เนื้อเพลง A Sorta Fairytale คำอ่านไทย Tori Amos

on my way up north
( ออน มาย เว อัพ นอธ)
up on the ventura
(อัพ ออน เดอะ ventura)
i pulled back the hood
(ไอ พุล แบ็ค เดอะ ฮุด)
and i was talking to you
(แอ็นด ดาย วอส ทอคอิง ทู ยู)
and i knew then it would be
(แอ็นด ดาย นยู เด็น หนิด เวิด บี)
a life long thing
(อะ ไลฟ ล็อง ธิง)
but i didn’t know that we
(บัท ไอ ดิ๊นอิน โน แดท วี)
we could break a silver lining
(วี เคิด บเรค กา ซีลเฝอะ ไลนอิง)

and i’m so sad
(แอ็นด แอม โซ แซ็ด)
like a good book
(ไลค เก เกิด เบิค)
i can’t put this day back
(ไอ แค็นท พัท ดีซ เด แบ็ค)
a sorta fairytale
(อะ โซร์ดา แฟรี่เทล)
with you
(วิฑ ยู)
a sorta fairytale
(อะ โซร์ดา แฟรี่เทล)
with you
(วิฑ ยู)

things you said that day
(ธิง ยู เซ็ด แดท เด)
up on the 101
(อัพ ออน เดอะ 101)
the girl had come undone
(เดอะ เกิล แฮ็ด คัม อันดัน)
i tried to downplay it
(ไอ ทไร ทู downplay อิท)
with a bet about us
(วิฑ อะ เบ็ท อะเบาท อัซ)
you said that-
(ยู เซ็ด แดท)
you’d take it
(ยูต เทค อิท)
as long as i could
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย เคิด)
i could not erase it
(ไอ เคิด น็อท อิเรซ อิท)

and i’m so sad
(แอ็นด แอม โซ แซ็ด)
like a good book
(ไลค เก เกิด เบิค)
i can’t put this day back
(ไอ แค็นท พัท ดีซ เด แบ็ค)
a sorta fairytale
(อะ โซร์ดา แฟรี่เทล)
with you
(วิฑ ยู)
a sorta fairytale
(อะ โซร์ดา แฟรี่เทล)
with you
(วิฑ ยู)

and i ride along side
(แอ็นด ดาย ไรด อะลอง ไซด)
and i rode along side
(แอ็นด ดาย โรด อะลอง ไซด)
you then
(ยู เด็น)
and i rode along side
(แอ็นด ดาย โรด อะลอง ไซด)
till you lost me there
(ทิล ยู ล็อซท มี แดร์)
in the open road
(อิน ดิ โอเพ็น โรด)
and i rode along side
(แอ็นด ดาย โรด อะลอง ไซด)
till the honey spread
(ทิล เดอะ ฮันอิ ซพเร็ด)
itself so thin
(อิทเซลฟ โซ ธิน)
for me to break your bread
(ฟอ มี ทู บเรค ยุร บเร็ด)
for me to take your word
(ฟอ มี ทู เทค ยุร เวิด)
i had to steal it
(ไอ แฮ็ด ทู ซทีล อิท)

and i’m so sad
(แอ็นด แอม โซ แซ็ด)
like a good book
(ไลค เก เกิด เบิค)
i can’t put this day back
(ไอ แค็นท พัท ดีซ เด แบ็ค)
a sorta fairytale
(อะ โซร์ดา แฟรี่เทล)
with you
(วิฑ ยู)
a sorta fairytale
(อะ โซร์ดา แฟรี่เทล)
with you
(วิฑ ยู)

i could pick back up
(ไอ เคิด พิค แบ็ค อัพ)
whenever i feel
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ฟีล)

down new mexico way
(เดาน นยู เม๊กซีโค เว)
something about
(ซัมติง อะเบาท)
the open road
(ดิ โอเพ็น โรด)
i knew that he was
(ไอ นยู แดท ฮี วอส)
looking for some indian blood and
(ลุคอิง ฟอ ซัม อีนเดียน บลัด แอ็นด)
find a little in you find a little
(ไฟนด อะ ลิ๊ทเทิ่ล อิน ยู ไฟนด อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
in me we may be
(อิน มี วี เม บี)
on this road but
(ออน ดีซ โรด บัท)
we’re just
(เวีย จัซท)
impostors
(อิมพอซเทอะ)
in this country you know
(อิน ดีซ คันทริ ยู โน)
so we go along and we said
(โซ วี โก อะลอง แอ็นด วี เซ็ด)
we’d fake it
(เว็ด เฟค อิท)
feel better with
(ฟีล เบทเทอะ วิฑ)
oliver stone
(oliver ซโทน)
till i
(ทิล ไอ)
almost smacked him –
(ออลโมซท ซแม็ค ฮิม)
seemed right that night and
(ซีมี ไรท แดท ไนท แอ็นด)
i don’t know what
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท)
takes hold
(เทค โฮลด)
out there in the
(เอ้า แดร์ อิน เดอะ)
desert cold
(เดสเอิท โคลด)
these guys think they must
(ฑิส ไก ธิงค เด มัซท)
try and just get over on us
(ทไร แอ็นด จัซท เก็ท โอเฝอะ ออน อัซ)

and i’m so sad
(แอ็นด แอม โซ แซ็ด)
like a good book
(ไลค เก เกิด เบิค)
i can’t put this
(ไอ แค็นท พัท ดีซ)
day back
(เด แบ็ค)
a sorta fairytale
(อะ โซร์ดา แฟรี่เทล)
with you
(วิฑ ยู)
a sorta fairytale
(อะ โซร์ดา แฟรี่เทล)
with you
(วิฑ ยู)

and i was ridin’ by
(แอ็นด ดาย วอส ริดอิน ไบ)
ridin’ along side
(ริดอิน อะลอง ไซด)
for a while till you lost me
(ฟอ รา ฮไวล ทิล ยู ล็อซท มี)
and i was ridin’ by
(แอ็นด ดาย วอส ริดอิน ไบ)
ridin’ along till you lost me
(ริดอิน อะลอง ทิล ยู ล็อซท มี)
till you lost
(ทิล ยู ล็อซท)
me in
(มี อิน)
the rear
(เดอะ เรีย)
view
(ฝยู)
you lost me
(ยู ล็อซท มี)
i said
(ไอ เซ็ด)

way up north i took my day
(เว อัพ นอธ ไอ ทุค มาย เด)
all in all was a pretty nice
(ออล อิน ออล วอส ซา พรีททิ ไน๊ซ์)
day and i put the hood
(เด แอ็นด ดาย พัท เดอะ ฮุด)
right back where
(ไรท แบ็ค ฮแว)
you could taste heaven
(ยู เคิด เทซท เฮฝเอ็น)
perfectly
(เพอเฟ็คทลิ)
feel out the summer breeze
(ฟีล เอ้า เดอะ ซัมเมอะ บรีส)
didn’t know when we’d be back
(ดิ๊นอิน โน ฮเว็น เว็ด บี แบ็ค)
and i, i don’t
(แอ็นด ดาย , ไอ ด้อนท์)
didn’t think
(ดิ๊นอิน ธิงค)
we’d end up like
(เว็ด เอ็นด อัพ ไลค)
like this
(ไลค ดีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Sorta Fairytale คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น