เนื้อเพลง Work It คำอ่านไทย Nelly

Let’s go oh
( เล็ท โก โอ)

Baby Show Something
(เบบิ โฌ ซัมติง)
Don’t say nothing [Don’t you say a word]
(ด้อนท์ เซ นัธอิง [ ด้อนท์ ยู เซ อะ เวิด ])
I just want to
(ไอ จัซท ว็อนท ทู)
See you work it [Come on baby work it for me]
(ซี ยู เวิค อิท [ คัมมอน เบบิ เวิค อิท ฟอ มี ])
That ain’t frontin
(แดท เอน ฟ้อนดิน)
Show me something [Let me see it girl]
(โฌ มี ซัมติง [ เล็ท มี ซี อิท เกิล ])
I just try to
(ไอ จัซท ทไร ทู)
See you work it [I just wanna see you work it for me]
(ซี ยู เวิค อิท [ ไอ จัซท วอนนา ซี ยู เวิค อิท ฟอ มี ])

I heard her talking loud
(ไอ เฮิด เฮอ ทอคอิง เลาด)
But she ain’t saying nothing
(บัท ชี เอน เซอิง นัธอิง)
What up with all the frontin
(ว็อท อัพ วิฑ ออล เดอะ ฟ้อนดิน)
Come on and show me sumthing
(คัมมอน แอ็นด โฌ มี sumthings)
You know you wanna do it
(ยู โน ยู วอนนา ดู อิท)
Go ahead yo man ain’t coming
(โก อะเฮด โย แม็น เอน คัมอิง)
Please do that thing
(พลีส ดู แดท ธิง)
When you dippin
(ฮเว็น ยู ดิพพิน)
Keep yo hips poppin
(คีพ โย ฮิพ พอพปิน)
What’s up with all these questions
(ว็อท อัพ วิฑ ออล ฑิส คเวซชัน)
And What planning baby
(แอ็นด ว็อท แพลนนิง เบบิ)
You talking to me
(ยู ทอคอิง ทู มี)
Like you talking to an adolsence
(ไลค ยู ทอคอิง ทู แอน adolsence)
I like to
(ไอ ไลค ทู)
Jump off Jump off
(จัมพ ออฟฟ จัมพ ออฟฟ)
Clothes
(คโลฑ)
Come off come off
(คัม ออฟฟ คัม ออฟฟ)
Her place
(เฮอ พเลซ)
Freaky beats
(ฟรีคกี้บีท)
And so on so on
(แอ็นด โซ ออน โซ ออน)
Let you waist pop
(เล็ท ยู เวซท พ็อพ)
when dem place not
(ฮเว็น เดม พเลซ น็อท)
I rather watch
(ไอ ราฑเออะ ว็อช)
To the top of snow clock
(ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ ซโน คล็อค)
Can’t even tell the time
(แค็นท อีเฝ็น เท็ล เดอะ ไทม)
But you know it’s mine
(บัท ยู โน อิทซ ไมน)
What time is ma
(ว็อท ไทม อีส มา)
It’s 20 Karet
(อิทซ 20 Karet)
Top of line
(ท็อพ อ็อฝ ไลน)
Or you can hot drap
(ออ ยู แค็น ฮ็อท drap)
Well let me
(เว็ล เล็ท มี)
Quince your thirst
(ควินซ ยุร เธิซท)
First thing First
(เฟิซท ธิง เฟิซท)
Let’s do what we rehearsed
(เล็ท ดู ว็อท วี ริเฮิซ)
Know dem numbers now
(โน เดม นัมเบอะ เนา)
It show be break break it
(อิท โฌ บี บเรค บเรค อิท)
Get up and take a stance
(เก็ท อัพ แอ็นด เทค เก ซแท็นซ)
And let me see ya
(แอ็นด เล็ท มี ซี ยา)

Baby Show Something
(เบบิ โฌ ซัมติง)
Don’t say nothing [Don’t you say a word]
(ด้อนท์ เซ นัธอิง [ ด้อนท์ ยู เซ อะ เวิด ])
I just want to
(ไอ จัซท ว็อนท ทู)
See you work it [Come on baby work it for me]
(ซี ยู เวิค อิท [ คัมมอน เบบิ เวิค อิท ฟอ มี ])
That ain’t frontin
(แดท เอน ฟ้อนดิน)
Show me something [Let me see it girl]
(โฌ มี ซัมติง [ เล็ท มี ซี อิท เกิล ])
I just try to
(ไอ จัซท ทไร ทู)
See you work it [I just wanna see you work it for me]
(ซี ยู เวิค อิท [ ไอ จัซท วอนนา ซี ยู เวิค อิท ฟอ มี ])

