เนื้อเพลง B-Boy Bouillabaisse คำอ่านไทย Beastie Boys

[Get On the Mic]
( [ เก็ท ออน เดอะ ไมคะ ])

Get on the mic Mike let’s be real and don’t cloud the issue
(เก็ท ออน เดอะ ไมคะ ไมค เล็ท บี ริแอ็ล แอ็นด ด้อนท์ คเลาด ดิ อีฌยุ)
The rhymes are dope an M.C. you must listen to
(เดอะ ไรม แซร์ โดพ แอน เอ็ม ซี ยู มัซท ลิ๊สซึ่น ทู)
People say that they been missin’ me and missin’ you
(พี๊เพิ่ล เซ แดท เด บีน มิซซิน มี แอ็นด มิซซิน ยู)
Get on the mic and let’s show them like we used to
(เก็ท ออน เดอะ ไมคะ แอ็นด เล็ท โฌ เฑ็ม ไลค วี ยูซ ทู)
You say f*ck that yo holmes f*ck this
(ยู เซ เอฟ *ck แดท โย อาโฮมสฺ เอฟ *ck ดีซ)
The king Ad-Whammy your D*ck Butkus
(เดอะ คิง แอ็ด Whammy ยุร D*ck Butkus)
One half science and the other half soul
(วัน ฮาล์ฟ ไซเอ็นซ แอ็นด ดิ อัฑเออะ ฮาล์ฟ โซล)
His name’s Mike D. not Fat Morton Jelly Roll
(ฮิส เนม ไมค ดี น็อท แฟ็ท Morton เจลลิ โรล)
M.C. Busy Le Disco fooled around in Fresno
(เอ็ม ซี บีสอิ Le ดิสโค ฟูล อะเรานด อิน Fresno)
Got over on your girlie cause you know she never says no
(ก็อท โอเฝอะ ออน ยุร เกิลอิ คอส ยู โน ชี เนฝเออะ เซ โน)
Well Mike D. is a special individual
(เว็ล ไมค ดี อีส ซา ซเพฌแอ็ล อินดิฝิจอวล)
Pulling out knots pulling in residuals
(พลูลิง เอ้า น็อท พลูลิง อิน ริสีดอวล)
Go to the movies get the Rolos the cholos riding slow and low
(โก ทู เดอะ มูวี่ เก็ท เดอะ Rolos เดอะ cholos ไรดอิง ซโล แอ็นด โล)
Mike on the mic and bust with the solo
(ไมค ออน เดอะ ไมคะ แอ็นด บัซท วิฑ เดอะ โซโล)
Mike my stromy don’t be so selfish
(ไมค มาย stromy ด้อนท์ บี โซ เซลฟิส)
Get on the mic cause you know you eat shellfish
(เก็ท ออน เดอะ ไมคะ คอส ยู โน ยู อีท shellfish)

[Stop That Train]
([ ซท็อพ แดท ทเรน ])

