เนื้อเพลง Like You คำอ่านไทย Bow Wow feat Ciara

[Hook – Ciara]
( [ ฮุค เซียร่า ])
I ain’t neva had nobody show me all the things that you done showed me
(ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด โนบอดี้ โฌ มี ออล เดอะ ธิง แดท ยู ดัน โฌ มี)
And the special way I feel when you hold me
(แอ็นด เดอะ ซเพฌแอ็ล เว ไอ ฟีล ฮเว็น ยู โฮลด มี)
We gone always be together baby that’s what you told me
(วี กอน ออลเว บี ทุเกฑเออะ เบบิ แด๊ท ว็อท ยู โทลด มี)
And I believe it [Cause I ain’t neva had nobody do me like u]
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิท [ คอส ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด โนบอดี้ ดู มี ไลค ยู ])

[Verse 1 – Bow Wow [Ciara]]
([ เฝิซ วัน เบา เวา [ เซียร่า ] ])
Now I done been with different kind of girls
(เนา ไอ ดัน บีน วิฑ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ เกิล)
Like I done seen em all but ain’t none of them at all [like u]
(ไลค ไก ดัน ซีน เอ็ม ออล บัท เอน นัน อ็อฝ เฑ็ม แอ็ท ดอร์ [ ไลค ยู ])
And I done seen the best of the best
(แอ็นด ดาย ดัน ซีน เดอะ เบ็ซท อ็อฝ เดอะ เบ็ซท)
Baby still I ain’t impressed cause ain’t none of them at all [like u]
(เบบิ ซทิล ไอ เอน อิมพเรซ คอส เอน นัน อ็อฝ เฑ็ม แอ็ท ดอร์ [ ไลค ยู ])
If you know how I feel when I chill
(อิฟ ยู โน เฮา ไอ ฟีล ฮเว็น นาย ชิล)
If I’m seen with a girl then she gotta be just [like u]
(อิฟ แอม ซีน วิฑ อะ เกิล เด็น ชี กอททะ บี จัซท [ ไลค ยู ])
And baby that’s the way I feel
(แอ็นด เบบิ แด๊ท เดอะ เว ไอ ฟีล)
And I got no choice but for me to keep it real
(แอ็นด ดาย ก็อท โน ชอยซ บัท ฟอ มี ทู คีพ อิท ริแอ็ล)
Cause when we first got together started hanging out you was
(คอส ฮเว็น วี เฟิซท ก็อท ทุเกฑเออะ ซทาท แฮงอิง เอ้า ยู วอส)
Skeptical at first had to figure out if
(ซเคพทิแค็ล แอ็ท เฟิซท แฮ็ด ทู ฟีกยุร เอ้า อิฟ)
I was the kind of guy to try to dog you out but
(ไอ วอส เดอะ ไคนด อ็อฝ ไก ทู ทไร ทู ด็อก ยู เอ้า บัท)
I ain’t that kind of guy you tried to make me out
(ไอ เอน แดท ไคนด อ็อฝ ไก ยู ทไร ทู เมค มี เอ้า)
You found out when you turned into my baby
(ยู เฟานด เอ้า ฮเว็น ยู เทิน อีนทุ มาย เบบิ)
I showed them other brothers how to treat a lady
(ไอ โฌ เฑ็ม อัฑเออะ บรัฑเออะ เฮา ทู ทรีท ดา เลดิ)
I let you drive when I ride that Mercedes
(ไอ เล็ท ยู ดไรฝ ฮเว็น นาย ไรด แดท เมอร์ซีดีส)
And I ain’t trippin or actin shady cause baby you kno
(แอ็นด ดาย เอน ทริพพินออ แอสติน เฌดอิ คอส เบบิ ยู โน)

[Hook – Bow Wow & Ciara]
([ ฮุค เบา เวา & เซียร่า ])
I ain’t neva had nobody show me all the things that you done showed me
(ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด โนบอดี้ โฌ มี ออล เดอะ ธิง แดท ยู ดัน โฌ มี)
And the special way I feel when you hold me
(แอ็นด เดอะ ซเพฌแอ็ล เว ไอ ฟีล ฮเว็น ยู โฮลด มี)
We gone always be together baby that’s what you told me
(วี กอน ออลเว บี ทุเกฑเออะ เบบิ แด๊ท ว็อท ยู โทลด มี)
And I believe it [Cause I ain’t neva had nobody do me like u]
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิท [ คอส ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด โนบอดี้ ดู มี ไลค ยู ])

[Verse 2 – Ciara]
([ เฝิซ ทู เซียร่า ])
And every time I think about you [I cry]
(แอ็นด เอฝริ ไทม ไอ ธิงค อะเบาท ยู [ ไอ คไร ])
When you ride when you call when you come I [ride]
(ฮเว็น ยู ไรด ฮเว็น ยู คอล ฮเว็น ยู คัม ไอ [ ไรด ])
Your love is a-mazing to me
(ยุร ลัฝ อีส ซา mazings ทู มี)
Can’t wait til I see you [I wanna be wit you again]
(แค็นท เวท ทิล ไอ ซี ยู [ ไอ วอนนา บี วิท ยู อะเกน ])
And every time you’re out on the road [I make a trip]
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยัวร์ เอ้า ออน เดอะ โรด [ ไอ เมค เก ทริพ ])
And whenever I’m doing a show [Don’t you forget]
(แอ็นด ฮเว็นเอฝเออะ แอม ดูอิง อะ โฌ [ ด้อนท์ ยู เฟาะเกท ])
That I’m your [main chick]
(แดท แอม ยุร [ เมน ชิค ])
Who got that [game chick]
(ฮู ก็อท แดท [ เกม ชิค ])
One and the [same chick]
(วัน แอ็นด เดอะ [ เซม ชิค ])
The one you can hang with
(ดิ วัน ยู แค็น แฮ็ง วิฑ)

