เนื้อเพลง Cosmia คำอ่านไทย Joanna Newsom

When you ate i saw your eyelashes
( ฮเว็น ยู เอท ไอ ซอ ยุร eyelashes)
Saw them shake like wind on rushes
(ซอ เฑ็ม เฌค ไลค วินด ออน รัสเชด)
In the corn field when she called me
(อิน เดอะ คอน ฟีลด ฮเว็น ชี คอล มี)
Moths surround me – thought they’d drown me
(ม็อธ ซะเรานด มี ธอท เดยฺ ดเราน มี)

And i miss your precious heart
(แอ็นด ดาย มิซ ยุร พเรฌอัซ ฮาท)
And i miss your precious heart
(แอ็นด ดาย มิซ ยุร พเรฌอัซ ฮาท)

Can you hear me, will you listen milkymoon
(แค็น ยู เฮีย มี , วิล ยู ลิ๊สซึ่น milkymoon)
Don’t go near me, don’t go missing
(ด้อนท์ โก เนีย มี , ด้อนท์ โก มีซซิง)
In the lissome light of evenin’
(อิน เดอะ ลีซซัม ไลท อ็อฝ อีฝนิน)
Help me, cosmia – i’m grievin’
(เฮ็ลพ มี , cosmia แอม grievin)

Dry rose petals, red round circles
(ดไร โรส เพเดว , เร็ด เรานด เซ๊อร์เคิ้ล)
Frame your eyes, and stain your knuckles
(ฟเรม ยุร ไอ , แอ็นด ซเทน ยุร นักเคิล)
Dry rose petals, red round circles
(ดไร โรส เพเดว , เร็ด เรานด เซ๊อร์เคิ้ล)
Frame your eyes, and stain your knuckles
(ฟเรม ยุร ไอ , แอ็นด ซเทน ยุร นักเคิล)

And all those lonely nights down by the river
(แอ็นด ออล โฑส โลนลิ ไนท เดาน ไบ เดอะ รีฝเออะ)
Brought me bread and water, water in
(บรอท มี บเร็ด แอ็นด วอเทอะ , วอเทอะ อิน)
But though i tried so hard my little darling
(บัท โธ ไอ ทไร โซ ฮาด มาย ลิ๊ทเทิ่ล ดาลิง)
I couldn’t keep the night from comin’ in
(ไอ คูดซึ่น คีพ เดอะ ไนท ฟร็อม คัมอิน อิน)

And all those lonely nights down by the river
(แอ็นด ออล โฑส โลนลิ ไนท เดาน ไบ เดอะ รีฝเออะ)
Brought me bread and water, kith and kin
(บรอท มี บเร็ด แอ็นด วอเทอะ , kith แอ็นด คิน)
But in the quiet hour when i am sleepin’
(บัท อิน เดอะ คไวเอ็ท เอาร ฮเว็น นาย แอ็ม สลีฟปิน)
I couldn’t keep the night from comin’ in
(ไอ คูดซึ่น คีพ เดอะ ไนท ฟร็อม คัมอิน อิน)

Why you gone away
(ฮไว ยู กอน อะเว)
Gone away again
(กอน อะเว อะเกน)
I’ll sleep through the rest of the day
(แอล ซลีพ ธรู เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ เด)
If you’re gone away again
(อิฟ ยัวร์ กอน อะเว อะเกน)
I’ll sleep through the rest of the day
(แอล ซลีพ ธรู เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ เด)
Sleep through the rest of the day
(ซลีพ ธรู เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ เด)
Sleep through the rest of the day
(ซลีพ ธรู เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ เด)

Why’ve you gone away, away
(Whyve ยู กอน อะเว , อะเว)
Seven suns, seven suns
(เซฝเอ็น ซัน , เซฝเอ็น ซัน)
Away, away, away, away
(อะเว , อะเว , อะเว , อะเว)

Can you hear me, will you listen
(แค็น ยู เฮีย มี , วิล ยู ลิ๊สซึ่น)
Don’t come near me, don’t go missin’
(ด้อนท์ คัม เนีย มี , ด้อนท์ โก มิซซิน)
In the lissome light of evenin’
(อิน เดอะ ลีซซัม ไลท อ็อฝ อีฝนิน)
Help me cosmia, i’m grievin’
(เฮ็ลพ มี cosmia , แอม grievin)

And all those lonely nights down by the river
(แอ็นด ออล โฑส โลนลิ ไนท เดาน ไบ เดอะ รีฝเออะ)
Brought me bread and water, water in
(บรอท มี บเร็ด แอ็นด วอเทอะ , วอเทอะ อิน)
But though i tried so hard my little darlin’
(บัท โธ ไอ ทไร โซ ฮาด มาย ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน)
I couldn’t keep the night from comin’ in
(ไอ คูดซึ่น คีพ เดอะ ไนท ฟร็อม คัมอิน อิน)

And all those lonely nights down by the river
(แอ็นด ออล โฑส โลนลิ ไนท เดาน ไบ เดอะ รีฝเออะ)
Brought me bread and water, kith and kin
(บรอท มี บเร็ด แอ็นด วอเทอะ , kith แอ็นด คิน)
But in the quiet hour when i am sleeping
(บัท อิน เดอะ คไวเอ็ท เอาร ฮเว็น นาย แอ็ม ซลีพพิง)
I couldn’t keep the night from comin’ in
(ไอ คูดซึ่น คีพ เดอะ ไนท ฟร็อม คัมอิน อิน)

Beneath the porch light we’ve all been circlin’
(บินีธ เดอะ โพช ไลท หวีบ ออล บีน เซอคลิน)
Beat our duck’s hearts, singe our flower wings
(บีท เอ๊า ดั๊ค ฮาท , ซินจ เอ๊า ฟเลาเออะ วิง)
But in the corner, somethin’s happenin’
(บัท อิน เดอะ คอเนอะ , ซัมติน แฮพปีนิน)
Wild cosmia – what have you seen?
(ไวลด cosmia ว็อท แฮ็ฝ ยู ซีน)

Water wet her limbs, fire warms her hair
(วอเทอะ เว็ท เฮอ ลิม , ไฟร วอม เฮอ แฮ)
[water were her limbs, fire was her hair]
([ วอเทอะ เวอ เฮอ ลิม , ไฟร วอส เฮอ แฮ ])
See the moonlight caught her eye
(ซี เดอะ มูนไลท์ คอท เฮอ ไอ)
And she rose through the air
(แอ็นด ชี โรส ธรู ดิ แอ)
Well if you see true light, then this is my prayer, oh;
(เว็ล อิฟ ยู ซี ทรู ไลท , เด็น ดีซ ซิส มาย พเรเออะ , โอ 😉
Will you call me when you get there?
(วิล ยู คอล มี ฮเว็น ยู เก็ท แดร์)

And i miss your precious heart
(แอ็นด ดาย มิซ ยุร พเรฌอัซ ฮาท)
And i miss your precious heart
(แอ็นด ดาย มิซ ยุร พเรฌอัซ ฮาท)
And i miss your precious heart
(แอ็นด ดาย มิซ ยุร พเรฌอัซ ฮาท)
And i miss your precious heart
(แอ็นด ดาย มิซ ยุร พเรฌอัซ ฮาท)
But release your precious heart
(บัท รีลีซ ยุร พเรฌอัซ ฮาท)
To its feast, oh precious heart milkymoon
(ทู อิทซ ฟีซท , โอ พเรฌอัซ ฮาท milkymoon)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cosmia คำอ่านไทย Joanna Newsom

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น