เนื้อเพลง Near You Always คำอ่านไทย Jewel

please don?t say I love you,
( พลีส ด็อน ที เซ ไอ ลัฝ ยู ,)
those words touch me much too deeply
(โฑส เวิด ทั๊ช มี มัช ทู ดีพลิ)
and they make my core tremble
(แอ็นด เด เมค มาย โค เทมเบิล)
don?t think you realize the effect you have over me
(ด็อน ที ธิงค ยู รีแอะไลส ดิ เอ็ฟเฟคท ยู แฮ็ฝ โอเฝอะ มี)
and please don?t look at me like that
(แอ็นด พลีส ด็อน ที ลุค แกท มี ไลค แดท)
it just makes me want to make you near me always
(อิท จัซท เมค มี ว็อนท ทู เมค ยู เนีย มี ออลเว)
please don?t kiss me so sweet
(พลีส ด็อน ที คิซ มี โซ สวี้ท)
it makes me crave a thousand kisses to follow
(อิท เมค มี คเรฝ อะ เธาแส็น คีสเซซ ทู ฟอลโล)
and please don?t touch me like that
(แอ็นด พลีส ด็อน ที ทั๊ช มี ไลค แดท)
it makes ever other embrace seem pale and shallow
(อิท เมค เอฝเออะ อัฑเออะ เอ็มบเรซ ซีม เพล แอ็นด แฌลโล)
please don?t come so close
(พลีส ด็อน ที คัม โซ คโลส)
it just makes me want to make you near me always
(อิท จัซท เมค มี ว็อนท ทู เมค ยู เนีย มี ออลเว)

please don?t bring me flowers
(พลีส ด็อน ที บริง มี ฟเลาเออะ)
they only whisper the sweet things you?d say
(เด โอ๊นลี่ ฮวีซเพอะ เดอะ สวี้ท ธิง ยู ดี เซ)
and don?t try to understand me
(แอ็นด ด็อน ที ทไร ทู อันเดิซแทนด มี)
your hands already know to much anyway
(ยุร แฮ็นด ออลเรดอิ โน ทู มัช เอนอิเว)
it just makes me want to make you near me always
(อิท จัซท เมค มี ว็อนท ทู เมค ยู เนีย มี ออลเว)

and when you look in my eyes
(แอ็นด ฮเว็น ยู ลุค อิน มาย ไอ)
please know my heart is in your hands
(พลีส โน มาย ฮาท อีส ซิน ยุร แฮ็นด)
it?s nothing that I understand, but when in your arms
(อิท เอส นัธอิง แดท ไอ อันเดิซแทนด , บัท ฮเว็น อิน ยุร อาม)
you have complete power over me
(ยู แฮ็ฝ ค็อมพลีท เพาเออะ โอเฝอะ มี)
so be gentle if you please, ?cause
(โซ บี เจ๊นเทิ่ล อิฟ ยู พลีส , คอส)
your hands are in my hair, but my heart is in your teeth
(ยุร แฮ็นด แซร์ อิน มาย แฮ , บัท มาย ฮาท อีส ซิน ยุร ทีท)
and it makes me want to make you near me always
(แอ็นด ดิท เมค มี ว็อนท ทู เมค ยู เนีย มี ออลเว)
I want to be near you always
(ไอ ว็อนท ทู บี เนีย ยู ออลเว)
I want to be near you always
(ไอ ว็อนท ทู บี เนีย ยู ออลเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Near You Always คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น