เนื้อเพลง Love Like This คำอ่านไทย Faith Evans

I never knew there was a love like this before
( ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส ซา ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)
Never had someone.. to show me, a love,
(เนฝเออะ แฮ็ด ซัมวัน ทู โฌ มี , อะ ลัฝ ,)
Love like this before
(ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)

Now that, we have, come to be
(เนา แดท , วี แฮ็ฝ , คัม ทู บี)
A brand new light, I can’t see
(อะ บแร็นด นยู ไลท , ไอ แค็นท ซี)
Never thought you’d be a special, part of me, no baby
(เนฝเออะ ธอท ยูต บี อะ ซเพฌแอ็ล , พาท อ็อฝ มี , โน เบบิ)
The reasons, are, because of you
(เดอะ รี๊ซั่น , อาร์ , บิคอส อ็อฝ ยู)
I can go on, and make it through
(ไอ แค็น โก ออน , แอ็นด เมค อิท ธรู)
I can’t even take my mind off loving you
(ไอ แค็นท อีเฝ็น เทค มาย ไมนด ออฟฟ ลัฝอิง ยู)
And I wanna say
(แอ็นด ดาย วอนนา เซ)

I never knew there was a love like this before
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส ซา ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)
Never had someone.. to show me, a love,
(เนฝเออะ แฮ็ด ซัมวัน ทู โฌ มี , อะ ลัฝ ,)
Love like this before
(ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)

I know you, can’t see,
(ไอ โน ยู , แค็นท ซี ,)
all the things you mean to me
(ออล เดอะ ธิง ยู มีน ทู มี)
I’m so amazed, that you, are mine,
(แอม โซ อะเมส , แดท ยู , อาร์ ไมน ,)
yeah yeah, yeah yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่)
If we can work together,
(อิฟ วี แค็น เวิค ทุเกฑเออะ ,)
maybe this can last forever
(เมบี ดีซ แค็น ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
This is something,
(ดีซ ซิส ซัมติง ,)
that I want to hold on to…ooh ooh ooh ooh
(แดท ไอ ว็อนท ทู โฮลด ออน ทู อู้ อู้ อู้ อู้)
So baby try to understand
(โซ เบบิ ทไร ทู อันเดิซแทนด)

Baby try to understand
(เบบิ ทไร ทู อันเดิซแทนด)
I’ll be crazy if you leave [crayzay]
(แอล บี คเรสิ อิฟ ยู ลีฝ [ crayzay ])
cause you compliment my style[ooh, ooh ooh oooh ooh]
(คอส ยู คอมพลิเม็นท มาย ซไทล [ อู้ , อู้ อู้ อู้ อู้ ])
And I like the way you walk
(แอ็นด ดาย ไลค เดอะ เว ยู วอค)
[the way you walk,the way you talk]
([ เดอะ เว ยู วอค , เดอะ เว ยู ทอค ])
And the sexy things you talk
(แอ็นด เดอะ เซคซิ ธิง ยู ทอค)
You don’t know just what you do to me,
(ยู ด้อนท์ โน จัซท ว็อท ยู ดู ทู มี ,)
you see[oh ooh oh ooh oh]
(ยู ซี [ โอ อู้ โอ อู้ โอ ])

[never, never, no no]

([ เนฝเออะ , เนฝเออะ , โน โน ])
I never knew, there was a love like this before
(ไอ เนฝเออะ นยู , แดร์ วอส ซา ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)
[a love like this before, no]
([ อะ ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ , โน ])
Never had someone to show me a love,
(เนฝเออะ แฮ็ด ซัมวัน ทู โฌ มี อะ ลัฝ ,)
[oh, I never had a, love like this before]
([ โอ , ไอ เนฝเออะ แฮ็ด อะ , ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ ])
Love like this before
(ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)

[oh, ooh oh ooh oh oh]
([ โอ , อู้ โอ อู้ โอ โอ ])
I never knew there was a love like this before
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส ซา ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)
[never knew, never knew]
([ เนฝเออะ นยู , เนฝเออะ นยู ])
Never had someone to show me a love,
(เนฝเออะ แฮ็ด ซัมวัน ทู โฌ มี อะ ลัฝ ,)
Love like this before[baby, try to understand]
(ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ [ เบบิ , ทไร ทู อันเดิซแทนด ])

Baby try to understand[yeah]
(เบบิ ทไร ทู อันเดิซแทนด [ เย่ ])
I’ll be crazy if you leave[yeah.. yeah]
(แอล บี คเรสิ อิฟ ยู ลีฝ [ เย่ เย่ ])
cause you compliment, my style[oh, yeah]
(คอส ยู คอมพลิเม็นท , มาย ซไทล [ โอ , เย่ ])
[you compliment, my style]
([ ยู คอมพลิเม็นท , มาย ซไทล ])
And I like the way you walk
(แอ็นด ดาย ไลค เดอะ เว ยู วอค)
And the sexy things you talk[oh yeah]
(แอ็นด เดอะ เซคซิ ธิง ยู ทอค [ โอ เย่ ])
You know just what you do to me, you see
(ยู โน จัซท ว็อท ยู ดู ทู มี , ยู ซี)
[oh ooh oh ooh oh, never, never]
([ โอ อู้ โอ อู้ โอ , เนฝเออะ , เนฝเออะ ])

Never knew a
(เนฝเออะ นยู อะ)
Never knew a
(เนฝเออะ นยู อะ)
Never knew a
(เนฝเออะ นยู อะ)
Love like this before
(ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)
Never knew a
(เนฝเออะ นยู อะ)
Never knew a
(เนฝเออะ นยู อะ)
Never knew a
(เนฝเออะ นยู อะ)
Love like this before
(ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)

I never knew there was a love like this before
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส ซา ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)
Never had someone.. to show me, a love,
(เนฝเออะ แฮ็ด ซัมวัน ทู โฌ มี , อะ ลัฝ ,)
Love like this before
(ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)

I never knew there was a love like this before
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส ซา ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)
Never had someone.. to show me, a love,
(เนฝเออะ แฮ็ด ซัมวัน ทู โฌ มี , อะ ลัฝ ,)
Love like this before
(ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)

I never knew there was a love like this before
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส ซา ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)
Never had someone.. to show me, a love,
(เนฝเออะ แฮ็ด ซัมวัน ทู โฌ มี , อะ ลัฝ ,)
Love like this before
(ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)

*fades*
(*เฝด *)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Like This คำอ่านไทย Faith Evans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น