เนื้อเพลง American Honey คำอ่านไทย Lady Antebellum

She grew up on a side of the road
( ชี กรู อัพ ออน อะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
Where the church bells ring and strong love grows
(ฮแว เดอะ เชิช เบลล์ ริง แอ็นด ซทร็อง ลัฝ กโร)
She grew up good
(ชี กรู อัพ เกิด)
She grew up slow
(ชี กรู อัพ ซโล)
Like American honey
(ไลค อะเมริแค็น ฮันอิ)

Steady as a preacher
(ซเทดอิ แอ็ส ซา พิทเชอร์)
Free as a weed
(ฟรี แอ็ส ซา วี)
Couldn’t wait to get goin’
(คูดซึ่น เวท ทู เก็ท โกอิน)
But wasn’t quite ready to leave
(บัท วอสซึ้น คไวท เรดอิ ทู ลีฝ)
So innocent, pure and sweet
(โซ อีนโนะเซ็นท , พยูร แอ็นด สวี้ท)
American honey
(อะเมริแค็น ฮันอิ)

There’s a wild, wild whisper
(แดร์ ซา ไวลด , ไวลด ฮวีซเพอะ)
Blowin’ in the wind
(โบลวิน อิน เดอะ วินด)
Callin’ out my name like a long lost friend
(คอลลิน เอ้า มาย เนม ไลค เก ล็อง ล็อซท ฟเร็นด)
Oh I miss those days as the years go by
(โอ ไอ มิซ โฑส เด แอ็ส เดอะ เยีย โก ไบ)
Oh nothing’s sweeter than summertime
(โอ นัธอิง สวีตเดอ แฑ็น ซัมเมอร์ไทม์)
And American honey
(แอ็นด อะเมริแค็น ฮันอิ)

Get caught in the race
(เก็ท คอท อิน เดอะ เรซ)
Of this crazy life
(อ็อฝ ดีซ คเรสิ ไลฟ)
Tryin’ to be everything can make you lose your mind
(ทายอิน ทู บี เอ๊วี่ติง แค็น เมค ยู ลูส ยุร ไมนด)
I just wanna go back in time
(ไอ จัซท วอนนา โก แบ็ค อิน ไทม)
To American honey, yea
(ทู อะเมริแค็น ฮันอิ , เย)

There’s a wild, wild whisper
(แดร์ ซา ไวลด , ไวลด ฮวีซเพอะ)
Blowin’ in the wind
(โบลวิน อิน เดอะ วินด)
Callin’ out my name like a long lost friend
(คอลลิน เอ้า มาย เนม ไลค เก ล็อง ล็อซท ฟเร็นด)
Oh I miss those days as the years go by
(โอ ไอ มิซ โฑส เด แอ็ส เดอะ เยีย โก ไบ)
Oh nothing’s sweeter than summertime
(โอ นัธอิง สวีตเดอ แฑ็น ซัมเมอร์ไทม์)
And American honey
(แอ็นด อะเมริแค็น ฮันอิ)

Gone for so long now
(กอน ฟอ โซ ล็อง เนา)
I gotta get back to her somehow
(ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค ทู เฮอ ซัมฮาว)
To American honey
(ทู อะเมริแค็น ฮันอิ)

Ooh There’s a wild, wild whisper
(อู้ แดร์ ซา ไวลด , ไวลด ฮวีซเพอะ)
Blowin’ in the wind
(โบลวิน อิน เดอะ วินด)
Callin’ out my name like a long lost friend
(คอลลิน เอ้า มาย เนม ไลค เก ล็อง ล็อซท ฟเร็นด)
Oh I miss those days as the years go by
(โอ ไอ มิซ โฑส เด แอ็ส เดอะ เยีย โก ไบ)
Oh nothin’s sweeter than summertime
(โอ นอทติน สวีตเดอ แฑ็น ซัมเมอร์ไทม์)
And American honey
(แอ็นด อะเมริแค็น ฮันอิ)
And American honey
(แอ็นด อะเมริแค็น ฮันอิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Honey คำอ่านไทย Lady Antebellum

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น