เนื้อเพลง Phantom of the Opera คำอ่านไทย Iron Maiden

Steve Harris
( สตีฝ Harris)

I’ve been looking so long for you now you won’t get away from my grasp.
(แอฝ บีน ลุคอิง โซ ล็อง ฟอ ยู เนา ยู ว็อนท เก็ท อะเว ฟร็อม มาย กราซพ)
You’ve been living so long in hiding in hiding behind that false mask.
(ยู๊ฟ บีน ลีฝอิง โซ ล็อง อิน ไฮดอิง อิน ไฮดอิง บิไฮนด แดท ฟอลซ มาซค)
And you know and I know that you ain’t got long now to last.
(แอ็นด ยู โน แอ็นด ดาย โน แดท ยู เอน ก็อท ล็อง เนา ทู ลาซท)
Your looks and your feelings are just the remains of your past.
(ยุร ลุค แซน ยุร ฟีลอิง แซร์ จัซท เดอะ ริเมน อ็อฝ ยุร พาซท)

You’re standing in the wings, there you wait for the curtain to fall.
(ยัวร์ ซแทนดิง อิน เดอะ วิง , แดร์ ยู เวท ฟอ เดอะ เคอทิน ทู ฟอล)
Knowing the terror and holding you have on us all.
(โนอิง เดอะ เทเรอะ แอ็นด โฮลดิง ยู แฮ็ฝ ออน อัซ ซอร์)
Yeah, I know that you’re gonna scratch me, maim me and maul.
(เย่ , ไอ โน แดท ยัวร์ กอนนะ ซคแร็ช มี , เมม มี แอ็นด มอล)
You know I’m helpless from your mesmerising cat call.
(ยู โน แอม เฮลพเล็ซ ฟร็อม ยุร เมซเมมไรซิง แค็ท คอล)

Keep your distance, walk away, don’t take his bait.
(คีพ ยุร ดีซแท็นซ , วอค อะเว , ด้อนท์ เทค ฮิส เบท)
Don’t you stray, don’t fade away.
(ด้อนท์ ยู ซทเร , ด้อนท์ เฝด อะเว)
Watch your step, he’s out to get you, come what may.
(ว็อช ยุร ซเท็พ , อีส เอ้า ทู เก็ท ยู , คัม ว็อท เม)
Don’t you stray, from the narrow way.
(ด้อนท์ ยู ซทเร , ฟร็อม เดอะ แนโร เว)

I’m running and hiding in my dreams you’re always there.
(แอม รันนิง แอ็นด ไฮดอิง อิน มาย ดรีม ยัวร์ ออลเว แดร์)
You’re the Phantom of the Opera, you’re the devil, you’re just out to scare.
(ยัวร์ เดอะ แฟนทัม อ็อฝ ดิ ออพเออะระ , ยัวร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล , ยัวร์ จัซท เอ้า ทู ซแค)
You damaged my mind and my soul it just floats through the air.
(ยู แดมอิจ มาย ไมนด แอ็นด มาย โซล อิท จัซท ฟโลท ธรู ดิ แอ)
Haunt me, you taunt me, you torture me back at your lair.
(ฮอนท มี , ยู ทอน มี , ยู ทอเชอะ มี แบ็ค แกท ยุร แล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Phantom of the Opera คำอ่านไทย Iron Maiden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น