It’s 4:00 a.m. I’ve got the Dr. Hfuhruhurr Ale
(อิทซ โฟว : 00 อะ เอ็ม แอฝ ก็อท เดอะ เดทเออะ Hfuhruhurr เอล)
I’ve got nothing to lose so I’m pissin’ on the third rail
(แอฝ ก็อท นัธอิง ทู ลูส โซ แอม พิสซิน ออน เดอะ เธิด เรล)
Groggy eyed and fried I’m headed for the station
(กรอกกิ ไอ แอ็นด ฟไร แอม เฮ็ด ฟอ เดอะ ซเทฌัน)
D-Train ride to Coney Island vacation
(ดี ทเรน ไรด ทู Coney ไอแล็นด เฝเคฌัน)
Dedicated to the boofers in the back of the 1 train
(เดดอิเคท ทู เดอะ boofers ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ วัน ทเรน)
They’ll be kicking out windows high on c*caine
(เด๊ว บี คิคกิ้ง เอ้า วีนโด ไฮ ออน ซี *เคน)
Then I ump the turnstyle I lost my last token
(เด็น นาย ump เดอะ turnstyle ไอ ล็อซท มาย ลาซท โทเคน)
Riding between the cars pissing smoking
(ไรดอิง บีทวิน เดอะ คา พิซซิง สโมคกิ้ง)
Head for the last car fluorescent light blackout
(เฮ็ด ฟอ เดอะ ลาซท คา ฟลูเรซเซ็นท ไลท แบล็คเอาท)
Policeman told my homeboy put that crack out
(โพลิคแมน โทลด มาย โฮมบอย พัท แดท คแร็ค เอ้า)
You know you light up when the lights go down
(ยู โน ยู ไลท อัพ ฮเว็น เดอะ ไลท โก เดาน)
Then you read the New York Post Fulton St. downtown
(เด็น ยู เร็ด เดอะ นยู ยอค โพซท Fulton เอ็ซท ดาวน์ทาวน์)
Same faces every day but you don’t know their names
(เซม เฟซ เอฝริ เด บัท ยู ด้อนท์ โน แด เนม)
Party people going placed on the D-Train
(พาทิ พี๊เพิ่ล โกอิ้ง พเลซ ออน เดอะ ดี ทเรน)

Trench coat wing tip going to work
(ทเร็นช โคท วิง ทิพ โกอิ้ง ทู เวิค)
And you’ll be pulling a train like Captain Kirk
(แอ็นด โยว บี พลูลิง อะ ทเรน ไลค แคพทิน เคิก)
Pick pocket gangsters paying their debts
(พิค พอคเค็ท แกะซเทอะ เพย์อิง แด เด็ท)
I caught a bullet in the lung from Bernie Goetz
(ไอ คอท ดา บูลเล็ท อิน เดอะ ลัง ฟร็อม เบอร่ โกท)
Overworked and underpaid staring at the floor
(โอเฝอะเวิค แอ็นด อันเดอะเพด ซแทริง แอ็ท เดอะ ฟโล)
Prostitutes spandex caught in the slide doors
(พรอซทิทยูท spandex คอท อิน เดอะ ซไลด โด)
Stuck between the stations it seems like an eternity
(ซทัค บีทวิน เดอะ ซเทฌัน ซิท ซีม ไลค แอน อิเทอนิทิ)
Sweating like sardines in a flophouse fraternity
(Sweatings ไลค ซาดีน ซิน อะ flophouse ฟระเทอนิทิ)
$50.00 fine for disturbing the peace
($50 00 ไฟน ฟอ ดิซเทิบบริง เดอะ พีซ)
The neck tortoise your Lees are creased
(เดอะ เน็ค ทอทัซ ยุร ลี แซร์ ครีซ)
Hot cup of coffee and the donuts are Dunkin
(ฮ็อท คัพ อ็อฝ คอฟฟิ แอ็นด เดอะ โดนัทสฺ แซร์ ดังคิน)
Friday night and Jamaica Queens funkin
(ฟไรดิ ไนท แอ็นด เจไมกา ควีน funkin)
Elevated platform never gonna conform
(เอลอิเฝท พแลทฟอม เนฝเออะ กอนนะ ค็อนฟอม)
Riding over the diner where I always get my toast warm
(ไรดอิง โอเฝอะ เดอะ ไดนเออะ ฮแว ไอ ออลเว เก็ท มาย โทซท วอม)
Bust into the conductor’s booth and busted out rhymes
(บัซท อีนทุ เดอะ ค็อนดัคเทอะ บูธ แอ็นด บัซท เอ้า ไรม)
Over the loud speaker about the hard times
(โอเฝอะ เดอะ เลาด ซพีคเออะ อะเบาท เดอะ ฮาด ไทม)
Sat across from a man readin El Diario
(แซ็ท อัครอซ ฟร็อม มา แม็น readin เอล Diario)
Riding the train down from El Barrio
(ไรดอิง เดอะ ทเรน เดาน ฟร็อม เอล บาร์ริโอ)
Went from the station straight to Orange Julius
(เว็นท ฟร็อม เดอะ ซเทฌัน ซทเรท ทู ออเร็นจ Julius)
I bought a hot dog from my man George Drakoulias
(ไอ บอท ดา ฮ็อท ด็อก ฟร็อม มาย แม็น จอจ Drakoulias)