She still talking loud
(ชี ซทิล ทอคอิง เลาด)
But she ain’t saying nothing
(บัท ชี เอน เซอิง นัธอิง)
Why you ain’t moving ma
(ฮไว ยู เอน มูฝอิง มา)
Dj ain’t playing nothing
(ดีเจ เอน พเลนิ่ง นัธอิง)
You tell him to
(ยู เท็ล ฮิม ทู)
Play this heere
(พเล ดีซ heere)
Until these speakers blow
(อันทีล ฑิส ซพีคเออะ บโล)
Birthdays pick a place
(เบริ์ดเดย์ พิค กา พเลซ)
Baby we can go
(เบบิ วี แค็น โก)
I like yo adllics
(ไอ ไลค โย adllics)
She Showing no back
(ชี โชว์วิง โน แบ็ค)
She showing up attacks
(ชี โชว์วิง อัพ แอ็ทแทค)
You wouldn’t know
(ยู วูดดึ่น โน)
It’s like you ghetto ghetto
(อิทซ ไลค ยู เกทโท เกทโท)
She boojhetto jhetto
(ชี boojhetto jhetto)
She 5’5
(ชี 55)
Brown Eyes
(บเราน ไอ)
It’s the lhetto lhetto [Baby]
(อิทซ เดอะ lhetto lhetto [ เบบิ ])
Well did you come alone
(เว็ล ดิด ยู คัม อะโลน)
Or you got 2 or 3
(ออ ยู ก็อท ทู ออ ที)
That ain’t no thang
(แดท เอน โน เตง)
Baby girl cause
(เบบิ เกิล คอส)
I got 2 with me
(ไอ ก็อท ทู วิฑ มี)
And we gon
(แอ็นด วี ก็อน)
All kick it
(ออล คิด อิท)
And you about to see
(แอ็นด ยู อะเบาท ทู ซี)
Just what a
(จัซท ว็อท ดา)
day would be
(เด เวิด บี)
If you were in
(อิฟ ยู เวอ อิน)
The ride with me
(เดอะ ไรด วิฑ มี)
Turning on the headlights
(เทินนิง ออน เดอะ เฮดไลท์)
And we be
(แอ็นด วี บี)
Running all the red lights
(รันนิง ออล เดอะ เร็ด ไลท)
Those fool steal my head
(โฑส ฟูล ซทีล มาย เฮ็ด)
And ain’t no stopping now
(แอ็นด เอน โน ซทอพพิง เนา)
Now come on heere and drop
(เนา คัมมอน heere แอ็นด ดร็อพ)
Cause he gon tell why
(คอส ฮี ก็อน เท็ล ฮไว)

Baby Show Something
(เบบิ โฌ ซัมติง)
Don’t say nothing [Don’t you say a word]
(ด้อนท์ เซ นัธอิง [ ด้อนท์ ยู เซ อะ เวิด ])
I just want to
(ไอ จัซท ว็อนท ทู)
See you work it [Come on baby work it for me]
(ซี ยู เวิค อิท [ คัมมอน เบบิ เวิค อิท ฟอ มี ])
That ain’t frontin
(แดท เอน ฟ้อนดิน)
Show me something [Let me see it girl]
(โฌ มี ซัมติง [ เล็ท มี ซี อิท เกิล ])
I just try to
(ไอ จัซท ทไร ทู)
See you work it [I just wanna see you work it for me]
(ซี ยู เวิค อิท [ ไอ จัซท วอนนา ซี ยู เวิค อิท ฟอ มี ])

Now all my new west shorites
(เนา ออล มาย นยู เว็ซท shorites)
Come on do that thang
(คัมมอน ดู แดท เตง)
Dance with me
(ดานซ วิฑ มี)
Dance with me Yeah
(ดานซ วิฑ มี เย่)
And all my guy south shorties
(แอ็นด ออล มาย ไก เซาธ shorties)
Come on do that thang
(คัมมอน ดู แดท เตง)
Come On Come On
(คัมมอน คัมมอน)
Come On Come On Come On
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน)
And all my east coast shorties
(แอ็นด ออล มาย อีซท โคซท shorties)
Come on do that thang
(คัมมอน ดู แดท เตง)
Dance with Me
(ดานซ วิฑ มี)
Dance with me Yeah
(ดานซ วิฑ มี เย่)
And all my west coast shorties
(แอ็นด ออล มาย เว็ซท โคซท shorties)
Come on do that thang
(คัมมอน ดู แดท เตง)
Come On Come On
(คัมมอน คัมมอน)
Come On Come On Come On
(คัมมอน คัมมอน คัมมอน)
She still talking loud
(ชี ซทิล ทอคอิง เลาด)
But I heere her better now
(บัท ไอ heere เฮอ เบทเทอะ เนา)
She keep a thong print on
(ชี คีพ อะ ธอง พริ๊นท ออน)
In any weather now
(อิน เอนอิ เวฑเออะ เนา)
No sight of a band
(โน ไซท อ็อฝ อะ แบ็นด)
But I can hear the horns playing
(บัท ไอ แค็น เฮีย เดอะ ฮอน พเลนิ่ง)
Da Dat Da Dat Da Dum
(ดา แดซ ดา แดซ ดา ดัม)
She got me hypmotize
(ชี ก็อท มี hypmotize)
Just like that thicky guy
(จัซท ไลค แดท ติ๊กกี้ ไก)
Cause she been
(คอส ชี บีน)
Trying to prove her point
(ทไรอิง ทู พรูฝ เฮอ พอยนท)
Since we been inside
(ซินซ วี บีน อีนไซด)
So we can get it on
(โซ วี แค็น เก็ท ดิธ ออน)
Just wait to we get home
(จัซท เวท ทู วี เก็ท โฮม)
I’m on something
(แอม ออน ซัมติง)
Call her Planet Jay
(คอล เฮอ พแลนเอ็ท เจ)
Momma Come on
(มอมมาคัมมอน)

Baby Show Something
(เบบิ โฌ ซัมติง)
Don’t say nothing [Don’t you say a word]
(ด้อนท์ เซ นัธอิง [ ด้อนท์ ยู เซ อะ เวิด ])
I just want to
(ไอ จัซท ว็อนท ทู)
See you work it [Come on baby work it for me]
(ซี ยู เวิค อิท [ คัมมอน เบบิ เวิค อิท ฟอ มี ])
That ain’t frontin
(แดท เอน ฟ้อนดิน)
Show me something [Let me see it girl]
(โฌ มี ซัมติง [ เล็ท มี ซี อิท เกิล ])
I just try to
(ไอ จัซท ทไร ทู)
See you work it [I just wanna see you work it for me]
(ซี ยู เวิค อิท [ ไอ จัซท วอนนา ซี ยู เวิค อิท ฟอ มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Work It คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น