เนื้อเพลง Falling For You คำอ่านไทย Weezer

Holy Cow I Think I’ve Got One Here
( โฮลิ เคา ไอ ธิงค แอฝ ก็อท วัน เฮียร)
Now Just What Am I Supposed To Do
(เนา จัซท ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู)
I’ve Got A Number Of Irrational Fears
(แอฝ ก็อท ดา นัมเบอะ อ็อฝ อิแรฌอะแน็ล เฟีย)
That I’d Like To Share With You
(แดท อาย ไลค ทู แฌ วิฑ ยู)

First There’s Rules About Old Goats Like Me
(เฟิซท แดร์ รูล อะเบาท โอลด โกท ไลค มี)
Hangin’ ’round With Chicks Like You But I Do Like You
(แฮนจิ้นเรานด วิฑ ชิค ไลค ยู บัท ไอ ดู ไลค ยู)
And Another One You Say Like Too Much
(แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ยู เซ ไลค ทู มัช)

But I’m Shaking At Your Touch
(บัท แอม เชคกิ้ง แอ็ท ยุร ทั๊ช)
I Like You Way Too Much
(ไอ ไลค ยู เว ทู มัช)
My Baby I’m Afraid I’m Falling For You
(มาย เบบิ แอม อัฟเรด แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
n I’d Do About Anything To Get The Hell Out Alive
(เอ็น อาย ดู อะเบาท เอนอิธิง ทู เก็ท เดอะ เฮ็ล เอ้า อะไลฝ)
Or Maybe I Would Rather Settle Down With You
(ออ เมบี ไอ เวิด ราฑเออะ เซ็ทเทิ่ล เดาน วิฑ ยู)

Holy Moly Baby Wouldn’t You Know It
(โฮลิ Moly เบบิ วูดดึ่น ยู โน อิท)
Just As I Was Bustin’ Loose
(จัซท แอ็ส ซาย วอส บัสติน ลูซ)
I Gotta Go Turn In My Rock Star Card
(ไอ กอททะ โก เทิน อิน มาย ร็อค ซทา คาด)
And Get Fat And Old With You
(แอ็นด เก็ท แฟ็ท แอ็นด โอลด วิฑ ยู)
cuz I’m A Burning A Candle You’re A Gentle Month
(คัซ แอม มา เบรินนิง อะ แค๊นเดิ้ล ยัวร์ อะ เจ๊นเทิ่ล มันธ)
Teaching Me To Lick A Little Bit Kinder
(ทีชอิงส มี ทู ลิค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท Kinder)
And I Do Like You You’re The Lucky One
(แอ็นด ดาย ดู ไลค ยู ยัวร์ เดอะ ลัคคิ วัน)
No I’m The Lucky One
(โน แอม เดอะ ลัคคิ วัน)

Holy Sweet Goddamn You Left Your Cello In The Basement
(โฮลิ สวี้ท ก๊อดแดม ยู เล็ฟท ยุร เชลโล อิน เดอะ เบซเม็นท)
I Admired The Glowing The Stars
(ไอ แอ็ดไมร เดอะ โกลวิง เดอะ ซทา)
And Tried To Play A Tune’
(แอ็นด ทไร ทู พเล อะ ทยูน)

I Can’t Believe How Bad I S*ck It’s True
(ไอ แค็นท บิลีฝ เฮา แบ็ด ดาย เอส *ck อิทซ ทรู)
What Could You Possibly See In Little Ol’ 3 Chord Me
(ว็อท เคิด ยู พอซซิบลิ ซี อิน ลิ๊ทเทิ่ล Ol ที คอด มี)
But It’s True You Like Me I Like You Too
(บัท อิทซ ทรู ยู ไลค มี ไอ ไลค ยู ทู)
I’m Ready Let’s Do It Baby
(แอม เรดอิ เล็ท ดู อิท เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling For You คำอ่านไทย Weezer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น