เนื้อเพลง The Only คำอ่านไทย Static-X

I’m winning, you’re losing
( แอม วีนนิง , ยัวร์ โรซิง)
I’m falling, your agony
(แอม ฟ๊อลิง , ยุร แอกโอะนิ)
Lower than Lower before
(โลเออะ แฑ็น โลเออะ บิโฟ)
Your forgotten memory
(ยุร ฟอร์กอทเดน เมมโอะริ)

My heaven, your hell
(มาย เฮฝเอ็น , ยุร เฮ็ล)
I’m killing, you’re fantasy
(แอม คีลลิง , ยัวร์ แฟนทะซิ)
More and more, you follow
(โม แอ็นด โม , ยู ฟอลโล)
Your divorced reality
(ยุร ดิโฝซ ริแอลอิทิ)

You’re trying to take me
(ยัวร์ ทไรอิง ทู เทค มี)
You’re trying to make me
(ยัวร์ ทไรอิง ทู เมค มี)
This is the only
(ดีซ ซิส ดิ โอ๊นลี่)
Give me the only thing
(กิฝ มี ดิ โอ๊นลี่ ธิง)
I’m tired of trying
(แอม ไทร อ็อฝ ทไรอิง)
I’m tired of lying
(แอม ไทร อ็อฝ ลายยิง)
The only thing I understand is what I feel.
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ อันเดิซแทนด อีส ว็อท ไอ ฟีล)

Identity, fantasy
(ไอเดนทิทิ , แฟนทะซิ)
Heresy, Killing me
(เฮเระซิ , คีลลิง มี)
Lower and lower,before
(โลเออะ แอ็นด โลเออะ , บิโฟ)
This thing to feed
(ดีซ ธิง ทู ฟี)

Hypocrite, Lunatic
(ฮีพโอะคริท , ลยูนะทิค)
Fanatic, heretic
(ฟะแนทอิค , เฮเระทิค)
More and more you follow
(โม แอ็นด โม ยู ฟอลโล)
Your divorced reality
(ยุร ดิโฝซ ริแอลอิทิ)

You’re trying to take me
(ยัวร์ ทไรอิง ทู เทค มี)
You’re trying to make me
(ยัวร์ ทไรอิง ทู เมค มี)
This is the only
(ดีซ ซิส ดิ โอ๊นลี่)
Give me the only thing
(กิฝ มี ดิ โอ๊นลี่ ธิง)
I’m tired of trying
(แอม ไทร อ็อฝ ทไรอิง)
I’m tired of lying
(แอม ไทร อ็อฝ ลายยิง)
The only thing I understand is what I feel.
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ อันเดิซแทนด อีส ว็อท ไอ ฟีล)

Hypocrite, lunatic, fantatic, heretic
(ฮีพโอะคริท , ลยูนะทิค , fantatic , เฮเระทิค)

You’re trying to take me
(ยัวร์ ทไรอิง ทู เทค มี)
You’re trying to make me
(ยัวร์ ทไรอิง ทู เมค มี)
This is the only
(ดีซ ซิส ดิ โอ๊นลี่)
Give me the only thing
(กิฝ มี ดิ โอ๊นลี่ ธิง)
I’m tired of trying
(แอม ไทร อ็อฝ ทไรอิง)
I’m tired of lying
(แอม ไทร อ็อฝ ลายยิง)
The only thing I understand is what I feel.
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ อันเดิซแทนด อีส ว็อท ไอ ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Only คำอ่านไทย Static-X

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น