[Year and a Day]
([ เยีย แอ็นด อะ เด ])

M.C. for what I AM and do
(เอ็ม ซี ฟอ ว็อท ไอ แอ็ม แอ็นด ดู)
the A is for Adam and the lyrics; true
(ดิ อะ อีส ฟอ แอดแอ็ม แอ็นด เดอะ ลีริค ; ทรู)
so as pray and hope and the message is sent
(โซ แอ็ส พเร แอ็นด โฮพ แอ็นด เดอะ เมซซิจ อีส เซ็นท)
and I AM living in the dreams that I have dreamt
(แอ็นด ดาย แอ็ม ลีฝอิง อิน เดอะ ดรีม แดท ไอ แฮ็ฝ ดเร็มท)
because I’m down with the three the unstoppable three
(บิคอส แอม เดาน วิฑ เดอะ ธรี ดิ อันสตอพปาเบิล ธรี)
me and Adam and D. were born to M.C.
(มี แอ็นด แอดแอ็ม แอ็นด ดี เวอ บอน ทู เอ็ม ซี)
and my body and soul and mind are pure
(แอ็นด มาย บอดอิ แอ็นด โซล แอ็นด ไมนด อาร์ พยูร)
not polluted or diluted or damaged beyond cure
(น็อท พ็อลยูท ออ ไดลยูท ออ แดมอิจ บิยอนด คิวเร)
just lyrics from I to you recited
(จัซท ลีริค ฟร็อม ไอ ทู ยู ริไซท)
arrested, bailed but cuffed and indicted
(แอะเรซท , เบล บัท คัฟ แอ็นด อินไดท)
enter the arena as I take center stage
(เอนเทอะ ดิ อะรีนะ แอ็ส ซาย เทค เซนเทอะ ซเทจ)
the lights set low and the night has come of age
(เดอะ ไลท เซ็ท โล แอ็นด เดอะ ไนท แฮ็ส คัม อ็อฝ เอจ)
take the microphone in hand as that I am a professional
(เทค เดอะ ไมคโระโฟน อิน แฮ็นด แอ็ส แดท ไอ แอ็ม มา พโระเฟฌอะแน็ล)
speak my knowledge to the crowd and the ed. is special
(ซพีค มาย นอลเอ็จ ทู เดอะ คเราด แอ็นด ดิ ed อีส ซเพฌแอ็ล)
for I AM a bard but not the last one
(ฟอ ไอ แอ็ม มา บาด บัท น็อท เดอะ ลาซท วัน)
I’m my own king and this is my castle
(แอม มาย โอน คิง แอ็นด ดีซ ซิส มาย แค๊สเซิ่ล)
dwell in realms of now but vidi those of the past
(ดเว็ล อิน เร็ลม อ็อฝ เนา บัท vidi โฑส อ็อฝ เดอะ พาซท)
seen a glimpse from ahead and I don’t think it’s gonna last
(ซีน อะ กลิมซ ฟร็อม อะเฮด แอ็นด ดาย ด้อนท์ ธิงค อิทซ กอนนะ ลาซท)
and you can bet your ass
(แอ็นด ยู แค็น เบ็ท ยุร อาซ)

