เนื้อเพลง Unforgivable Sinner คำอ่านไทย Lene Marlin

Kinda love your sense of time, cos the days no matter no more
( กินดา ลัฝ ยุร เซ็นซ อ็อฝ ไทม , คอซ เดอะ เด โน แมทเทอะ โน โม)
Or the feelings that you hide, gonna tear you up inside
(ออ เดอะ ฟีลอิง แดท ยู ไฮด , กอนนะ เทีย ยู อัพ อีนไซด)
You know she hopes you tried
(ยู โน ชี โฮพ ยู ทไร)

Follows you around all day, and you wake up soaking wet
(ฟอลโล ยู อะเรานด ออล เด , แอ็นด ยู เวค อัพ โซคิง เว็ท)
Cos between this world and eternity, there is a face you hope to see
(คอซ บีทวิน ดีซ เวิลด แอ็นด อิเทอนิทิ , แดร์ อีส ซา เฟซ ยู โฮพ ทู ซี)

Chorus :
(โครัซ :)
You know where you sent her, you should know where you are
(ยู โน ฮแว ยู เซ็นท เฮอ , ยู เชิด โน ฮแว ยู อาร์)
You’re trying to ease off, but you know you won’t get far
(ยัวร์ ทไรอิง ทู อีส ออฟฟ , บัท ยู โน ยู ว็อนท เก็ท ฟา)
And now she’s up there, sings like an angel
(แอ็นด เนา ชี อัพ แดร์ , ซิง ไลค แอน เอนเจล)
But you can’t hear those words
(บัท ยู แค็นท เฮีย โฑส เวิด)
And now she’d up there, sings like an angel
(แอ็นด เนา ชี อัพ แดร์ , ซิง ไลค แอน เอนเจล)
Unforgivable sinner
(Unforgivable ซีนเนอะ)

You’ve been walking around in tears, no answers are there to get
(ยู๊ฟ บีน วอคกิง อะเรานด อิน เทีย , โน อานเซอะ แซร์ แดร์ ทู เก็ท)
You won’t ever be the same, someone cries and you’re to blame
(ยู ว็อนท เอฝเออะ บี เดอะ เซม , ซัมวัน ไคร แซน ยัวร์ ทู บเลม)

Struggling with a fight inside, sorrow you’ll defeat
(ซทรักกลิง วิฑ อะ ไฟท อีนไซด , ซอโร โยว ดิฟีท)
The picture you see, it won’t dissapear
(เดอะ พีคเชอะ ยู ซี , อิท ว็อนท dissapear)
Not unpleasant mdream, or the voice you hear
(น็อท อันพเลสแอ็นท mdream , ออ เดอะ ฝอยซ ยู เฮีย)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Maybe one time lost, but now you’re found
(เมบี วัน ไทม ล็อซท , บัท เนา ยัวร์ เฟานด)
Stand right up before you hit the ground
(ซแท็นด ไรท อัพ บิโฟ ยู ฮิท เดอะ กเรานด)
Maybe one time lost, but now you’re found
(เมบี วัน ไทม ล็อซท , บัท เนา ยัวร์ เฟานด)
Stand right up before you hit the ground, hit the ground
(ซแท็นด ไรท อัพ บิโฟ ยู ฮิท เดอะ กเรานด , ฮิท เดอะ กเรานด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unforgivable Sinner คำอ่านไทย Lene Marlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น