เนื้อเพลง Innervision คำอ่านไทย System of A Down

I have a home, longing to roam
( ไอ แฮ็ฝ อะ โฮม , ลองอิง ทู โรม)
I have to find you, I have to meet you
(ไอ แฮ็ฝ ทู ไฟนด ยู , ไอ แฮ็ฝ ทู มีท ยู)
Sanctum your face, slowing your pace
(แซงทัม ยุร เฟซ , สโลวิง ยุร เพซ)
I need your guidance, I need to seek my
(ไอ นีด ยุร ไกดแอ็นซ , ไอ นีด ทู ซีค มาย)

Innervision, innervision
(Innervision , innervision)

My pupils dance, lost in a trance
(มาย พิ๊วพิ่ล ดานซ , ล็อซท อิน อะ ทแร็นซ)
Your sacred silence, losing all violence
(ยุร เซคเร็ด ไซเล็นซ , โรซิง ออล ไฝโอะเล็นซ)
Stars in their place, mirror your face
(ซทา ซิน แด พเลซ , มีเรอะ ยุร เฟซ)
I need to find you, I need to seek my
(ไอ นีด ทู ไฟนด ยู , ไอ นีด ทู ซีค มาย)

Innervision, innervision…
(Innervision , innervision)

It’s never too late to reinvent the bicycle
(อิทซ เนฝเออะ ทู เลท ทู reinvent เดอะ ไบซิเคิล)
Small breaks for the new
(ซมอล บเรค ฟอ เดอะ นยู)
Giving you life, giving you force
(กีฝวิง ยู ไลฟ , กีฝวิง ยู โฟซ)

It’s never too late to reinvent the bicycle
(อิทซ เนฝเออะ ทู เลท ทู reinvent เดอะ ไบซิเคิล)
Small breaks for the new
(ซมอล บเรค ฟอ เดอะ นยู)
Giving you life, giving you force
(กีฝวิง ยู ไลฟ , กีฝวิง ยู โฟซ)
Vision!
(ฝีฉอัน !)

Innervision [x5]
(Innervision [ x5 ])

Your sacred silence, losing all violence
(ยุร เซคเร็ด ไซเล็นซ , โรซิง ออล ไฝโอะเล็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Innervision คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น