I drop the L. when I’m skiing
(ไอ ดร็อพ เดอะ แอล ฮเว็น แอม skiings)
I’m smoking and peaking
(แอม สโมคกิ้ง แอ็นด peakings)
I put the skis on the roof almost every single weekend
(ไอ พัท เดอะ ซคี ออน เดอะ รูฟ ออลโมซท เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล วี๊คเกน)
can’t stop the mindf*ck when it’s rolling along
(แค็นท ซท็อพ เดอะ mindf*ck ฮเว็น อิทซ โรลลิง อะลอง)
can’t stop the smooth runnin’s when the sh*t’s running strong
(แค็นท ซท็อพ เดอะ ซมูฑ รูนนิน ฮเว็น เดอะ ฌะ *ts รันนิง ซทร็อง)
broke my bindings the lion with wings
(บโรค มาย ไบนดิง เดอะ ไลอัน วิฑ วิง)
preaching his word in the B. Boy sing
(preachings ฮิส เวิด อิน เดอะ บี บอย ซิง)
I AM one with myself as I turn to The
(ไอ แอ็ม วัน วิฑ ไมเซลฟ แอ็ส ซาย เทิน ทู เดอะ)
I prefer the dreams to reality
(ไอ พริเฟอ เดอะ ดรีม ทู ริแอลอิทิ)
I prefer my life don’t need no other man’s wife
(ไอ พริเฟอ มาย ไลฟ ด้อนท์ นีด โน อัฑเออะ แม็น ไวฟ)
don’t need no crazy lifestyle with stress and strife
(ด้อนท์ นีด โน คเรสิ ไลฟ์สตายอฺ วิฑ ซทเร็ซ แซน ซทไรฟ)
but it’s good to have turn to be a king for a day
(บัท อิทซ เกิด ทู แฮ็ฝ เทิน ทู บี อะ คิง ฟอ รา เด)
or for a week or for a year or for a year in a day
(ออ ฟอ รา วีค ออ ฟอ รา เยีย ออ ฟอ รา เยีย อิน อะ เด)
come what may
(คัม ว็อท เม)

I’m fishing with my boat and I’m fishing for trout
(แอม ฟิชชิง วิฑ มาย โบท แอ็นด แอม ฟิชชิง ฟอ ทเราท)
mix the Bass Ale with the Guiness Stout
(มิคซ เดอะ แบ็ซ เอล วิฑ เดอะ Guiness ซเทาท)
fishing for a line inside my brain
(ฟิชชิง ฟอ รา ไลน อีนไซด มาย บเรน)
and looking out at the world through my window pane
(แอ็นด ลุคอิง เอ้า แอ็ท เดอะ เวิลด ธรู มาย วีนโด เพน)
every day has many colors cuz the glass is stained
(เอฝริ เด แฮ็ส เมนอิ คัลเออะ คัซ เดอะ กลัซ ซิส ซเทน)
everything has changed but remains the same
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส เชนจ บัท ริเมน เดอะ เซม)
so once again the mirror raised and I see myself as clear as day
(โซ วันซ อะเกน เดอะ มีเรอะ เรส แอ็นด ดาย ซี ไมเซลฟ แอ็ส คเลีย แอ็ส เด)
and I AM going to the limits of my ultimate destiny
(แอ็นด ดาย แอ็ม โกอิ้ง ทู เดอะ ลีมอิท อ็อฝ มาย อัลทิมิท เดซทินิ)
feeling as though Somebody were testing me
(ฟีลอิง แอ็ส โธ ซัมบอดี้ เวอ เทสติง มี)
He who sees the end from the beginning of time
(ฮี ฮู ซี ดิ เอ็นด ฟร็อม เดอะ บีกีนนิง อ็อฝ ไทม)
looking forward through all the ages is, was and always shall be
(ลุคอิง ฟอเวิด ธรู ออล ดิ เอจ ซิส , วอส แซน ออลเว แฌ็ล บี)
check the prophetic sections of the pages
(เช็ค เดอะ พโระเฟทอิค เซคฌัน อ็อฝ เดอะ เพจ)

He goes by the name of Disco Dave
(ฮี โกซ ไบ เดอะ เนม อ็อฝ ดิสโค เดฝ)

[Hello Brooklyn]
([ เฮ็ลโล บรูกคิน ])

Hello Brooklyn
(เฮ็ลโล บรูกคิน)

