เนื้อเพลง Ready for Love คำอ่านไทย Cascada

You took a piece of my heart
( ยู ทุค กา พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
I never thought that this could fall apart
(ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ดีซ เคิด ฟอล อะพาท)
You said you fell in love
(ยู เซ็ด ยู เฟ็ล อิน ลัฝ)
And this was more than I had ever been afraid of
(แอ็นด ดีซ วอส โม แฑ็น นาย แฮ็ด เอฝเออะ บีน อัฟเรด อ็อฝ)
Another life
(แอะนัธเออะ ไลฟ)
Another happy ending cuts like knife
(แอะนัธเออะ แฮพพิ เอนดิง คัท ไลค ไนฟ)
Another place, another time
(แอะนัธเออะ พเลซ , แอะนัธเออะ ไทม)
Another hand to touch, another sun to shine
(แอะนัธเออะ แฮ็นด ทู ทั๊ช , แอะนัธเออะ ซัน ทู ไฌน)

You got me deeper than deep, I’m constantly blinded
(ยู ก็อท มี ดิพเพอแฑ็น ดีพ , แอม คอนสแท็นทลิ บไลนด)
I’m running around but there’s no place to hide
(แอม รันนิง อะเรานด บัท แดร์ โน พเลซ ทู ไฮด)
I start to talk in my sleep, our souls are divided
(ไอ ซทาท ทู ทอค อิน มาย ซลีพ , เอ๊า โซล แซร์ ดิไฝด)

Why can’t they forgive me these demons inside
(ฮไว แค็นท เด เฟาะกีฝ มี ฑิส ดีมัน อีนไซด)
Deeper than deep, and I’m constantly blinded
(ดิพเพอแฑ็น ดีพ , แอ็นด แอม คอนสแท็นทลิ บไลนด)

My heart starts to shiver for I was letting up
(มาย ฮาท ซทาท ทู ฌีฝเออะ ฟอ ไอ วอส เลทดิง อัพ)
I start to talk in my sleep, cause our souls are divided
(ไอ ซทาท ทู ทอค อิน มาย ซลีพ , คอส เอ๊า โซล แซร์ ดิไฝด)

How can it be that you’re ready for love
(เฮา แค็น หนิด บี แดท ยัวร์ เรดอิ ฟอ ลัฝ)

Ready for love …
(เรดอิ ฟอ ลัฝ)

How can it be that you’re ready for love …..
(เฮา แค็น หนิด บี แดท ยัวร์ เรดอิ ฟอ ลัฝ)

Time will tell
(ไทม วิล เท็ล)
A single day had helped me break this spell
(อะ ซิ๊งเกิ้ล เด แฮ็ด เฮ็ลพ มี บเรค ดีซ ซเพ็ล)
Don’t want to be alone
(ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อะโลน)
When will I be understood when is my kingdom to come
(ฮเว็น วิล ไอ บี อันเดิซทูด ฮเว็น อีส มาย คีงดัม ทู คัม)
Another boy, another life
(แอะนัธเออะ บอย , แอะนัธเออะ ไลฟ)
Another happy ending, and I’ll be alive
(แอะนัธเออะ แฮพพิ เอนดิง , แอ็นด แอล บี อะไลฝ)
Another place, another time
(แอะนัธเออะ พเลซ , แอะนัธเออะ ไทม)
Another hand to touch, another sun to shine
(แอะนัธเออะ แฮ็นด ทู ทั๊ช , แอะนัธเออะ ซัน ทู ไฌน)

You got me deeper than deep, I’m constantly blinded
(ยู ก็อท มี ดิพเพอแฑ็น ดีพ , แอม คอนสแท็นทลิ บไลนด)
I’m running around but there’s no place to hide
(แอม รันนิง อะเรานด บัท แดร์ โน พเลซ ทู ไฮด)
I start to talk in my sleep, our souls are divided
(ไอ ซทาท ทู ทอค อิน มาย ซลีพ , เอ๊า โซล แซร์ ดิไฝด)

Why can’t they forgive me these demons inside
(ฮไว แค็นท เด เฟาะกีฝ มี ฑิส ดีมัน อีนไซด)
Deeper than deep, and I’m constantly blinded
(ดิพเพอแฑ็น ดีพ , แอ็นด แอม คอนสแท็นทลิ บไลนด)

My heart starts to shiver for I was letting up
(มาย ฮาท ซทาท ทู ฌีฝเออะ ฟอ ไอ วอส เลทดิง อัพ)
I start to talk in my sleep, cause our souls are divided
(ไอ ซทาท ทู ทอค อิน มาย ซลีพ , คอส เอ๊า โซล แซร์ ดิไฝด)

How can it be that you’re ready for love
(เฮา แค็น หนิด บี แดท ยัวร์ เรดอิ ฟอ ลัฝ)
How can it be that you’re ready for love …
(เฮา แค็น หนิด บี แดท ยัวร์ เรดอิ ฟอ ลัฝ)
How can it be that you’re ready for love …
(เฮา แค็น หนิด บี แดท ยัวร์ เรดอิ ฟอ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ready for Love คำอ่านไทย Cascada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น