ground
(เฮียร แอม แด็นซิง ออน เดอะ กเรานด)
Am I right side up or upside down
(แอ็ม ไอ ไรท ไซด อัพ ออ อัพไซต์ เดาน)
Is it real or am I dreaming
(อีส ซิท ริแอ็ล ออ แอ็ม ไอ ดรีมมิง)
Lovely lady
(ลัฝลิ เลดิ)
I will treat you sweetly
(ไอ วิล ทรีท ยู ซวิทลิ)
Adore you I mean you crush me
(อะโด ยู ไอ มีน ยู ครัฌ มี)
It’s times like these
(อิทซ ไทม ไลค ฑิส)
When my faith I feel
(ฮเว็น มาย เฟธ ไอ ฟีล)
And I know how I love you
(แอ็นด ดาย โน เฮา ไอ ลัฝ ยู)
Come on
(คัมมอน)
Lady
(เลดิ)
It’s crazy I’m thinking
(อิทซ คเรสิ แอม ติ้งกิง)
Just as long as you’re around
(จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ อะเรานด)
And here I’ll be dancing on the ground

(แอ็นด เฮียร แอล บี แด็นซิง ออน เดอะ กเรานด)
Am I right side up or upside down
(แอ็ม ไอ ไรท ไซด อัพ ออ อัพไซต์ เดาน)
To each other we’ll be facing
(ทู อีช อัฑเออะ เว็ล บี เฟซอิง)
By love we’ll beat back the pain we’ve found
(ไบ ลัฝ เว็ล บีท แบ็ค เดอะ เพน หวีบ เฟานด)
You know
(ยู โน)
I mean to tell you all the things I’ve been thinking deep inside
(ไอ มีน ทู เท็ล ยู ออล เดอะ ธิง แอฝ บีน ติ้งกิง ดีพ อีนไซด)
My friend
(มาย ฟเร็นด)
With each moment the more I love you
(วิฑ อีช โมเม็นท เดอะ โม ไอ ลัฝ ยู)
Crush me
(ครัฌ มี)
Come on
(คัมมอน)
So much you have given love
(โซ มัช ยู แฮ็ฝ กีฝเอ็น ลัฝ)
That I would give you back again and again
(แดท ไอ เวิด กิฝ ยู แบ็ค อะเกน แอ็นด อะเกน)
Meaning I’ll hold you
(มีนนิง แอล โฮลด ยู)
And please let me always
(แอ็นด พลีส เล็ท มี ออลเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crush คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น