New York New York it’s a hell of a town
(นยู ยอค นยู ยอค อิทซ ซา เฮ็ล อ็อฝ อะ ทาวน์)
The Bronx is up and I’m Brooklyn down
(เดอะ บรอนซ อีส อัพ แอ็นด แอม บรูกคิน เดาน)
They don’t know my name they only know my initials
(เด ด้อนท์ โน มาย เนม เด โอ๊นลี่ โน มาย อินีฌแอ็ล)
Building bombs in the attic for elected officials
(บีลดิง บ็อม ซิน ดิ แอตติค ฟอ อิเลคท อ๊อฟิซเชี่ยล)
I quit my job I cut my hair
(ไอ ควิท มาย โจบ ไอ คัท มาย แฮ)
I cut my boss cause I don’t care
(ไอ คัท มาย บอส คอส ไอ ด้อนท์ แค)
You tried to get slick you bust a little chuckle
(ยู ทไร ทู เก็ท ซลิค ยู บัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล chuckle)
You’re gonna get smacked with my gold finger knuckle
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท ซแม็ค วิฑ มาย โกลด ฟีงเกอะ นักเคิล)
Cause being as fly as me is something you never thought of
(คอส บีอิง แอ็ส ฟไล แอ็ส มี อีส ซัมติง ยู เนฝเออะ ธอท อ็อฝ)
You’ll be sticking up old ladies with the hand gun or the sawed-off
(โยว บี สติ๊กคิง อัพ โอลด เลดิส วิฑ เดอะ แฮ็นด กัน ออ เดอะ ซอ ออฟฟ)
Like a buffalo soldier I’m broader than Broadway
(ไลค เก บัฟฟะโล โซลเจอะ แอม broader แฑ็น บอร์ดเวย์)
Keep keepin’ on I don’t care what they say
(คีพ คริพปิน ออน นาย ด้อนท์ แค ว็อท เด เซ)
I play my stereo loud it disturbs my neighbors
(ไอ พเล มาย ซเทริโอ เลาด ดิท ดิซเทิบ มาย เนเบอะ)
I want to enjoy the fruits of my labor
(ไอ ว็อนท ทู เอ็นจอย เดอะ ฟรูท อ็อฝ มาย เลเบอะ)
Cause I am the holder of the 3-pack Bonanza
(คอส ไอ แอ็ม เดอะ โฮลเดอะ อ็อฝ เดอะ ที แพ็ค โบะแนนซะ)
If you open the book then you will get your hand slapped
(อิฟ ยู โอเพ็น เดอะ เบิค เด็น ยู วิล เก็ท ยุร แฮ็นด สแลพ)
I am the keeper of the 3-pack Bonanza
(ไอ แอ็ม เดอะ คีพเออะ อ็อฝ เดอะ ที แพ็ค โบะแนนซะ)
If you ask a question you will get the answer
(อิฟ ยู อาซค กา คเวซชัน ยู วิล เก็ท ดิ อานเซอะ)
Her breast I saw I reached I felt
(เฮอ บเร็ซท ไอ ซอ ไอ รีช ดาย เฟ็ลท)
M.O.N.E.Y. the belt
(เอ็ม โอ เอ็น อี วาย เดอะ เบ็ลท)
I stay at home just like a hermit
(ไอ ซเท แอ็ท โฮม จัซท ไลค เก เฮอมิท)
I got the jammy but I don’t got the permit
(ไอ ก็อท เดอะ jammy บัท ไอ ด้อนท์ ก็อท เดอะ เพอมิท)
Yes you got a boyfriend and indeed his name is Slick Nick
(เย็ซ ยู ก็อท ดา บอยเฟรน แอ็นด อินดีด ฮิส เนม อีส ซลิค นิค)
that is why Annabelle you’re caught with the shrimpy limp d*ck trick
(แดท อีส ฮไว Annabelle ยัวร์ คอท วิฑ เดอะ shrimpy ลิมพ d*ck ทริค)
I ride around town cause my ride is fly
(ไอ ไรด อะเรานด ทาวน์ คอส มาย ไรด อีส ฟไล)
I shot a man in Brooklyn just to watch him die
(ไอ ฌ็อท ดา แม็น อิน บรูกคิน จัซท ทู ว็อช ฮิม ได)