[Hook – Bow Wow & Ciara]
([ ฮุค เบา เวา & เซียร่า ])
I ain’t neva had nobody show me all the things that you done showed me
(ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด โนบอดี้ โฌ มี ออล เดอะ ธิง แดท ยู ดัน โฌ มี)
And the special way I feel when you hold me
(แอ็นด เดอะ ซเพฌแอ็ล เว ไอ ฟีล ฮเว็น ยู โฮลด มี)
We gone always be together baby that’s what you told me
(วี กอน ออลเว บี ทุเกฑเออะ เบบิ แด๊ท ว็อท ยู โทลด มี)
And I believe it [Cause I ain’t neva had nobody do me like u]
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิท [ คอส ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด โนบอดี้ ดู มี ไลค ยู ])

[Verse 3 – Bow Wow]
([ เฝิซ ที เบา เวา ])
Okay when you hit the mall pop tags spend a few g’s [jazin?]
(โอเค ฮเว็น ยู ฮิท เดอะ มอล พ็อพ แท็ก ซเพ็นด อะ ฟยู จีส [ jazin ])
Hit the runway to a new season [season]
(ฮิท เดอะ รันเวย์ ทู อะ นยู ซี๊ซั่น [ ซี๊ซั่น ])
It ain’t nothin it’s you the one I care for
(อิท เอน นอทติน อิทซ ยู ดิ วัน ไอ แค ฟอ)
Feel like I ain’t doing enogh that’s when I share more [share more]
(ฟีล ไลค ไก เอน ดูอิง enogh แด๊ท ฮเว็น นาย แฌ โม [ แฌ โม ])
I give you this give you that what you need love [love]
(ไอ กิฝ ยู ดีซ กิฝ ยู แดท ว็อท ยู นีด ลัฝ [ ลัฝ ])
You know I got it holla at me if you need love [love]
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ ฮอลละ แอ็ท มี อิฟ ยู นีด ลัฝ [ ลัฝ ])
And affection cause i’ll be your protection
(แอ็นด แอ็ฟเฟคฌัน คอส แอล บี ยุร พโระเทคฌัน)
Kinda hard job but i’ll do it to perfection
(กินดา ฮาด โจบ บัท แอล ดู อิท ทู เพอะเฟคฌัน)
And you can tell that I ain’t tryna let you go
(แอ็นด ยู แค็น เท็ล แดท ไอ เอน ทายนา เล็ท ยู โก)
I get with you when I can so that’s how I let you kno
(ไอ เก็ท วิฑ ยู ฮเว็น นาย แค็น โซ แด๊ท เฮา ไอ เล็ท ยู โน)
And you be trippin cause sometimes I gotta go
(แอ็นด ยู บี ทริพพินคอส ซัมไทม์ ซาย กอททะ โก)
But you the first one I hollared to right after my shows
(บัท ยู เดอะ เฟิซท วัน ไอ hollared ทู ไรท อาฟเทอะ มาย โฌ)
And I was trippin in a sense I was tense
(แอ็นด ดาย วอส ทริพพินอิน อะ เซ็นซ ไอ วอส เท็นซ)
From my body loose around you what imma do without you
(ฟร็อม มาย บอดอิ ลูซ อะเรานด ยู ว็อท แอมมา ดู วิเฑาท ยู)
I gotta get it together say whateva
(ไอ กอททะ เก็ท ดิธ ทุเกฑเออะ เซ whateva)
Since I met you my life seems so betta
(ซินซ ไอ เม็ท ยู มาย ไลฟ ซีม โซ แบทดา)

[Hook – Ciara]
([ ฮุค เซียร่า ])
I ain’t neva had nobody show me all the things that you done showed me
(ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด โนบอดี้ โฌ มี ออล เดอะ ธิง แดท ยู ดัน โฌ มี)
And the special way I feel when you hold me
(แอ็นด เดอะ ซเพฌแอ็ล เว ไอ ฟีล ฮเว็น ยู โฮลด มี)
We gone always be together baby that’s what you told me
(วี กอน ออลเว บี ทุเกฑเออะ เบบิ แด๊ท ว็อท ยู โทลด มี)
And I believe it [Cause I ain’t neva had nobody do me like u]
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิท [ คอส ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด โนบอดี้ ดู มี ไลค ยู ])

[Bow Wow & Ciara]
([ เบา เวา & เซียร่า ])
I ain’t neva had nobody show me all the things that you done showed me
(ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด โนบอดี้ โฌ มี ออล เดอะ ธิง แดท ยู ดัน โฌ มี)
And the special way I feel when you hold me
(แอ็นด เดอะ ซเพฌแอ็ล เว ไอ ฟีล ฮเว็น ยู โฮลด มี)
We gone always be together baby that’s what you told me
(วี กอน ออลเว บี ทุเกฑเออะ เบบิ แด๊ท ว็อท ยู โทลด มี)
And I believe it [Cause I ain’t neva had nobody do me like u]
(แอ็นด ดาย บิลีฝ อิท [ คอส ไอ เอน นีฝวา แฮ็ด โนบอดี้ ดู มี ไลค ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like You คำอ่านไทย Bow Wow feat Ciara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น