เนื้อเพลง Your Love คำอ่านไทย Nicki Minaj

Go!
( โก !)
Do be do be do do do oh
(ดู บี ดู บี ดู ดู ดู โอ)
Do be do be do do do oh
(ดู บี ดู บี ดู ดู ดู โอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Shawty Imma only tell you this once
(ชาวดี้ แอมมา โอ๊นลี่ เท็ล ยู ดีซ วันซ)
You the illest [Ba Bada Da Oh]
(ยู ดิ ไอเลสชฺ [ บา บาดา ดา โอ ])
And for your loving
(แอ็นด ฟอ ยุร ลัฝอิง)
Imma die hard like Bruce Willis [Ba BaDa Da Oh]
(แอมมา ได ฮาด ไลค บรูซ วิลลิส [ บา บาดา ดา โอ ])
You got spark
(ยู ก็อท ซพาค)
You [You] got spunk
(ยู [ ยู ] ก็อท สปังคฺ)
You [You] got something all the girls want
(ยู [ ยู ] ก็อท ซัมติง ออล เดอะ เกิล ว็อนท)
You’re like a candy store
(ยัวร์ ไลค เก แคนดิ ซโท)
And Imma toddler
(แอ็นด แอมมา toddler)
You got me wanting more and ma ma more of
(ยู ก็อท มี วอนทิง โม แอ็นด มา มา โม อ็อฝ)
Your love, your love [yeah] [4x]
(ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ [ เย่ ] [ 4x ])
Your love, your love [4x]
(ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ [ 4x ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Yo
(โย)
He the type that pop tags
(ฮี เดอะ ไทพ แดท พ็อพ แท็ก)
And be cockin’ the brim
(แอ็นด บี cockin เดอะ บริม)
Might breeze through the av’
(ไมท บรีส ธรู ดิ av)
Might stop at the gym
(ไมท ซท็อพ แอ็ท เดอะ จิม)
And he keep a durag
(แอ็นด ฮี คีพ อะ durag)
Keep the wave on swim
(คีพ เดอะ เวฝ ออน ซวิม)
But waves on swim
(บัท เวฝ ออน ซวิม)
So they hate on him
(โซ เด เฮท ออน ฮิม)
Anyway I think I meet him sometime before
(เอนอิเว ไอ ธิงค ไอ มีท ฮิม ซัมไทม์ บิโฟ)
In a different Life
(อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไลฟ)
Or where I record
(ออ ฮแว ไอ เรคออด)
I mean he was Adam
(ไอ มีน ฮี วอส แอดแอ็ม)
I think I was Eve
(ไอ ธิงค ไอ วอส อี๊ฟ)
But my vision ends with the apple on the tree
(บัท มาย ฝีฉอัน เอ็นด วิฑ ดิ แอพ ออน เดอะ ทรี)
S on my chest
(เอส ออน มาย เช็ซท)
Cuz I’m ready to save him
(คัซ แอม เรดอิ ทู เซฝ ฮิม)
Cause I’m the one like I’m Tracy McGrady
(คอส แอม ดิ วัน ไลค แอม เทซซี่ McGrady)
And I think I love him
(แอ็นด ดาย ธิงค ไอ ลัฝ ฮิม)
Like Eminem calls ’em shady
(ไลค เอมมีนเอม คอล เอ็ม เฌดอิ)
When he call me Mama
(ฮเว็น ฮี คอล มี มามะ)
Lil Mama I call him Baby
(ลิล มามะ ไอ คอล ฮิม เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Shawty Imma only tell you this once
(ชาวดี้ แอมมา โอ๊นลี่ เท็ล ยู ดีซ วันซ)
You the illest [Ba Bada Da Oh]
(ยู ดิ ไอเลสชฺ [ บา บาดา ดา โอ ])
And for your loving
(แอ็นด ฟอ ยุร ลัฝอิง)
Imma die hard like Bruce Willis[Ba BaDa Da Oh]
(แอมมา ได ฮาด ไลค บรูซ วิลลิส [ บา บาดา ดา โอ ])
You got spark
(ยู ก็อท ซพาค)
You [You] got spunk
(ยู [ ยู ] ก็อท สปังคฺ)
You [You] got something all the girls want
(ยู [ ยู ] ก็อท ซัมติง ออล เดอะ เกิล ว็อนท)
