เนื้อเพลง You make it easy คำอ่านไทย Air

” Never been here – How about you ? ”
(” เนฝเออะ บีน เฮียร เฮา อะเบาท ยู “)
You smile at my answer,
(ยู ซไมล แอ็ท มาย อานเซอะ ,)
You’ve given me the chance,
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี เดอะ ชานซ ,)
To be held and understood.
(ทู บี เฮ็ลด แอ็นด อันเดิซทูด)

You leave me laughing without crying,
(ยู ลีฝ มี ลาฟอิง วิเฑาท คไรอิง ,)
There’s no use denying,
(แดร์ โน ยูซ ดีนายลิง,)
For many times I’ve tried,
(ฟอ เมนอิ ไทม แอฝ ทไร ,)
Love has never felt as good.
(ลัฝ แฮ็ส เนฝเออะ เฟ็ลท แอ็ส เกิด)

Be it downtown or way up in the air,
(บี อิท ดาวน์ทาวน์ ออ เว อัพ อิน ดิ แอ ,)
When your heart’s pounding,
(ฮเว็น ยุร ฮาท พาวดิง ,)
You know that I’m aware.
(ยู โน แดท แอม อะแว)

You make it easy to watch the world with love,
(ยู เมค อิท อีสอิ ทู ว็อช เดอะ เวิลด วิฑ ลัฝ ,)
You make it easy to let the past be done,
(ยู เมค อิท อีสอิ ทู เล็ท เดอะ พาซท บี ดัน ,)
You make it easy.
(ยู เมค อิท อีสอิ)

How’d you do it ? How’d you find me ?
(แอว ยู ดู อิท แอว ยู ไฟนด มี)
How did I find you ?
(เฮา ดิด ดาย ไฟนด ยู)
How can this be true ?
(เฮา แค็น ดีซ บี ทรู)
To be held and understood.
(ทู บี เฮ็ลด แอ็นด อันเดิซทูด)

Keep it coming – no one’s running
(คีพ อิท คัมอิง โน วัน รันนิง)
The lesson I’m learning
(เดอะ เล๊ซซั่น แอม เลอนิง)
Cause blessings are deserved
(คอส บเลซซิง แซร์ ดิเสิฝ)
By the trust that always could
(ไบ เดอะ ทรัซท แดท ออลเว เคิด)

Be it downtown or way up in the air,
(บี อิท ดาวน์ทาวน์ ออ เว อัพ อิน ดิ แอ ,)
When your heart’s pounding,
(ฮเว็น ยุร ฮาท พาวดิง ,)
You know that I’m aware.
(ยู โน แดท แอม อะแว)

You make it easy to watch the world with love,
(ยู เมค อิท อีสอิ ทู ว็อช เดอะ เวิลด วิฑ ลัฝ ,)
You make it easy to let the past be done,
(ยู เมค อิท อีสอิ ทู เล็ท เดอะ พาซท บี ดัน ,)
You make it easy.
(ยู เมค อิท อีสอิ)

You make it easy to watch the world with love,
(ยู เมค อิท อีสอิ ทู ว็อช เดอะ เวิลด วิฑ ลัฝ ,)
You make it easy to let the past be done,
(ยู เมค อิท อีสอิ ทู เล็ท เดอะ พาซท บี ดัน ,)
You make it easy.
(ยู เมค อิท อีสอิ)

New star in the sky
(นยู ซทา อิน เดอะ ซไค)

My baby blue is a new star,
(มาย เบบิ บลู อีส ซา นยู ซทา ,)
In the sky,
(อิน เดอะ ซไค ,)
The world the world the world the world,
(เดอะ เวิลด เดอะ เวิลด เดอะ เวิลด เดอะ เวิลด ,)
Just for you for nobody else.
(จัซท ฟอ ยู ฟอ โนบอดี้ เอ็ลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You make it easy คำอ่านไทย Air

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น