[Dropping Names]
([ ดรอพพิงส เนม ])

He thrusts his fists against the post and still insists he sees a ghost
(ฮี ธรัซท ฮิส ฟิซท อะเกนซท เดอะ โพซท แอ็นด ซทิล อินซีสท ฮี ซี ซา โกซท)
He thrusts his fists against the post and still insists he sees a ghost
(ฮี ธรัซท ฮิส ฟิซท อะเกนซท เดอะ โพซท แอ็นด ซทิล อินซีสท ฮี ซี ซา โกซท)
She’s slippin through his fingers as she’s movin’ out to the coast
(ชี สลิปพิน ธรู ฮิส ฟีงเกอะ แอ็ส ชี มูฝวิน เอ้า ทู เดอะ โคซท)
He thrusts his fists against the post and still insists he sees a ghost
(ฮี ธรัซท ฮิส ฟิซท อะเกนซท เดอะ โพซท แอ็นด ซทิล อินซีสท ฮี ซี ซา โกซท)

If your world was all black and if your world was all white
(อิฟ ยุร เวิลด วอส ซอร์ บแล็ค แอ็นด อิฟ ยุร เวิลด วอส ซอร์ ฮไวท)
Then you wouldn’t get much color out of life now right
(เด็น ยู วูดดึ่น เก็ท มัช คัลเออะ เอ้า อ็อฝ ไลฟ เนา ไรท)
Nicknamed Shamrock my name is not Shamus
(นีคเนม แฌมร็อค มาย เนม อีส น็อท Shamus)
Girlies on the tippy cause my homie is famous
(เกิลอิ ออน เดอะ tippy คอส มาย โฮมี อีส เฟมัซ)
My name is not O’Houigheighi Nor is it Brian
(มาย เนม อีส น็อท OHouigheighi นอ อีส ซิท ไบรเอน)
If I said that I was weak you know I’d be lyin’
(อิฟ ฟาย เซ็ด แดท ไอ วอส วีค ยู โน อาย บี ลายอิน)
S*ckers try to bite they try to pursue it
(เอส *ckers ทไร ทู ไบท เด ทไร ทู เพิซยู อิท)
If you explain to a musician he’ll tell that he knows it but he just can’t do it
(อิฟ ยู เอ็คซพเลน ทู อะ มิวสีฌแอ็น เฮ็ล เท็ล แดท ฮี โน ซิท บัท ฮี จัซท แค็นท ดู อิท)

[Lay It On Me]
([ เล อิท ออน มี ])

Chinese eyes and Chinese suits
(ไชนีส ไอ แซน ไชนีส ซยูท)
Smokin’ much Buddha and smokin’ much boots
(สโมกิน มัช บูดดะ แอ็นด สโมกิน มัช บูท)
More updated on the hip-hop lingo
(โม อัพเดท ออน เดอะ ฮิพ ฮ็อพ ลีงโก)
My favorite New York Knick was Hawthorne Wingo
(มาย เฟเฝอะริท นยู ยอค Knick วอส Hawthorne Wingo)
Met a girl at a party and I gave her my card
(เม็ท ดา เกิล แอ็ท ดา พาทิ แอ็นด ดาย เกฝ เฮอ มาย คาด)
You know that it said Napoleon Bonaparte
(ยู โน แดท ดิธ เซ็ด นะโพเลียน Bonaparte)
Peepin’ out the colors I be buggin’ on Cezanne
(พีพพิน เอ้า เดอะ คัลเออะ ซาย บี บักกิน ออน Cezanne)
They call me Mike D Joe Blow the Lover Man
(เด คอล มี ไมค ดี โจ บโล เดอะ ลัฝเออะ แม็น)
Your face turns red as your glass of wine
(ยุร เฟซ เทิน เร็ด แอ็ส ยุร กลัซ อ็อฝ ไวน)
You spilled on my lyrics as you wasted my time
(ยู ซพิล ออน มาย ลีริค แอ็ส ยู ว็อซท มาย ไทม)
Girl you should be with me you should drop that bum
(เกิล ยู เชิด บี วิฑ มี ยู เชิด ดร็อพ แดท บัม)
Cause I got more flavor than Fruit Striped Gum
(คอส ไอ ก็อท โม ฟเลเฝอะ แฑ็น ฟรูท ซทริพ กัม)
With that big round b*tt of yours
(วิฑ แดท บิก เรานด บี *tt อ็อฝ ยุร)
I’d like to b*tter your muffin I’m not bluffin’
(อาย ไลค ทู บี *tter ยุร มัฟฟิน แอม น็อท bluffin)
Serve you on a platter like Thanksgiving stuffin’
(เซิฝ ยู ออน อะ พแลทเทอะ ไลค Thanksgivings stuffin)