You’re like a candy store
(ยัวร์ ไลค เก แคนดิ ซโท)
And Imma toddler
(แอ็นด แอมมา toddler)
You got me wanting more and ma ma more of
(ยู ก็อท มี วอนทิง โม แอ็นด มา มา โม อ็อฝ)
Your love, your love [yeah] [4x]
(ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ [ เย่ ] [ 4x ])
Your love, your love [4x]
(ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ [ 4x ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Ya ya ya ya
(ยา ยา ยา ยา)
He the type that keep a couple hundred grand in a rubberband
(ฮี เดอะ ไทพ แดท คีพ อะ คั๊พเพิ่ล ฮันดเร็ด แกรนด์ อิน อะ rubberband)
Just left money gram in the leminem
(จัซท เล็ฟท มันอิ กแร็ม อิน เดอะ leminem)
Hot damn
(ฮ็อท แด็ม)
Make me scream like summer jam
(เมค มี ซครีม ไลค ซัมเมอะ แจ็ม)
Im mean that n*gga must be from mother land
(แอม มีน แดท เอ็น *gga มัซท บี ฟร็อม ม๊าเธ่อร์ แล็นด)
Anyway I think I met him the sky
(เอนอิเว ไอ ธิงค ไอ เม็ท ฮิม เดอะ ซไค)
When I was a geisha
(ฮเว็น นาย วอส ซา เกฌะ)
He was a Samauri
(ฮี วอส ซา Samauri)
Some how I understood him when He spoke Thai
(ซัม เฮา ไอ อันเดิซทูด ฮิม ฮเว็น ฮี ซโพค ไท)
Never spoke lies
(เนฝเออะ ซโพค ไล)
And he never broke fly
(แอ็นด ฮี เนฝเออะ บโรค ฟไล)
S on my chest
(เอส ออน มาย เช็ซท)
Let me get my cape on
(เล็ท มี เก็ท มาย เคพ ออน)
With a certificate that I changed my name on
(วิฑ อะ เซอทีฟอิคิท แดท ไอ เชนจ มาย เนม ออน)
[na na naa na name on]
([ นา นา naa นา เนม ออน ])
With a certificate that I changed my name on
(วิฑ อะ เซอทีฟอิคิท แดท ไอ เชนจ มาย เนม ออน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Shawty Imma only tell you this once
(ชาวดี้ แอมมา โอ๊นลี่ เท็ล ยู ดีซ วันซ)
You the illest [Ba Bada Da Oh]
(ยู ดิ ไอเลสชฺ [ บา บาดา ดา โอ ])
And for your loving
(แอ็นด ฟอ ยุร ลัฝอิง)
Imma die hard like Bruce Willis [Ba BaDa Da Oh]
(แอมมา ได ฮาด ไลค บรูซ วิลลิส [ บา บาดา ดา โอ ])
You got spark
(ยู ก็อท ซพาค)
You [You] got spunk
(ยู [ ยู ] ก็อท สปังคฺ)
You [You] got something all the girls want
(ยู [ ยู ] ก็อท ซัมติง ออล เดอะ เกิล ว็อนท)
You’re like a candy store
(ยัวร์ ไลค เก แคนดิ ซโท)
And Imma toddler
(แอ็นด แอมมา toddler)
You got me wanting more and ma ma more of
(ยู ก็อท มี วอนทิง โม แอ็นด มา มา โม อ็อฝ)
Your love, your love [yeah] [4x]
(ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ [ เย่ ] [ 4x ])
Your love, your love [4x]
(ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ [ 4x ])

[Bridge/Outro]
([ บริจ /เอ๊าโต ])
Find me in the dark
(ไฟนด มี อิน เดอะ ดาค)
I’ll be in the stars
(แอล บี อิน เดอะ ซทา)
Find me in your heart
(ไฟนด มี อิน ยุร ฮาท)
I’m in need of your love
(แอม อิน นีด อ็อฝ ยุร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Love คำอ่านไทย Nicki Minaj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น