เนื้อเพลง Talulah คำอ่านไทย Jamiroquai

She’s gone away
( ชี กอน อะเว)
Flying up on a jet plane
(ฟไลอิง อัพ ออน อะ เจ๊ต พเลน)
Told me she won’t be back again
(โทลด มี ชี ว็อนท บี แบ็ค อะเกน)
And Talulah, Talulah is her name
(แอ็นด Talulah , Talulah อีส เฮอ เนม)

But I’ve got this thing
(บัท แอฝ ก็อท ดีซ ธิง)
Girl I wanted to say to you
(เกิล ไอ ว็อนท ทู เซ ทู ยู)
Talulah I’m still missing you
(Talulah แอม ซทิล มีซซิง ยู)
Baby can you stop that plane
(เบบิ แค็น ยู ซท็อพ แดท พเลน)
Turn it around
(เทิน หนิด อะเรานด)
I still love you babe
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู เบบ)
Tell the captain that I’m to blame
(เท็ล เดอะ แคพทิน แดท แอม ทู บเลม)
I’m to blame
(แอม ทู บเลม)

This ink stained with tears
(ดีซ อิงค ซเทน วิฑ เทีย)
All these letters from my heavy heart
(ออล ฑิส เลทเทอะ ฟร็อม มาย เฮฝอิ ฮาท)
This is what I always feared
(ดีซ ซิส ว็อท ไอ ออลเว เฟีย)
That these sparks would fly
(แดท ฑิส ซพาค เวิด ฟไล)
And we would break apart
(แอ็นด วี เวิด บเรค อะพาท)

But I’ve got this thing
(บัท แอฝ ก็อท ดีซ ธิง)
Girl I wanted to say to you
(เกิล ไอ ว็อนท ทู เซ ทู ยู)
Talulah I’m still missing you, I miss you so
(Talulah แอม ซทิล มีซซิง ยู , ไอ มิซ ยู โซ)
Baby can you stop that plane
(เบบิ แค็น ยู ซท็อพ แดท พเลน)
Turn it around
(เทิน หนิด อะเรานด)
I still love you babe
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู เบบ)
Tell the captain that I’m to blame, I’m to blame
(เท็ล เดอะ แคพทิน แดท แอม ทู บเลม , แอม ทู บเลม)

You’ve gotta stop that plane
(ยู๊ฟ กอททะ ซท็อพ แดท พเลน)
Turn it around, turn it around
(เทิน หนิด อะเรานด , เทิน หนิด อะเรานด)
You gotta stop
(ยู กอททะ ซท็อพ)
You gotta stop it now and turn it around
(ยู กอททะ ซท็อพ อิท เนา แอ็นด เทิน หนิด อะเรานด)
You’re my magic star
(ยัวร์ มาย แมจอิค ซทา)
Don’t you fly too far from me
(ด้อนท์ ยู ฟไล ทู ฟา ฟร็อม มี)
From me, from me
(ฟร็อม มี , ฟร็อม มี)

Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
There’s a hole in my soul
(แดร์ ซา โฮล อิน มาย โซล)
And I’m losing control
(แอ็นด แอม โรซิง ค็อนทโรล)
And it’s not too late for you to be my magic star
(แอ็นด อิทซ น็อท ทู เลท ฟอ ยู ทู บี มาย แมจอิค ซทา)
Come and see me baby
(คัม แอ็นด ซี มี เบบิ)

So solitaire
(โซ ซอลิแท)
I think of your midnight hair
(ไอ ธิงค อ็อฝ ยุร มิดไนท์ แฮ)
And it’s still the same
(แอ็นด อิทซ ซทิล เดอะ เซม)
Cos you’re on my brain
(คอซ ยัวร์ ออน มาย บเรน)
Gotta stop that plane
(กอททะ ซท็อพ แดท พเลน)
Come and see me baby
(คัม แอ็นด ซี มี เบบิ)

She’s, oooh gone away
(ชี , อู้ กอน อะเว)
Flying up on a jet plane
(ฟไลอิง อัพ ออน อะ เจ๊ต พเลน)

Told me she won’t be back again
(โทลด มี ชี ว็อนท บี แบ็ค อะเกน)
And Talulah, Talulah is her name
(แอ็นด Talulah , Talulah อีส เฮอ เนม)
I’m curled up tight
(แอม เคิล อัพ ไทท)
So alone I can’t sleep at night
(โซ อะโลน ไอ แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท)
Return to sender, that’s me tonight
(ริเทิน ทู เซ็นเดอ , แด๊ท มี ทุไนท)
I really think I’m lost in space
(ไอ ริแอ็ลลิ ธิงค แอม ล็อซท อิน ซเพซ)
I Shut my eyes I still see your face
(ไอ ฌัท มาย ไอ ซาย ซทิล ซี ยุร เฟซ)
With your touch and your soft embrace
(วิฑ ยุร ทั๊ช แอ็นด ยุร ซ็อฟท เอ็มบเรซ)

You’ve gotta stop that plane
(ยู๊ฟ กอททะ ซท็อพ แดท พเลน)

Now there’s a hole in my soul
(เนา แดร์ ซา โฮล อิน มาย โซล)
And I’m losing control
(แอ็นด แอม โรซิง ค็อนทโรล)
I know you’re my magic star
(ไอ โน ยัวร์ มาย แมจอิค ซทา)
But you’ve gone away and flown too far this time
(บัท ยู๊ฟ กอน อะเว แอ็นด ฟโลน ทู ฟา ดีซ ไทม)

Stop that plane… turn it around…
(ซท็อพ แดท พเลน เทิน หนิด อะเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Talulah คำอ่านไทย Jamiroquai

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น