[Mike On the Mic]
([ ไมค ออน เดอะ ไมคะ ])

Here’s another one for y’all to peep
(เฮียร แอะนัธเออะ วัน ฟอ ยอล ทู พีพ)
It’s called M-I-K-E on the M-I-C.
(อิทซ คอล เอ็ม ไอ เค อี ออน เดอะ เอ็ม ไอ ซี)

I met this girl last night with a peculiar cackle
(ไอ เม็ท ดีซ เกิล ลาซท ไนท วิฑ อะ พิคยูลเยอะ cackle)
I laid the bait and then she took the tackle
(ไอ เลด เดอะ เบท แอ็นด เด็น ชี ทุค เดอะ แท๊คเคิ่ล)
Had too much to drink at the Red Lobster
(แฮ็ด ทู มัช ทู ดริงค แกท เดอะ เร็ด ลอบซเทอะ)
Now the room is spinning around like the blades of a helicopter
(เนา เดอะ รุม อีส สปินนิ่ง อะเรานด ไลค เดอะ บเลด อ็อฝ อะ เฮลอิคอพเทอะ)
I never met a girl that was too finicky
(ไอ เนฝเออะ เม็ท ดา เกิล แดท วอส ทู ฟีนอิคิ)
If the press has their way then they’re going to finish me
(อิฟ เดอะ พเร็ซ แฮ็ส แด เว เด็น เดรว โกอิ้ง ทู ฟีนอิฌ มี)
You might know this but you’ve never been this see
(ยู ไมท โน ดีซ บัท ยู๊ฟ เนฝเออะ บีน ดีซ ซี)
If I ate spinach then I’d be called Spinach D
(อิฟ ฟาย เอท ซพีนอิช เด็น อาย บี คอล ซพีนอิช ดี)
I shed light like cats shed fur
(ไอ ชี ไลท ไลค แค็ท ชี เฟอ)
Ride around town like Raymond Burr
(ไรด อะเรานด ทาวน์ ไลค เรมันทฺ เบอ)
I’m so high that they call me Your Highness
(แอม โซ ไฮ แดท เด คอล มี ยุร ไฮเน็ซ)
If you don’t know me then pardon my shyness
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน มี เด็น พ๊าร์ด่อน มาย ไฌเน็ซ)
I live in the Village wherever I go I walk to
(ไอ ไลฝ อิน เดอะ ฝีลลิจ ฮแวเรฝเออะ ไอ โก ไอ วอค ทู)
I keep my friends around so I have someone to talk to
(ไอ คีพ มาย ฟเร็นด อะเรานด โซ ไอ แฮ็ฝ ซัมวัน ทู ทอค ทู)
I play my music loud because you know it’s got clout to it
(ไอ พเล มาย มยูสิค เลาด บิคอส ยู โน อิทซ ก็อท เคาทฺ ทู อิท)
It’s a trip it’s got a funky beat and I can bug out to it
(อิทซ ซา ทริพ อิทซ ก็อท ดา ฟังคิ บีท แอ็นด ดาย แค็น บัก เอ้า ทู อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B-Boy Bouillabaisse คำอ่านไทย Beastie Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น