เนื้อเพลง Vermilion คำอ่านไทย Slipknot

She seems dressed in all the rings…
( ชี ซีม ดเรซ อิน ออล เดอะ ริง)
Of past fatalities so fragile, yet so devious
(อ็อฝ พาซท fatalities โซ ฟแรจอิล , เย็ท โซ ดีเฝียซ)
She continues to see climatic hands that press
(ชี ค็อนทีนยู ทู ซี คไลแมทอิค แฮ็นด แดท พเร็ซ)
Her temples and my chest enter the night
(เฮอ เท๊มเพิ่ล แซน มาย เช็ซท เอนเทอะ เดอะ ไนท)
That she came home… forever
(แดท ชี เคม โฮม เฟาะเรฝเออะ)

Oh [She’s the only one that makes me sad]
(โอ [ ชี ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท เมค มี แซ็ด ])

She is everytihng and more
(ชี อีส everytihng แอ็นด โม)
The solemn hypnotic
(เดอะ ซอลเอ็ม ฮิพนอทอิค)
My Dahlia, you’re bathed in posession
(มาย ดาลยะ , ยัวร์ บัธ อิน posession)
She is home to me
(ชี อีส โฮม ทู มี)

I get neverous, perversed when I see her to worse
(ไอ เก็ท neverous , เพอะเฝิซ ฮเว็น นาย ซี เฮอ ทู เวิซ)
But the stress is astounding
(บัท เดอะ ซทเร็ซ ซิส แอ็ซเทานดิง)
It’s now or never she’s coming home
(อิทซ เนา ออ เนฝเออะ ชี คัมอิง โฮม)
Forever
(เฟาะเรฝเออะ)

Oh [She’s the only one that makes me sad]
(โอ [ ชี ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท เมค มี แซ็ด ])

Hard to say what caught my attention
(ฮาด ทู เซ ว็อท คอท มาย แอ็ทเทนฌัน)
Vixen crazy, Aphid Attraction
(ฝีคเซ็น คเรสิ , เอฟิด แอ็ทแรคฌัน)
Carve my name in my face, to recognize
(คาฝ มาย เนม อิน มาย เฟซ , ทู เรคอ็อกไนส)
Such a pheromone cult to terrorize
(ซัช อะ pheromone คัลท ทู เทเรอะไรส)

I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)

[Yeah!]
([ เย่ ! ])

I’m a slave, and I am a master
(แอม มา ซเลฝ , แอ็นด ดาย แอ็ม มา มาซเทอะ)
No restraints and, unchecked collectors
(โน ริซทเรนท แซน , unchecked ค็อลเลคเทอะ)
I exist throught my name, to self ablige
(ไอ เอ็กสีซท ธรูดทฺ มาย เนม , ทู เซ็ลฟ ablige)
She is something in me, that i despise finds
(ชี อีส ซัมติง อิน มี , แดท ไอ ดิซไพส ไฟนด)

I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)

I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)

She isn’t real.
(ชี อีสซึ่น ริแอ็ล)
I can’t make her real.
(ไอ แค็นท เมค เฮอ ริแอ็ล)
She isn’t real.
(ชี อีสซึ่น ริแอ็ล)
I can’t make her real.
(ไอ แค็นท เมค เฮอ ริแอ็ล)

[She isn’t real, I can’t make her real]
([ ชี อีสซึ่น ริแอ็ล , ไอ แค็นท เมค เฮอ ริแอ็ล ])
[She isn’t real, I can’t make her real]
([ ชี อีสซึ่น ริแอ็ล , ไอ แค็นท เมค เฮอ ริแอ็ล ])

Slipknot : Vermilion Part 2 lyrics
(สริพนอท : เฝอะมีลยน พาท ทู ลีริค)

She seemed dressed in all of me, stretched across my shame.
(ชี ซีมี ดเรซ อิน ออล อ็อฝ มี , ซทเร็ช อัครอซ มาย เฌม)
All the torment and the pain
(ออล เดอะ ทอเม็นท แอ็นด เดอะ เพน)
Leaked through and covered me
(ลีค ธรู แอ็นด คัฝเออะ มี)
I’d do anything to myself
(อาย ดู เอนอิธิง ทู ไมเซลฟ)
Just to have her for myself
(จัซท ทู แฮ็ฝ เฮอ ฟอ ไมเซลฟ)
Now I don’t know what to do, I don’t know what to do when she makes me sad.
(เนา ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ฮเว็น ชี เมค มี แซ็ด)

She is everything to me
(ชี อีส เอ๊วี่ติง ทู มี)
The unaquierd dream
(ดิ unaquierd ดรีม)
A song that no one sings
(อะ ซ็อง แดท โน วัน ซิง)
The unattainable.
(ดิ unattainable)
She’s a myth that I have to believe in
(ชี ซา มิธ แดท ไอ แฮ็ฝ ทู บิลีฝ อิน)
All I need to make it real is one more reason
(ออล ไอ นีด ทู เมค อิท ริแอ็ล อีส วัน โม รี๊ซั่น)
I don’t know what to do, I don’t know what to do when she makes me sad.
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ฮเว็น ชี เมค มี แซ็ด)

But I wont let this build up inside of me
(บัท ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I wont let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I wont let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I wont let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)

A catch in my throat
(อะ แค็ช อิน มาย ธโรท)
Choke, torn into pieces I won’t – No
(โชค , โทน อีนทุ พีซ ซาย ว็อนท โน)
I don’t want to be this
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ดีซ)

But I won’t let this build up inside of me
(บัท ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I won’t let this build up inside of me
(ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)

She isn’t real [I won’t let this build up inside of me]
(ชี อีสซึ่น ริแอ็ล [ ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี ])
I can’t make her real [I won’t let this build up inside of me]
(ไอ แค็นท เมค เฮอ ริแอ็ล [ ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี ])
She isn’t real [I won’t let this build up inside of me
(ชี อีสซึ่น ริแอ็ล [ ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I can’t make her real [I won’t let this build up inside of me]
(ไอ แค็นท เมค เฮอ ริแอ็ล [ ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ บิลด อัพ อีนไซด อ็อฝ มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vermilion คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น